Biomasa projekt: Javni poziv za jedinice lokalne samouprave kroz projekat „Zapošljavanje i sigurno snabdijevanje energijom korištenjem biomase“

CZdAProjekat finansira Češka razvojna agencija

Projekat „Zapošljavanje i sigurno snabdijevanje energijom korištenjem biomase“, kojeg finansira Češka razvojna agencija, objavljuje javni poziv jedinicama lokalne samouprave (JLS) za iskazivanje interesa za učešće u implementaciji projektnih aktivnosti usmjerenih na stvaranje i jačanje kapaciteta JLS u oblasti drvne biomase vezanih za: poslovne modele, zakonodavne pretpostavke za implementaciju projekata iz oblasti drvne biomase primjenom ESCO modela, te identifikaciju i iskorištavanje potencijala drvne biomase za proizvodnju energije na nivou JLS.

Ova projektna aktivnost će biti implementirana kroz pripremu i održavanje trening modula o prethodno navedenim aspektima oblasti drvne biomase. Kao glavni rezultat ovih treninga, u saradnji sa predstavnicima opština koji će učestvovati na treninzima i angažiranih eksperata u ovoj oblasti, biće pripremljena adekvatna studija/projektna aplikacija koja odabranoj opštini može poslužiti kao vodič u implementaciji projekata zamjene goriva korištenjem drvne biomase.

Cilj ovog poziva je da se odabere do 10 JLS u Bosni i Hercegovini koje imaju izražen potencijal  i interes za jačanje kapaciteta vezanih za oblast poslovnih modela drvne biomase. Javni poziv je otvoren svim JLS u Bosni i Hercegovini.

Pravovremeno dostavljene prijave JLS, ocjenjivaće se na osnovu sljedećih kriterijuma:

  • Trenutno dostupni podaci o potencijalima drvne biomase u JLS;
  • Podaci o realizovanim projektima zamjene fosilnih goriva sa drvnom biomasom u svim relevatnim sektorima;
  • Podaci o potencijalima zamjene fosilnih goriva sa drvnom biomasom u svim relevantnim sektorima – izvod iz strategije razvoja, akcionog plana energetski održivog razvoja (SEAP)/drugih relevantnih strateških dokumenata na nivou JLS, energetskih pregleda, itd.;
  • Spremnost i motivacija JLS za jačanje kapaciteta vezanih za oblasti drvne biomase koje su predmet planiranih trening modula.

Kompletnu dokumentaciju treba dostaviti u jednom štampanom primjerku i jednoj elektronskoj verziji (CD ili USB) u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava za učešće u implementaciji projekta „Zapošljavanje i sigurno snabdijevanje energijom korištenjem biomase“  na adresu:

Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP BIH)

Projekat „Zapošljavanje i sigurno snabdijevanje energijom korištenjem biomase“

Zmaja od Bosne b.b.71000 Sarajevo

Bosna i Hercegovina

Rok za dostavljanje prijava je produžen do 21.05 2018. (17:00).

Više informacija o Projektu, kao i prijavni obrazac i urnek pisma namjere možete preuzeti u koloni desno.

UNDP UNDP širom svijeta