Bosna i Hercegovina ‘Povećava ulaganja u javne objekte sa niskom emisijom ugljika' sa novim grantom od Zelenog klimatskog fonda u iznosu od 17,3 miliona američkih dolara

Thu Oct 05 00:00:00 UTC 2017

Klimatski projekat čiji će rezultat biti smanjenje emisija stakleničkih gasova za više od 2 miliona tona i otvaranje 5.000 novih radnih mjesta u Bosni i Hercegovini „Povećanjem ulaganja u javne objekte sa niskom emisijom ugljika“ odobrio je Zeleni klimatski fond (GCF) na svojoj 18. sjednici Odbora koja je održana početkom ovog mjeseca u Egiptu.   

Osmogodišnji projekat vrijedan 122 miliona američkih dolara, uz podršku Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP), provodit će Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, Federalno ministarstvo prostornog uređenja, Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH i Fond za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske.

Uz grant od Zelenog klimatskog fonda u iznosu od 17,3 miliona američkih dolara, za finansiranje projekta je na raspolaganju 105,2 miliona američkih dolara iz različitih izvora kao što su entitetski fondovi za zaštitu okoliša, odnosno životne sredine, entitetski i općinski budžeti, te međunarodne organizacije. Uslijed dugoročne zapuštenosti i nedovoljnog ulaganja postoji hitna potreba za modernizacijom i unapređenjem javnih objekata u Bosni i Hercegovini.

Ovaj novi projekat značajno će doprinijeti ostvarivanju Nacionalno utvrđenog doprinosa za smanjenje emisija stakleničkih gasova Bosne i Hercegovine prema Pariškom sporazumu. Ovim značajnim ulaganjem, u prvi plan stavljamo interes naših građana, štitimo našu planetu i stvaramo viziju privrede koja je otpornija na klimatske promjene,” kazala je Srebrenka Golić, ministrica za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske i kontakt osoba za Zeleni klimatki fond za BiH.Uz sredstva koje je izdvojio GCF i podršku UNDP-a, u okviru ovog projekta će biti osigurani bolji uslovi boravka, rada i učenja za gotovo 150.000 osoba, te biti postavljena snažna vizija razvoja sa niskim nivoom emisija, otpornog na klimatske promjene.”

Projektom se nastoji pridobiti podrška iz privatnog sektora za finansiranje javnih objekata sa niskom emisijom ugljika, uključujući škole, bolnice, kulturne centre i prostore državnih organa u Bosni i Hercegovini stvaranjem povoljnog tržišta za privatna preduzeća koja pružaju energetske usluge za provedbu projekata u javnom sektoru.   

Predloženo utopljavanje javnih objekata uključivat će bolju izolaciju i prozore kao i  prelazak sistema za grijanje i rashlađivanje na obnovljive izvore energije. Procjenjuje se da se u Bosni i Hercegovini trenutno 70 procenata javnih objekata u velikoj mjeri oslanja na fosilna goriva i sistem centralnog grijanja, za koji se također uglavnom koristi ugalj. Prema podacima UNDP-a, prosječni nivo potrošnje energije u javnim objektima ulaganjima se može smanjiti za oko 60 procenata.

Iskorištavanje ogromnih resursa obnovljive energije kojima raspolaže Bosna i Hercegovina kao što su biomasa, biogas, solarna energija i drugi izvori, u kombinaciji sa ulaganjem u energetsku efikasnost može u velikoj mjeri doprinijeti smanjenju emisija stakleničkih gasova i korištenju energije u javnim objektima,“ kazala je Sezin Sinanoglu, rezidentna predstavnica UNDP-a u BiH. “Procjenjuje se da se poboljšanjem stanja javnih objekata u Bosni i Hercegovini mogu ostvariti uštede energije od oko 700 gigavata godišnje.”

Projekat predstavlja podršku Reformskoj agendi Vlade iz 2015. godine i nastojanje da se podrži razvoj otporan na klimatske promjene i pospješi angažman privatnog sektora.

Na terenu će ovo značiti podršku jačanju politika, privrede i upravljanja otpornih na klimatske promjene na lokalnom nivou,” kazala je ministrica Golić.

Projekat će pomoći općinama u cijeloj zemlji u provedbi akcionih planova energetski održivog razvoja i klimatskih promjena.

Ovaj sveobuhvatni sistem upravljanja energijom od ključnog je značaja za oslobađanje i održavanje ulaganja u utopljavanje zgrada i postizanje ciljeva smanjenja emisija kako bi se budućim generacijama obezbijedili bolji uslovi,“ kazala je ministrica Golić.
 
--------------
Za više informacija i upite novinara:

Kontakt podaci
UNDP u Bosni i Hercegovini
Telefon:     +387 (0)33 293 400
Faks:         +387 (0)33 552 330
Email:         communications.ba@undp.org

O GCF-u
Zeleni klimatski fond (GCF) je novi globalni fond koji je uspostavljen kako bi pružio podršku naporima zemalja u razvoju da odgovore na izazov klimatskih promjena. GCF zemljama u razvoju pomaže u ograničavanju ili smanjenju emisija stakleničkih gasova i prilagođavanju klimatskim promjenama. Jedan od ciljeva Fonda jeste da podstiče prelazak na razvoj sa niskim emisijama i otporan na klimatske promjene, naročito vodeći računa o potrebama država koje su posebno ugrožene uticajem klimatskih promjena.


O UNDP-u
UNDP radi u oko 170 zemalja i teritorija gdje pruža pomoć u iskorjenjivanju siromaštva, te ublažavanju nejednakosti i isključenosti. Zemljama pomažemo u razvoju politika, vještina vođstva, sposobnosti partnerstva, institucionalnih sposobnosti i izgradnji otpornosti s ciljem postizanja razvojnih rezultata.

 

UNDP UNDP širom svijeta