LIR projekat: Rezultati javnog poziva za učešće u aktivnostima podizanja zasada trešnje, jagode i lješnjaka

Tue Aug 15 00:00:00 UTC 2017

U okviru projekta „Lokalni integrisani razvoj“, 09. juna 2017. godine je objavljen javni poziv za izražavanje interesa za fizička lica za učešće u aktivnostima podizanja zasada trešnje, jagode i lješnjaka. Poziv je zatvoren 10. jula 2017.godine.

Na javni poziv su se mogla prijaviti zainteresovana fizička lica sa područja sljedećih jedinica lokalne samouprave: Mostar, Konjic, Orašje, Odžak, Domaljevac-Šamac, Šamac, Žepče, Čelinac i Modriča.

Na osnovu kriterija za vrednovanje i bodovanje prijava, navedenih u smjernicama javnog poziva, komisija za evaluaciju pristiglih prijava je jednoglasnom odlukom predložila listu kandidata za učešće u aktivnostima podizanja zasada trešnje, jagode i lješnjaka kako slijedi:

Redni broj Ime i prezime

Jedinica lokalne

samouprave

1. Svjetlana Janković Čelinac
2. Ljubinka Trivić Čelinac
3. Nikola Aleksić Čelinac
4. Velibor Popović Čelinac
5. Janko Trivić Čelinac
6. Nebojša Maglov Čelinac
7. Marko Đukić Modriča
8. Mićo Jović Modriča
9. Slavko Lejić Modriča
10. Jovo Stanić Modriča
11. Smail Berberović Mostar
12. Mirza Batlak Mostar
13. Izeta Tojaga Mostar
14. Adela Salčin Mostar
15. Ivo Knežević Orašje
16. Ruža Nedić Orašje
17. Anela Zlatarević Orašje
18. Drago Baotić Orašje
19. Ivo Zlatarević Orašje
20. Pero Karlović Orašje
21. Ivo Dominković Orašje
22. Ilija Krstanović Šamac
23. Nada Simić Šamac
24. Stanko Vasiljević Šamac
25. Marijana Džambo Žepče
26. Ivana Kajić Žepče
27. Mirjana Vidović Žepče
28. Dragica Vrbičić Žepče
29. Marina Sinanović Žepče
30. Snežana Tadić Žepče
31. Žaklina Jozinović Žepče
32. Marica Dragičević Žepče
33. Biljana Babić Žepče

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Javni poziv za  učešće u aktivnostima podizanja zasada trešnje, jagode i lješnjaka, objavljen je u okviru LIR projekta, koji predstavlja trogodišnju inicijativu (2016-2018.), koju primarno finansira Evropska unija (EU), a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP BiH), u saradnji sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, Ministarstvom razvoja, poduzetništva i obrta Federacije Bosne i Hercegovine, Ministarstvom uprave i lokalne samouprave Republike Srpske i dva entitetska saveza opština i gradova.

Projekat LIR se implementira u 21 partnerskoj jedinici lokalne samouprave u BiH i ima za cilj podizanje životnog standarda i povećanje socijalne kohezije u BiH putem inkluzivnog održivog socioekonomskog razvoja. U okviru komponente za ekonomski oporavak, LIR projekat će direktno podržati ruralna domaćinstva kako bi se povećala cjelokupna ekonomska aktivnost u ciljanim zajednicama i produktivnost lanaca vrijednosti, rezultirajući uspostavom održivih poljoprivrednih gazdinstava i dodatnim i dugoročnim izvorima prihoda za navedena domaćinstva. Pri tome će poseban fokus biti na ranjivim kategorijama stanovništva u koje spadaju povratnici i raseljena lica, domaćinstva pogođena poplavama tokom maja 2014. godine, osobe sa invaliditetom, Romi i pripadnici ostalih manjina, mladi i žene iz ugroženih sredina te dugoročno nezaposleni.

UNDP UNDP širom svijeta