ReLOaD

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2) provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u šest IPA korisnica i to: Albaniji, Bosni i Hercegovini (BiH), Crnoj Gori, Kosovu*, Sjevernoj Makedoniji i Srbiji. Projekat je sa realizacijom počeo 1. januara 2021. godine i tokom naredne četiri godine ima za cilj jačanje participativne demokratije i EU integracija na Zapadnom Balkanu osnaživanjem civilnog društva i mladih da aktivno učestvuju u donošenju odluka, te unapređenjem poticajnog pravnog i finansijskog okruženja za organizacije civilnog društva (OCD). Vrijednost projektne komponente u BiH je 3,69 miliona eura.

U prethodnom periodu ReLOaD2 u BiH  je objavio dva poziva namijenjena jedinicama lokalne samouprave (JLS) za učešće u projektu.

  • Prvi (direktni) poziv je bio objavljen za JLS koje su već učestvovale u ReLOaD projektu ili u jednoj od četiri faze projekta Jačanje lokalne demokratije/demokracije - LOD. Ovaj javni poziv je bio objavljen od 15. marta do 12. aprila i  25 JLS iz BiH je izrazilo učešće u ReLOaD2 projektu.
  • Drugi (direktni) javni poziv je bio namijenjen za JLS koje do sada nisu učestvovale u projektima ReLOaD1 i LOD. Poziv je bio otvoren od 31. marta  do 21. maja. Na ovaj javni poziv se prijavila ukupno 21 JLS.

Komisija za evaluaciju prijava je prema matrici za bodovanja izvršila bodovanje dostavljenih prijava. Konačnu odluku o odabiru partnerskih JLS je donio partnerski odbor ReLOaD2 projekta na sjednici održanoj 18. juna 2021. godine. Partnerski odbor čine predstavnici Delegacije Evropske Unije u BiH, Ministarstva pravde BiH, Federalnog ministarstva pravde, Ministarstva uprave i lokalne samouprave Republike Srpske (RS), UNDP-a, jedan predstavnik civilnog društva u BiH u svojstvu glasača, te predstavnici Saveza općina i gradova Federacije BiH, Saveza opština i gradova RS i projekta Tehnička podrška organizacijama civilnog društva (TACSO) BiH u svojstvu posmatrača.

U okviru direktnog poziva su odabrane sljedeće JLS za učešće u ReLOaD2 projektu:

1.       Grad Bihać

2.      Grad Prijedor

3.      Grad Gradiška

4.      Općina Centar Sarajevo

5.      Općina Novo Sarajevo

6.      Opština Rudo

7.       Općina Vitez

 

U okviru javnog poziva su odabrane sljedeće JLS za učešće u ReLoaD2 projektu:

1.       Grad Goražde

2.      Grad Istočno Sarajevo

3.      Grad Mostar

4.      Općina Prozor Rama

5.      Opština Gacko

6.      Opština Ugljevik

 

ReLOaD2 projekat će odabranim JLS pružiti podršku da unaprijede pristup finansiranja OCD iz svojih budžeta. Projekat će se fokusirati na institucionalizaciju odnosa između JLS i OCD, uz jačanje kapaciteta obje strane, kako bi uvidjeli prednosti partnerstva. Posebna pažnja biće posvećena radu sa mladima, rodnoj jednakosti i promociji intervencija koje uvažavaju princip multietničnosti u svim ciljevima i aktivnostima.

ReLOaD2 želi zahvaliti svim podnositeljima prijava na zainteresiranosti i trudu uloženom prilikom pripremanja prijava i dokumentacije.

 

 

* Za Europsku uniju, ovo imenovanje ne dovodi u pitanje stav o statusu i u skladu je s UNSCR 1244/1999 i Mišljenjem ICJ-a o proglašenju nezavisnosti Kosova. Za UNDP sve reference na Kosovo shvatit će se u kontekstu UN-ove Rezolucije 1244/1999

 

 

UNDP UNDP širom svijeta