EU, UNDP i BiH obilježile Međunarodni dan uništavanja oružja

Sat Jul 08 00:00:00 UTC 2017

Uništavanje oružja u livnici Jelšingrad, Banja Luka, 08. jul 2017. godine

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana uništavanja oružja – 9. jula, Koordinacioni odbor za kontrolu malokalibarskog i lakog naoružanja u BiH je organizovao uništavanje više od 1.450 komada malokalibarskog i lakog naoružanja i više od 1.070 komada dijelova oružja i prateće opreme u topionici željeza Jelšingrad u Banja Luci.

Događaju su prisustvovali predstavnici policijskih agencija, Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine, Evropske unije u BiH (EU) i Razvojnog programa Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP BiH).

EU je osigurala 6.508.136 eura Centru za kontrolu malokalibarskog i lakog oružja za jugoistočnu i istočnu Europu (SEESAC), za kontrolu i uništavanje nelegalnog oružja u regionu u periodu između 2017. i 2019. godine. Koristeći ova sredstva, Bosna i Hercegovina je ranije uništila 996 komada dugih i 1.319 komada kratkih cijevi, koje su bile konfiskovane od strane agencija za provedbu zakona u BiH ili su predstavljale višak naoružanja iz Ministarstva odbrane. Ovo će imati značajan uticaj na opštu sigurnosnu situaciju u BiH i direktno će doprinijeti sigurnosti građana.

Richard Wood, šef Odjela za vladavinu prava pri Uredu specijalnog predstavnika Evropske unije u BiH (EUSR BiH) je rekao: “Sretni smo da svjedočimo važnom događaju uzevši u obzir da malokalibarsko i lako oružje predstavlja nacionalnu, regionalnu i prijetnju za EU. Zato je važno da se ovim problemom bavimo u cijelom regionu. EU pohvaljuje napore agencija za provedbu zakona i ohrabruje vlasti da preduzmu sve moguće korake za nastavak aktivnosti uklanjanja oružja iz oblasti javnog života.“

Međunarodni dan uništavanja oružja su inicirale Ujedinjene nacije 2001. godine, i služi kao podsjetnik o opasnosti koju višak oružja, kao i slabo osigurano i nezakonito oružje, predstavljaju za svakodnevnu sigurnost stanovništva.

“Predaja, prikupljanje i uništavanje oružja i pripadajuće municije jedan je od važnih strateških ciljeva iz dokumenta Strategija za kontrolu malokalibarskog i lakog oružja u Bosni i Hercegovini 2016 - 2020,  a njegova provedba predstavlja nastavak napora na smanjenju rizika od malokalibarskog i lakog oružja kako u Bosni i Hercegovini tako i u regionu“, naglasio je tokom događaja gospodin Ermin Pešto, predsjedavajući Koordinacionog odbora za kontrolu malokalibarskog i lakog naoružanja u BiH.

“UNDP, SEESAC i EU su prepoznali potrebu da podrže državne vlasti u uništavanju oružja u BiH i njenu važnost za sigurnost u širem regionu”, izjavio je tokom ceremonije uništavanja gospodin Slobodan Tadić, rukovodilac Sektora Pravda i sigurnost UNDP-a, ističući da ovaj događaj obilježava Međunarodni dan uništavanja oružja i da ujedno “doprinosi sprječavanju širenja i krijumčarenja malog oružja i lakog naoružanja koje može predstavljati prijetnju miru, stabilnosti i održivom razvoju.”

Ove godine, povodom obilježavanja 9. jula, Međunarodnog dana uništavanja oružja, SEESAC organizuje paralelne događaje uništavanja oružja u BiH, Crnoj Gori i na Kosovu*, i šalje jasnu poruku iz regiona o važnosti podizanja nivoa svijesti o opasnosti koju predstavlja višak oružja, kao i slabo osigurano i nezakonito oružje u Jugoistočnoj Evropi i širom kontinenta.Osnovne informacije:

U jugoistočnoj Evropi, problem cirkulacije i proliferacije malokalibarskog i lakog oružja ne poznaje granice i kao takav zahtijeva zajednički odgovor na regionalnom nivou. U skladu sa ODLUKOM VIJEĆA EU (CFSP) 2016/2356, SEESAC pruža podršku organima vlasti u regionu na planu kontrole malokalibarskog i lakog oružja u okviru Strategije EU za suzbijanje nezakonitog prikupljanja i trgovine malokalibarskim i lakim oružjem i pripadajućom municijom. Ova akcija uništavanja oružja organizovana je u sklopu aktivnosti koja doprinosi kontroli i suzbijanju proliferacije malokalibarskog i lakog oružja, a slične akcije će se periodično provoditi širom regiona u periodu od 2017. do 2019. godine. Ključna komponenta projekta je davanje podrške organima vlasti u jugoistočnoj Evropi da unište svoje viškove oružja, kao i oduzeto malokalibarsko i lako oružje i pripadajuću  municiju.

UNDP UNDP širom svijeta