Predstavljeni preliminarni rezultati istraživanja prisustva žive u Bosni i Hercegovini

Wed May 17 00:00:00 UTC 2017

Gđa Nermina Skejović-Hurić stručna savjetnica Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH

Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u sklopu projekta “Jačanje procesa donošenja odluke Bosne i Hercegovine u pravcu pristupanja Minamatskoj Konvenciji i izgradnja kapaciteta za provedbu budućih odredbi” (MIA projekt) koji finansira Globalni fond za okoliš održao je prvi sastanak radne grupe za regulisanje pitanja žive u Bosni i Hercegovini. Aktivnosti MIA projekta podrazumijevaju osnivanje radne grupe za pitanja žive sa ciljem pružanja tehničke i institucionalne podrške relevantnim BiH institucijama.

Kako bi Bosna i Hercegovina pristupila Minamatskoj konvenciji neophodno je utvrditi  količine žive u BiH. U oktobru 2016. godine, u sklopu UNDP-vog projekta, započete su aktivnosti utvrđivanja inventara žive. Izrada inventara podrazumijeva kvantitativno utvrđivanje prisutnosti ove izuzetno toksične hemikalije u proizvodima poput mjernih uređaja, baterija, sijalica, dentalnih plombi, ruda uglja i mineralnih ruda korištenih za zagrijavanje i u industrijske svrhe, kao i otpadnih materija i emisija.

Na današnjem sastanku su predstavljeni preliminarni rezultati istraživanja prisustva žive. Istraživanje je uključivalo prikupljanje podataka od javnih institucija i firmi u privatnom i mješovitom vlasništvu.  Istraživanjem je utvrđeno da su u BiH najveći izvori žive ugalj, mjerni uređaji i metalna industrija (proizvodnja glinice). Prisutnima je predstavljen nacrt inventara žive kako bi se dobile povratne informacije od članova radne grupe vezano za unapređenje preliminarnih nalaza.  U radu grupe učešće su uzeli predstavnici institucija iz sektora zdravstva, zaštite okoliša, carine, privrede, industrije, rudarstva i energetike.

Gđa Nermina Skejović-Hurić, stručna savjetnica Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, je upoznala učesnike o aktivnostima Ministarstva po pitanju procesa pridruživanja BiH Minamatskoj konvenciji te izrazila očekivanje da će taj proces biti završen do kraja godine.  

Ovom prilikom gđa Skejović-Hurić je naglasila da „Bosna i Hercegovina je već članica Bazelske, Štokholmske i Roterdamske konvencije. Pristupom Minamatskoj konvenciji, BiH će obuhvatiti sve konvencije koje se odnose na upravljanje hemikalijama. Na taj način mi doprinosimo ispunjavanju Globalnih ciljeva održivog razvoja koji prepoznaju i naglašavaju važnosti upravljanja hemikalijama i otpadom. Neadekvatno upravljanje hemikalijama i otpadom dovodi do degradacije okoliša, ugrožava upravljanje prirodnim resursima, povećavaju se posljedice klimatskih promjena, a samim tim utiče se i na održivo korištenje i proizvodnju dobara za svakodnevne potrebe čovjeka.“

Kako bi se upotpunio inventar žive, u narednom periodu predviđene su aktivnosti analize žive u uzorcima uglja i metalnih ruda.

Amila Selmanagić Bajrović, rukovodilac UNDP projekta, se zahvalila učesnicima na aktivnom učešću i datim sugestijama kako bi se obuhvatile sve relevantne informacije te istakla „Utvrđivanje inventara žive je ključna aktivnosti kako bi se pripremio nacionalni profil za živu i Izvještaj inicijalne procjene o stanju žive u Bosni i Hercegovini, a sve cilju olakšavanja buduće provedbe Konvencije.“

MIA Projekt pruža podršku Bosni i Hercegovini u poduzimanju inicijalne procjene stanja žive kako bi se utvrdili zahtjevi i potrebe Bosne i Hercegovine za pristupanjem Minamatskoj Konvenciji i uspostavili temelji budućih aktivnosti u pravcu provođenja Konvencije.

 

UNDP UNDP širom svijeta