--- Image caption ---

U okviru projekta „Lokalni integrisani razvoj“, 19. marta 2018. godine je objavljen javni poziv za izražavanje interesa za razvoj poduzetništva u poljoprivredi i proizvodnji hrane (Agro-Food Start-up). Poziv je zatvoren 23. aprila 2018. godine. Ovaj javni poziv je objavljen u partnerstvu sa Vladom Županije Posavske i Federalnim zavodom za zapošljavanje.

Na javni poziv su se mogla prijaviti zainteresovana fizička lica i obrti koji nisu stariji od 12 mjeseci od objave javnog poziva sa područja sljedećih jedinica lokalne samouprave: Domaljevac-Šamac, Odžak i Orašje.

Na osnovu kriterija za vrednovanje i bodovanje prijava, navedenih u smjernicama javnog poziva, komisija za evaluaciju pristiglih prijava je jednoglasnom odlukom predložila listu kandidata za učešće u specijalističkom programu za razvoj poduzetništva u poljoprivredi i proizvodnjih hrane kako slijedi:

Redni broj

Ime i prezime podnosioca prijave

Općina

Odabran/a za učešće

1

Ilija Đukić

Domaljevac-Šamac

DA

2

Anica Kocić

Odžak

DA

3

Smiljan Šokić

Orašje

DA

4

Elvira Džafić

Orašje

DA

5

Gabrijela Špionjak

Domaljevac-Šamac

DA

6

Marko Matić

Domaljevac-Šamac

DA

7

Joso Topić

Domaljevac-Šamac

DA

8

Dijana Vranjić

Odžak

DA

9

Marko Oršolić

Orašje

DA

10

Marija Grgić

Domaljevac-Šamac

DA

11

Marko Zlatarević

Orašje

DA

12

Ivo Tipura

Odžak

DA

13

Jarmila Matanović

Orašje

DA

14

Joso Oršolić

Orašje

DA

15

Lorena Matea Marošević

Orašje

DA

16

Anica Džoić

Orašje

DA

17

Tadija Šimić

Domaljevac-Šamac

DA

18

Ivka Bago

Odžak

DA

19

Marko Mišković

Orašje

DA

20

Mijo Piljić

Domaljevac-Šamac

DA

21

Ljubica Maroš

Orašje

DA

22

Perica Mijić

Domaljevac-Šamac

DA

23

Manda Vincetić

Orašje

DA

24

Zajko Grebović

Orašje

DA

25

Slavica Delić

Orašje

DA

26

Marija Jezidžić

Orašje

DA

27

Ivica Marković

Orašje

DA

28

Željko Lucić

Domaljevac-Šamac

DA

29

Niko Mijić

Domaljevac-Šamac

DA

30

Ruža Majić

Odžak

DA

31

Jasminka Omerašević

Odžak

DA

32

Marko Bilušić

Odžak

DA

33

Marko Marošević

Orašje

DA

Gore navedeni uspješni kandidati će naknadno biti obavješteni o terminu početka specijalističkog višednevnog treninga programa za poduzetnike.

Javni poziv za izražavanje interesa za podršku fizičkim licima i obrtima s područja jedinica lokalne samouprave Odžak, Orašje i Domaljevac-Šamac za učešće u programu za razvoj poduzetništva u poljoprivredi i proizvodnji hrane (Agro-Food Start-up), objavljen je u okviru LIR projekta, koji predstavlja trogodišnju inicijativu (2016-2018.), koju primarno finansira Evropska unija (EU), a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP BiH), u saradnji sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, Ministarstvom razvoja, poduzetništva i obrta Federacije Bosne i Hercegovine, Ministarstvom uprave i lokalne samouprave Republike Srpske i dva entitetska saveza opština i gradova.

Projekat LIR se implementira u 21 partnerskoj jedinici lokalne samouprave u BiH, i ima za cilj podizanje životnog standarda i povećanje socijalne kohezije u BiH putem inkluzivnog održivog socioekonomskog razvoja. U okviru komponente za ekonomski oporavak, LIR projekat će direktno podržati privatni sektor te potencijalne investitore kako bi se povećala cjelokupna ekonomska aktivnost u lokalnim zajednicama, osigurao ekonomski rast kroz produktivnije lance vrijednosti, te stvorila nova radna mjesta i prihodi. Također, projektom se predviđa pomoć i za dugoročno nezaposlene i socijalno isključene kategorija stanovništva, a posebno povratnike, interno i dugotrajno nezaposlene osobe.

UNDP UNDP širom svijeta