Švedska vlada nastavlja sa podrškom smanjenju troškova energije

Wed Nov 23 00:00:00 UTC 2016

Vlada Švedske će učestvovati sa dodatnih 720,000 EUR u projektu energetske efikasnosti u zgradama javnog sektora, kako bi se osigurao nastavak aktivnosti i povećanje smanjenja troškova energije u javnom sektoru u Bosni i Hercegovini. Trenutno, BiH troši oko 20 posto svog BDP-a na energiju, što je tri puta više nego u evropskim zemljama. Uštede i do 50 posto u javnim budžetima se mogu postići jačanjem kapaciteta i smanjenjem troškova energije u javnim objektima.

Amandman u vrijednosti 720,000 EUR, na ugovor o saradnji u programu “Zeleni ekonomski razvoj” (Green Economic Development – GED), u oblasti energetske efikasnosti, potpisan je 23. novembra 2016. godine između Razvojnog Programa UN (UNDP) u BiH i Vlade Švedske, čineći ukupan švedski doprinos programu preko 5,5 miliona eura. Ovo je rezultat prethodno definisanih ciljeva, kao dio tekuće saradnje Vlade Švedske i UNDP-a.

Program "Zeleni ekonomski razvoj", koji provodi UNDP u cijeloj zemlji, je od 2015. godine podržan od strane Vlade Švedske i ovaj amandman će omogućiti provođenje mjera energetske efikasnosti u više javnih zgrada u 2017. i osigurati pilot projekte energetske efikasnosti sistema javne rasvjete u BiH.

"Vjerujem da će i nove aktivnosti u smislu modernizacije javne rasvjete, vrlo brzo pokazati konkretne rezultate I služiti kao dobar primjer za provedbu sličnih projekata širom države," kazala je Sezin Sinanoglu, rezidentna predstavnica UNDP u BiH.

Nakon potpisivanja ugovora, predstavnica Švedske razvojne agencije za BiH, gđa. Marie Bergstrom kazala je je:

“Švedska je čvrsto opredijeljena da podrži projekte koje štite okoliš i smanjuju negativne utjecaje klimatskih promjena, kao što je ovaj projekt. On podržava održivu platformu za energetsku efikasnost u Bosni i Hercegovini. Ovaj projekt doprinosi povećanju komfora u renoviranim zgradama, osigurava uštede u javnim budžetima, stvara nova radna mjesta i štiti okoliš ”

 
Program vrijedan 11,8 miliona eura, od 2014. godine provodi Razvojni program UN u saradnji sa partnerima projekta, Ministarstvom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Švedskom ambasadom u BiH, Fondom za zaštitu okoliša FBiH, Fondom za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost RS, te kantonalnim i entiteskim ministarstvima.

Sve u svemu, projekt doprinosi povećanju energetske efikasnosti u zgradama javnog sektora u cijeloj Bosni i Hercegovini i stvara povoljno okruženje za buduće investicije u energetsku efikasnost.

UNDP UNDP širom svijeta