Tuzli i Doboju predata online platforma DRAS za smanjenje rizika od poplava i klizišta

Thu Jun 15 00:00:00 UTC 2017

Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP), u sklopu projekta “Inicijativa za smanjenje rizika od katastrofa”, predao je “Sistem za analizu  rizika od katastrofa“ (DRAS) gradonačelnicima Tuzle i Doboja. DRAS je online platforma koja pruža ažurne informacije donosiocima odluka i građanima o izloženosti poplavama i klizištima na području Tuzle i Doboja. Razvoj DRAS platforme finanisirala je Vlade Turske.

DRAS ima tri modula. Prvi je dostupan javnosti i njemu mogu pristupiti svi građani, dok su preostala dva namijenjena opštinama. Javno dostupnim dijelovima DRAS-a može se pristupiti putem https://dras.undp.ba/.

Tokom primopredaje Sukhrob Khoshmukhamedov, zamjenik rezidentne predstavnice UNDP-a BiH naveo je da je razvijen moderan alat koji sistemski doprinosi smanjenju rizika od katastrofa u Bosni i Hercegovini. “Internet platforma je rezultat zajedničkih napora UNDP-a, uprava civilne zaštite, agencija za vode, opština kao i drugih partnera. Turska je pružila ključnu podršku za implementaciju platforme. Doboj i Tuzla najviše su izloženi riziku od katastrofa u BiH, ali i druge lokacije. Tokom 2015. godine urađena je studija “Procjene rizika od poplava i klizišta za stambeni sektor u Bosni i Hercegoviniu kojoj je navedeno da preko 280.000 stanovnika živi na području koje se smatra da ima velik rizik od pojave poplava, a 260.000 osoba živi na području koje ima velik rizik od pojave klizišta. BiH je sada bogatija za jedan moderan alat koji je dostupan svima i koji predstavlja informacije o opasnostima na jednostavan način. Lokalne zajednice sada mogu lakše planirati i uzimati u obzir rizike od katastrofa“ naveo je Khoshmukhamedov, te izrazio nadu da će u budućnosti DRAS biti uspostavljen širom BiH.

Haldun Koc, ambasador Republike Turske u BiH, naglasio je da mu je veliko zadovoljstvo što je danas i formalno DRAS predat Tuzli i Doboju. “Veoma je dobro što možemo vidjeti stanje prije i poslije. Vjerujem je da je ovaj alat zaista značajan i da moramo imati podatke prije katastrofa. U tom smislu vjerujemo da će DRAS, koji je razvio UNDP uz podršku Turske i koji će biti dostupan građanima, znatno doprinijeti boljoj reakciji ljudi i opština na katastrofe. Korištenje tehnologija, znanja i sposobnosti u polju reakcije na katastrofe od velikog je značaja. Integracija IT tehnologija i softverskih programa u oporavku od katastrofa predstavlja investiciju za budućnosti. Prije katastrofe ćemo moći analizirati situaciju u određenoj regiji što će olakšati pomoć“ zaključio je Koc.

Gradonačelnici Doboja i Tuzle izrazili su veliku zahvalnost UNDP-u i Turskoj, jer su im omogućili da u budućnosti na vrijeme reaguju na prevenciji od prirodnih katastrofa, te su naglasili da je ovo veoma važan korak naprijed u tom pravcu, ali i da DRAS platforma nudi mogućnost nadogradnje softvera i za mnoge druge aspekte. Tuzla je 2014. godine imala velikih problema sa klizištima koja su se aktivirala, kao posljedica obilnih padavina.

Doboj je 2014. godine bio izložen velikom problemu poplava, a Tuzla problemu klizišta. Korak naprijed napravljen je zahvaljujući UNDP-u i Turskoj, a važan nam je iz više aspekata. Ovaj softver može da se nadograđuje za različite aspekte. Možemo predviđati i smanjivati rizike u budućnosti. Posebno je važno da se mobitelom svako može uvjeriti da li je određena lokacija rizična za gradnju“ naglasio je gradonačelnik Imamović.

Gradonačelnik Doboja Obren Petrović je naveo “Doboj je 2014. doživio katastrofu goru od one iz 1965. godine. Potpuno je bio poplavljen, ništa nismo mogli uraditi. Ovo što se radi je veoma važno, jer smo imali 11 mrtvih. Svaka prevencija je vrlo važna da ljudi budu spremni da se zaštite i preduzmu određene mjere kao pojedinci i zajednica“.

DRAS platforma je razvijena u saradnji sa partnerima iz različitih sektora - upravama civilne zaštite, opštinama, centrima za socijalnu pomoć, agencijama za vodu, geološkim institutima, IT stručnjacima.


UNDP UNDP širom svijeta