Bosna i Hercegovina

Info centar

Kontakt za medije

Odjel komunikacija  

UNDP u Bosni i Hercegovini

samo za upite medija

e-mail: communications.ba@undp.org  

Telefon: +387 (0)33 293 400

Fax: +387 (0)33 552 330

 

Za sve ostale upite kontaktirajte

e-mail: registry.ba@undp.org  

Telefon: +387 (0)33 293 400

Fax: +387 (0)33 552 330

UNDP UNDP širom svijeta