--- Image caption ---

Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru druge faze projekta Via Dinarica

UNAPREĐENJE TURISTIČKE PONUDE I USLUGA DUŽ STAZA VIA DINARICE U BOSNI I HERCEGOVINI

Poziv za podnošenje prijava za dodjelu bespovratnih sredstava je jedna od aktivnosti u okviru druge faze projekta Via Dinarica, koji implementira i sufinansira Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP BiH), uz finansijsku podršku Agencije Sjedinjenih Američkih Država za međunarodni razvoj (USAID BiH), Agencije za razvojnu saradnju Republike Italije (AICS) i Federalnog ministarstva okoliša i turizma (FMOIT). Druga faza ovog projekta se provodi u saradnji sa domaćim partnerima – Ministarstvom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, Federalnim ministarstvom okoliša i turizma, Ministarstvom trgovine i turizma Republike Srpske, lokalnim vlastima, nevladinim i privatnim sektorom aktivnim u turizmu.

Inicijativa Via Dinarica ima za cilj da promovira značajne prirodne i kulturne resurse područja Zapadnog Balkana, da omogući bavljenje avanturističkim aktivnostima ljubiteljima prirode iz cijelog svijeta te da očuva planinska područja, kulture i predjele koji predstavljaju oazu netaknute prirode u Evropi. Ovaj javni poziv finansiraju USAID BiH i Federalno ministarstvo okoliša i turizma, a cilj mu je da dodatno doprinese razvoju inicijative Via Dinarica. U skladu s gore navedenim, ovaj Javni poziv za podnošenje prijedloga projekata se odnosi na sljedeće 2 prioritetne oblasti:

Prioritetna oblast 1: Poboljšanje uslova i proširenje kapaciteta turističkih smještajnih objekata duž bijele, zelene i plave staze Via Dinarice u Bosni i Hercegovini.

Prioritetna oblast 2: Unapređenje postojećih i povećanje raznolikosti turističkih usluga u oblasti turizma u prirodi (kulturnog, istorijskog, sportsko-rekreativnog i avanturističkog turizma i slično) duž bijele, zelene i plave staze Via Dinarice u Bosni i Hercegovini

 

Prijava se može odnositi na samo jednu od dvije prioritetne oblasti i mora biti u skladu sa specifičnim uslovima i zahtjevima te prioritetne oblasti.

Podnosioci prijava za prioritetnu oblast 1 trebaju pročitati detaljne informacije u odjeljku 2.1 Smjernica za podnosioce prijava.

Podnosioci prijava za prioritetnu oblast 2 trebaju pročitati detaljne informacije u odjeljku 2.2 Smjernica za podnosioce prijava.

Pozivaju se svi zainteresirani i kvalifikovani potencijalni podnosioci prijava, koja žele sudjelovati u ovoj aktivnosti projekta, da dostave svoje prijedloge projekata, uključujući i svu prateću dokumentaciju, najkasnije do srijede, 08.05.2019. godine do 16:00 sati. Sve prijave slati isključivo na adresu:

Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP)

UN House

Zmaja od Bosne bb, 71 000 Sarajevo, BiH

Druga faza projekta Via Dinarica

Smjernice za podnošenje prijedloga projekata i ostali potrebni obrasci mogu se preuzeti ovdje.

Sva dodatna pitanja u vezi ovog poziva se mogu dostaviti isključivo putem elektronske pošte, najkasnije 7 dana prije isteka roka za podnošenje prijava, sa jasno naznačenim nazivom poziva u predmetu poruke, i to na sljedeću e-mail adresu: registry.ba@undp.org.

Neposredno nakon objave javnog poziva projekat Via Dinarica će organizovati info sesije tokom kojih će se prezentirati svi aspekti javnog poziva te pojasniti uslovi i kriteriji. Pored ovoga, tokom sesija potencijalni podnosioci prijava će imati priliku postavljati pitanja o javnom pozivu.

Vrijeme i lokacije info sesija će biti objavljene na UNDP-ovoj web stranici http://www.ba.undp.org/ i na stranici projekta http://viadinarica.com/.

Molimo da u e-mail-u naznačite da se pitanja odnose na projekat Via Dinarica.

 

Obavijest o INFO DANIMA

za Javni poziv za za podnošenje prijava za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru druge faze projekta Via Dinarica

Info dani za ovaj javni poziv će se održati u sljedećim terminima:

  • Sarajevo, 23.4.2019. u 11:00 sati, Zgrada UN-a
  • Banja Luka, 24.4.2019. u 11:00 sati, Hotel Vidović
  • Mostar, 25.4.2019. u 9:30 sati, Hotel Mostar

 

Dodatne informacije

Prioritetna oblast 1: Poboljšanje uslova i proširenje kapaciteta turističkih smještajnih objekata duž bijele, zelene i plave staze Via Dinarice u Bosni i Hercegovini

Podrazumijeva sljedeće aktivnosti: nabavka opreme i namještaja za opremanje soba, kuhinja, kupatila i drugih prostorija unutar turističkih smještajnih objekata; izvođenje građevinskih i zanatskih radova za povećanje smještajnih kapaciteta i/ili poboljšanje smještajnih uslova objekata; ugradnja drvenih ili konstrukcija od drugih prirodnih materijala s ciljem poboljšanja funkcionalnosti i proširenja ponude vanjskog prostora (klupe, nadstrešnice/sjenice i sl.).

Prioritetna oblast 2: Unapređenje postojećih i povećanje raznolikosti turističkih usluga u oblasti turizma u prirodi (kulturnog, istorijskog, sportsko-rekreativnog i avanturističkog turizma i slično) duž bijele, zelene i plave staze Via Dinarice u Bosni i Hercegovini

Podrazumijeva sljedeće aktivnosti: keiranje novih turističkih usluga iz oblasti turizma, kao što su avanturističke i kulturno-istorijske ture; mušičarenje, jahanje, speleološke i rafting ture; ture kanuima/čamcima/kajacima i slično; zamjena i nadopuna opreme za pružanje turističkih usluga, zasnovane na jedinstvenim resursima i potencijalima predmetnih lokaliteta; razvoj novih ili proširenje postojećih turističkih usluga; promocija ili prezentacija novoformiranih turističkih usluga i proizvoda; uvodne i specijalizirane obuke osoblja u svrhu pružanja kvalitetne turističke usluge; opremanje i unapređenje prostora namijenjenog promociji ili ponudi turističkih proizvoda i usluga (kao što su mali turistički centri, prostori za tradicionalne rukotvorine, itd.); promocija novih ili unaprijeđenih turističkih usluga putem izrade promotivnih materijala, brošura, videa, itd.

UNDP UNDP širom svijeta