Bosna i Hercegovina

Info centar

Kontakt za medije
Odgovor na COVID-19

Integrisani odgovor na COVID-19

Od pojave pandemije COVID-19 u Bosni i Hercegovini, Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) aktivno podržava domaće vlasti i institucije…

Najnovije informacijeOdržana obuka za predstavnike općina i gradova o važnosti prilagođavanja klimatskim promjenama i smanjenju rizika od katastrofa

U Sarajevu je od 20. do 23. oktobra 2020. godina održana tematska obuka za predstavnike jedinica lokalne samouprave (JLS) u kojima se realizuje Zajednički program Vlade Švicarske i Ujedinjenih nacija…  


Za bolju sigurnost građana - uništeno 1.864 komada malog oružja i lakog naoružanja i pripadajućih dijelova

U subotu, 17. oktobra 2020. godine, 12 policijskih agencija iz Bosne i Hercegovine, zajedno sa Koordinacionim odborom za kontrolu malog oružja i lakog naoružanja u Bosni i Hercegovini, je uništilo…  


Poziv trenerima i konsultantima iz Bosne i Hercegovine za učestvovanje u programu treninga trenera iz oblasti trogodišnjeg i godišnjeg planiranja rada, monitoringa i izvještavanja u Federaciji Bosne i Hercegovine

Program treninga trenera iz oblasti trogodišnjeg i godišnjeg planiranja rada, monitoringa i izvještavanja u Federaciji Bosne i Hercegovine (FBIH) se organizuje kao dvodnevni webinar (2 x 5 sati,…  


Podnošljivija izolacija u utopljenoj zgradi

Veselom društvu kreativaca sarajevskog Gerontološkog centra “gospođa Korona”, kažu, nije pokvarila raspoloženje. Dok piju jutarnju kafu, na likovnoj sekciji smišljaju načine kako uložiti vrijeme u…  


Firme učesnice u SDG Acceleratoru za MSP prezentirale svoje poslovne ideje

Na današnjem događaju svaka od kompanija je održala 10-minutnu prezentaciju kako bi demonstrirala poslovnu procjenu koja stoji iza rješenja.  


UNDP Inicijativa za zeleniju i održivu budućnost

UNDP Inicijativa za zeleniju i održivu budućnost  


Nastavak obuka u oblasti potrošnje energije u javnom sektoru

COVID-19 pandemija je promjenila način rada, a kako bi se olakšala organizacija online obuka iz oblasti upravljanja energijom u javnom sektoru osigurano je osam laptopa za Fond za zaštitu okoliša…  


Proglašeni bh. Biznis lideri održivog razvoja za 2020. godinu

Ceremonija dodjele Nagrade za biznis lidere održivog razvoja je završni događaj godišnjeg takmičenja za biznis lidere 2020 koje ima za cilj da promovira napore privatnog sektora u polju održivog…  


Univerzalni Ciljevi održivog razvoja vodilja u borbi protiv pandemije COVID-19

Ova pandemija je pokazala koliko je važna uloga partnerstva i koliko bitnu ulogu općenito može imati privatni sektor u odgovoru na katastrofe ove vrste. Očigledno je da je doprinos poslovnog sektora…  

UNDP UNDP širom svijeta