Biti LGBTI osoba u BiH – jednaka prava za sve ljude

Wed May 17 00:00:00 UTC 2017

Održana tematska sjednica povodom Međunarodnog dana borbe protiv homofobije i transfobije

Ljudska prava u Bosni i Hercegovini trebaju biti poštovana, bez izuzetaka i bez diskriminacije iz čega proističe da svaki građanin bez obzira na to kojoj populaciji pripada mora uživati jednaka prava. Jedan je od zaključaka zajedničke tematske sjednice pod nazivom “Biti LGBTI osoba u BiH – preporuke za djelovanje institucija”, održane u Parlamentarnoj skupštin BiH povodom Međunarodnog dana borbe protiv homofobije,i transfobije i bifobije (IDAHOT), 17. maja 2017. godine u Parlamentu Bosne i Hercegovine.

Predsjedavajući Komisije za ostvarivanje ravnopravnosti spolova Predstavničkog doma PSBiH Mirsad Isaković novinarima je rekao da je obaveza BiH i nižih nivoa vlasti da se angažiraju na izradi seta mjera u skladu s ratificiranim međunarodnim dokumentima i standardima, a kojima će biti unaprijeđeno poštivanje i zaštita ljudskih prava pripadnika LGBTI populacije.

Obraćajući se prisutnima u ime Zajedničke komisije za ljudska prava PSBiH, poslanica Maja Gasal – Vražalica podsjetila je na to da se prvi put u institucijama BiH o pravima LGBT osoba govorilo upravo u PSBiH i to 2015. godine, kao i na to da je tada zaključeno kako je potrebno izraditi specijalni izvještaj o pravima LGBT osoba u BiH, , te pristupiti izradi izmjena i dopuna Zakona o zabrani diskriminacije u cilju zaštite prava LGBT osoba u BiH.

Prema riječima poslanice Gasal – Vražalice, oba zaključka su realizirana, Institucija ombudsmana za ljudska prava u BiH je izradila i krajem prošle godine predstavila Specijalni izvještaj o pravima LGBT osoba u BiH i BiH je konačno dobila unaprijeđen zakonski okvir za zaštitu od diskriminacije, te postala prva država u Jugoistočnoj Evropi koja Zakonom o zabrani diskriminacije predviđa i zaštitu interspolnih osoba od diskriminacije u svim područjima života.

Mirela Grünther-Đečević, voditeljica projekta pri UNDP-u u BiH je na tematskoj sjednici je predstavila izvještaj  "Biti LGBTI osoba u istočnoj  Evropi: Smanjenje nejednakosti I isključenosti i borba protiv homofobije I transfobije – izvještaj za BiH,  izvještaj je  izrađena u okviru projekta UNDP-a i uz podršku USAID-a u BiH.

Nakon obavljene rasprave, zaključeno je da Zajednička komisija za ljudska prava PSBiH i Komisija za ostvarivanje ravnopravnosti spolova PSBiH trebaju donijeti odluku o održavanju javnog saslušavanja o ispunjavanju preporuka iz Specijalnog izvještaja o pravima LGBT osoba koji je izradila Institucija ombudsmana za ljudska prava BiH i navedenog UNDP izvještaja.

Being LGBTI in BiH – Equal Rights for All

Ovogodišnje obilježavanje IDAHOT-a u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine predstavlja historijski i važan zbog dvije činjenice: Prva se odnosi na zaključak sjednice da će javna rasprava o stanju ljudskih prava LGBT osoba  biti održana u Parlamentarnoj skupštini BiH, a druga je činjenica da je ovo bio prvi put da se transrodna osoba iz Bosne i Hercegovine obrati sjednici parlamenta.

Održavanje parlamentarne sjednice povodom IDAHOT-a nije bio samo simboličan gest, nego važan i ohrabrujući korak naprijed u rješavanju pitanja zaštite ljudskih prava LGBT osoba u Bosni i Hercegovini.

Uvodne riječi na sjednici su imali Mirsad Isaković, predsjedavajući Komisije za ostvarivanje ravnopravnosti spolova Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, Samra Filipović-Hadžiabdić, direktorica Agencije za ravnopravnost spolova BiH, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, Jasminka Džumhur, ombudsman za ljudska prava BiH, Sezin Sinanoglu, rezidentna koordinatorica UN-a i rezidentna predstavnica UNDP-a u Bosni i Hercegovini, Shanley Pinchotti, direktorica ureda za demokratizaciju pri Misiji USAID-a u BiH te Emina Bošnjak, izvršna direktorica Sarajevskog otvorenog centra.

Sjednicu je organizovala Zajednička komisija za ljudska prava Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) i Komisija za ostvarivanje ravnopravnosti spolova Predstavničkog doma PSBiH u saradnji s Agencijom za ravnopravnost spolova BiH, Ministartsva za ljudska prava I izbjeglice BiH, Sarajevskog otvorenog centra, Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH i Misije Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) u BiH.

 

UNDP UNDP širom svijeta