Počeo EU STAR projekat – 3.000 tona nestabilne municije će biti uništeno

Fri Jul 14 00:00:00 UTC 2017

Sezin Sinanoglu, rezidentna predstavnica UNDP-a u BiH i ambasador Lars-Gunnar Wigemark, šef Delegacije Evropske unije i specijalni predstavnik EU u BiH potpisuju EU STAR ugovor

Projekat Evropske unije za smanjenje viškova i sigurno skladištenje municije – EU STAR je zvanično otpočeo svečanim potpisivanjem ugovora između ambasadora Lars-Gunnar Wigemarka, šefa Delegacije Evropske unije i specijalnog predstavnika EU u Bosni i Hercegovini, i Sezin Sinanoglu, rezidentne predstavnice Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) u Bosni i Hercegovini, u prisustvu ministrice odbrane/obrane BiH Marine Pendeš i komandanta EUFOR-a general-majora Anton Waldnera.

Projekat EU STAR koji finansira Evropska unija u iznosu od oko 2,8 miliona eura će omogućiti uništavanje 3.000 tona nestabilne municije u specijalizovanim domaćim i međunarodnim postrojenjima za demilitarizaciju, kako bi se smanjio rizik koji prevelike zalihe municije predstavljaju za ljudsku sigurnost i bezbjednost u BiH.

Sezin Sinanoglu, rezidentna predstavnica UNDP-a je pojasnila da EU STAR projekat ima dvije komponente - uništavanje viškova municije i prenos znanja, iskustava i tehnologija sa stranih na domaće partnere. Ona je podsjetila da UNDP već duže vrijeme u BiH kontinuirano realizuje projekte uništavanja viškova naoružanja i municije koji, iako su u skladištima, i dalje predstavljaju moguću opasnost po živote ljudi i njihovu imovinu.
"U BiH još ima previše oružja i municije", naglasila je Sezin Sinanoglu, dodajući da je potrebno putem inspekcijskog nadzora i kontrola utvrditi tačne količine uskladištene municije i naoružanja, kako bi se tim arsenalom što kvalitetnije upravljalo.

Ministrica Pendeš je tokom ceremonije izrazila nadu da će ovaj projekat dati dobre rezultate, kao što je bio slučaj i sa mnogim ranijim projektima u vezi sa industrijskom demilitarizacijom, pri tome se zahvalivši EU, UNDP-u i EUFOR-u na velikoj podršci i saradnji.

Ambasador Wigemark je naglasio značaj projekta EU STAR i njegov doprinos uništavanju i rukovanju nestabilnom municijom. "Još uvijek postoji 17.000 tona nesigurne i nestabilne municije i naš zajednički cilj je da se ta količina smanji na manje od 10.000 tona. Znam da Oružane snage BiH troše mnogo svojih resursa na zaštitu skladišta širom zemlje u kojima se nalazi nesigurna municija. Ovo je veoma važan posao koji oni sprovode ne samo u ime ljudi ove zemlje, već i u ime cijelog regiona, uključujući i EU. Već smo pomogli uništavanje znatne količine municije u proteklih nekoliko godina kroz EXPLODE projekat, a sada ćemo nastaviti i podržati uništavanje dodatnih 3.000 tona u naredne dvije godine ", naglasio je Wigemark.

Komandant EUFOR-a general-major Anton Waldner rekao je da je EUFOR i dalje odgovoran za mir, stabilnost i bezbjednost u BiH i potvrdio da će EUFOR nastaviti da pruža tehničku pomoć i podršku svim projektima uništavanja nestabilne municije i viška naoružanja u BiH.

---

Prema zvaničnim podacima Ministarstva odbrane/obrane BiH iz juna 2016. godine, Oružane snage BiH su odgovorne za 17.000 tona municije smještene u 12 skladišta diljem zemlje. Misija projekta EU STAR je smanjiti rizike i opasnosti za mir, stabilnost i razvoj u BiH kroz značajno umanjenje zaliha nesigurne/nestabilne municije, kao i potpuni prenos znanja sa projekta na osoblje MO i OS BiH, doprinoseći razvoju održivog sistema upravljanja municijom u BiH. EUSTAR projekat ukupnog iznosa od oko 2,8 miliona eura u potpunosti finansira Evropska unija, a implementiraće ga Razvojni program Ujedinjenih nacija u saradnji sa Ministarstvom odbrane/obrane BiH i EUFOR-om do decembra 2019. godine.

UNDP UNDP širom svijeta