ReLOaD projekat: Rezultati javnog poziva za organizacije civilnog društve/nevladine organizacije

Thu Nov 09 00:00:00 UTC 2017

Šest partnerskih općina i gradova- Jablanica, Maglaj,Stari Grad Sarajevo, Travnik, Trebinje i Tuzla - od 21 koji učestvuju u Regionalnom programu lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD), objavili su rezultate javnog poziva za organizacije civilnog društva(OCD)/nevladinim organizacijama (NVO) koje su predale prijedloga projekata.

Na poziv su se mogle prijaviti sve OCD/NVO iz Bosne i Hercegovine, sa prijedlozima projekata koji su u skladu sa definiranim prioritetnim oblastima i razvojnim ciljevima općina/opština i gradova. Sredstava za odobrene projekte će biti dodijeljena u iznosima od 10.000 KM do 70.000 KM. Projekti  traju od   6  do 12 mjeseci i  trebaju se realizirati u periodu od decembra 2017. godine do decembra 2018.godine.

Na linkovima ispod, objavljeni su  rezultati  javnih poziva za organizacije civilnog društva u sklopu ReLOaD projekta za sljedećih šest partnerskih općina i gradova:

Do kraja novembra 2017. bit će objavljeni rezultati javnog poziva za sljedeća četiri  grada i općine: Banja Luka, Bijeljina, Teslić i Tešanj.

ReLOaD je trogodišnji regionalni projekat kojeg finansira Evropska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u šest zemalja/teritorija Zapadnog Balkana: Albaniji, bivšoj jugoslovenskoj Republici Makedoniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Kosovu* (UNSCR 1244/1999) i Srbiji. Ukupan budžet projekta je 10 miliona eura, od toga 8,5 miliona finansira Evropska unija, a ostatak od 1,5 miliona eura sufinasiraće UNDP i partnerske jedinice lokalne samouprave koje su uključene u ReLOaD. ReLOaD projekat će poboljšati saradnju između lokalnih vlasti i organizacija civilnog društva (OCD), fokusirajući se na transparentno finansiranje OCD-a širom Zapadnog Balkana. Od 2017. do 2020. godine 38.000 građana će imati koristi od 200 projekata, koji će biti realizovani u skladu sa lokalnim prioritetima. Ove projekti će realizirati nevladine organizacije, u saradnji sa jedinicama lokalne samouprave, a bit će uključeno 50 gradova i općina u šest zemalja i teritorija Zapadnog Balkana. U Bosni i Hercegovini UNDP, uz podršku EU, zajednički implementira ReLOaD projekat sa 21 općinom i gradom.

 

UNDP UNDP širom svijeta