Javni poziv za učešće u sanaciji male poljoprivredne proizvodnje kroz EU Program za oporavak od poplava

Wed Feb 18 00:00:00 UTC 2015

EU Program za oporavak od poplava će kroz programsku komponentu Ekonomski oporavak dodijeliti bespovratnu pomoć fizičkim osobama koja su pretrpila materijalnu štetu od poplava u maju 2014. godine sa ciljem oporavka njihove ekonomske situacije u odabranim jedinicama lokalne samouprave (Maglaj, Odžak, Domaljevac-Šamac, Orašje, Tuzla, Bijeljina, Šamac, Doboj, Prijedor, Banja Luka i Brčko). Pomoć će uključivati sredstva u direktnoj vezi sa individualnim potrebama u sektoru poljoprivrede i proizvodnje hrane.

Pojedinačni iznos sredstava za koje se može podnijeti zahtjev iznosi od 500 KM do 3.000 KM po fizičkom licu/domaćinstvu.

Sredstva dobivena kroz EU Program za oporavak od poplava se mogu isključivo iskoristiti u sljedeće svrhe:
1.    Sitna stoka (ukupne vrijednosti sa PDV-om do 3.000 KM)
a.    Nabavka jednodnevnih pilića, brojlera za tov, koka nosilja te ostale peradi radi uspostavljanja osnovnog jata.

2.    Sadni materijal (ukupne vrijednosti sa PDV-om do 1.000 KM)
a.    Nabavka sadnog materijala za povrtlarske kulture (paradajz, paprika, krastavac, salate itd) za ponovno uspostavljanje proizvodnje
b.    Nabavka sadnog materijala za voćarske kulture za ponovno uspostavljanje proizvodnje (jagode, kornišon, maline itd).

3.    Plastenici do 100m2 (ukupne vrijednosti sa PDV-om do 2.500 KM)
a.    Nabavka plastenika
b.    Nabavka sistema za navodnjavanje

4.    Mehanizacija i oprema za poljoprivrednu proizvodnju (ukupne vrijednosti sa PDV-om do 1.500 KM)
a.    Nabavka uništene i/ili oštećene opreme
b.    Nabavka dodataka za poljoprivredne mašine

Fizička lica koja ispunjavaju uslove se pozivaju da dostave prijave, uključujući i svu potrebnu prateću dokumentaciju najkasnije do 12.03.2015. god. do 15:00 sati. Sve prijave slati na registry.ba@undp.org ili direktno u jedan od UNDP ureda:

  • Sarajevo: Zmaja od Bosne bb (UN House)
  • Doboj: Cara Dušana bb
  • Banja Luka: Trg Republike Srpske 1/C1
  • Tuzla: Mije Keroševića 20 (zgrada RTV Tuzla)
  • Brčko: Bulevar Mira 1 (zgrada vlade Brčko Distrikta)

Prijave koje se dostavljaju direktno moraju biti predane u zatvorenoj koverti naslovljene na „EU Program za oporavak od poplava – javni poziv za male poljoprivredne proizvođače“.

Za sve dodatne informacije i pojašnjenja tokom perioda podnošenja prijava, podnosioci zahtjeva mogu direktno uputiti pitanja, upite i zahtjeve u pisanoj formi, na broj faksa +387 33 552 330 ili e-mail registry.ba@undp.org.

Smjernice za podnošenje prijave i prijavni obrazac

UNDP UNDP širom svijeta