Preuzmite dokument
LOD IV - Bilten br.1 - april/travanj 2015. godine

Bilten Br.1 - Jačanje lokalne demokratije / demokracije IV

23. nov 2015.

Predstavljamo Vam prvo izdanje LOD IV biltena. Projekat „Jačanje lokalne demokratije / demokracije“ (LOD), kojeg finansira Evropska unija (EU), a sprovodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP), već petu godinu se sprovodi u Bosni i Hercegovini.

 

Dobri rezultati sa terena motivirali su donatora, Evropsku uniju, da LOD dobije i svoj nastavak, odnosno četvrtu fazu, koja je započela u junu 2014. godine Projektima brze intervencije. Bio je to jedan dio odgovora Evropske unije na poplave zahvaljujući čijoj realizaciji se doprinijelo postepenoj normalizaciji katastrofalnog stanja na terenu, a koristi za lokalnu zajednicu su bile višestruke.

UNDP UNDP širom svijeta