Otvaranje „Bijele staze Via Dinarice“ - doprinos izgradnji platforme za održivi razvoj turizma i lokalni ekonomski rast u BiH

Sat Jun 11 00:00:00 UTC 2016

Otvaranje „Bijele staze Via Dinarice“: Maureen Cormack, ambasadorica SAD u BiH, Sezin Sinanoglu, rezidentna predstavnica UNDP BiH i Mate Franjičević, zamjenik ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH (Foto: UNDP BiH)

U Parku prirode Blidinje danas je otvorena „Bijela staza“ u okviru projekta „Via Dinarica“ čime je napravljen veliki korak ka daljem razvoju platforme za održivi razvoj turizma i lokalni ekonomski rast u Bosni i Hercegovini (BiH).  „Via Dinarica“ je projekat kojeg od 2014. godine implementiraju i finansiraju Agencija SAD-a za međunarodni razvoj (USAID) u BiH i Razvojni program Ujedinjenih naroda (UNDP) u BiH. Ciljevi ove inicijative su promocija dinarskog koridora i smanjenje ekonomskih, socijalnih i regionalnih različitosti u BiH, putem afirmacije Via Dinarice kao regionalne turističke destinacije i povećanja konkurentnosti u oblasti avanturističkog i rekreativnog turizma kojim se promovira prirodna baština BiH.

„Vlada SAD vjeruje da je turizam važan kao pokretačka snaga za jačanje privrede u BiH. Turizam je jedna od grana privrede sa najbržim rastom u BiH i čvrsto vjerujem da ima još prostora za rast u ovoj oblasti. Naš cilj je da uspostavimo koridor Via Dinarice na tri ključne staze – bijeloj koja ide po vrhovima planina, zelenoj koja ide središnjim dijelom i plavoj koja ide duž morske obale – one će biti turističke destinacije u vlasništvu lokalnih zajednica kojima će te zajednice upravljati i samim tim osigurati održiv izvor prihoda velikom broju zainteresovanih subjekata,“ rekla je Maureen Cormack, ambasadorica SAD u BiH.

„Otvaranje „Bijele staze“ predstavlja važan doprinos razvoju branda „Via Dinarica“ kao integriranog turističkog proizvoda koji može doprinijeti humanom  razvoju i poboljšanju kvaliteta života za  sve ljude u Bosni i Hercegovini“, rekla je Sezin Sinanoglu, rezidentna predstavnica UNDP BiH.

 Na otvaranju „Bijele staze Via Dinarice“ (Foto: UNDP BiH)

„Otvaranje “Bijele staze“ i inicijativa „Via Dinarica” predstavlja šansu da se Bosna i Hercegovina predstavi u pozitivnom svjetlu jer je turizam jedan od uspješnih primjera, koji mogu pokazati našu zemlju i na regionalnom i na međunarodnom planu, posebno u oblasti vanjske trgovine i ekonomskih odnosa,“ rekao je Mate Franjičević, zamjenik ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH.

Simboličnim vezivanjem alpinističkog konopca ambasadorice Cormack i Sinanoglu, i zamjenik ministra Franjičević otvorili su „Bijelu stazu“ u Bosni i Hercegovini u skladu sa glavnim motivom „Via Dinarice“ o „prirodnom povezivanju“ ljudi, prirodnih ljepota i kulturne baštine.

Via Dinarica predstavlja platformu za održivi razvoj turizma i lokalni ekonomski rast  u sedam  država kroz koje se proteže planinski lanac Dinarskih Alpi, od Slovenije na sjeveru do Srbije, Kosova i Albanije na jugu. Srce ove „mega staze“, slične stazama Via Alpina na Alpima i Apalači, je u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Crnoj Gori.  Cilj projekta je uspostava koridora Via Dinarica, sa tri glavne staze – bijelom, zelenom i plavom. Bijela staza, koja je  danas otvorena, predstavlja glavnu stazu koja se prostire cijelom dužinom Via Dinarice, slijedi prirodni tok najviših vrhova Dinarida i uključuje sve najviše vrhove u svakoj od sedam  zemalja.

Opening of White Trail within the Via Dinarica

UNDP UNDP širom svijeta