Cilj 6: Čista voda i sanitarni uslovi


Photo: UNICEF India

Osigurati sanitarne uslove i pristup pitkoj vodi za sve

Nestašica vode pogađa više od 40% ljudi u svijetu, što je alarmantan podatak; procjenjuje se da će ovaj procenat rasti sa porastom globalne temperature kao posljedice klimatskih promjena. Iako 2.1 milijarda ljudi od 1990. do danas ima bolje vodosnabdijevanje i sanitarne uslove, osnovni problem koji pogađa sve kontinente su sve manje količine ispravne vode za piće.

Godine 2011, 41 zemlja bila je suočena sa problemima u vodosnabdijevanju; deset zemalja je skoro do kraja iscripilo zalihe obnovljivih slatkih voda, te moraju da se oslanjaju na nekonvencionalne resurse. Sve veća suša i dezertifikacija već pogoršavaju ove trendove. Projekcije do 2050. godine govore da će najmanje svaka četvrta osoba biti pogođena stalnom nestašicom vode.

Univerzalno snabdijevanje ispravnom vodom za piće po pristupačnoj cijeni do 2030. godine nalaže investicije u adekvatnu infrastrukturu, sanitarne objekte i unapređenje higijene na svim nivoima. Zaštita i obnavljanje ekosistema koji su povezani sa vodom, kao što su: šume, planine, močvare i rijeke, neophodni su ako želimo da ublažimo nestašicu vode. Isto tako, potrebna je šira međunarodna saradnja radi podsticanja efikasnosti u trošenju vode i podrške za uvođenje tehnologija za prečišćavanje vode u zemljama u razvoju.  

Univerzalna dostupnost čistoj vodi i sanitarnim uslovima jedan je od 17 globalnih ciljeva koji čine Program održivog razvoja do 2030. godine. Za napredak na više ciljeva istovremeno ključan je integrisani pristup.

Saznajte više o zadatim rezultatima za Cilj 6.

Our work

Man cycling
UNDP in Colombia
Water: A dream becomes reality for indigenous communities

For the Wayuu Indians who live in the Guajira Peninsula to the northeast of Colombia, dreams are a way of receiving messages from the great beyond. more 

Family
UNDP in El Salvador
A new model of water management

A water project in El Salvador aims for water systems to be managed under a system of governance and coordination, ensuring the sustainability and integrity in resource management.more 

Youth in Pakistan
UNDP in Pakistan
How can we achieve universal access to water and sanitation?

748 million people in the world lack access to an improved source of drinking water and 2.5 billion people live without basic sanitation facilities.more 

Water tank
UNDP in Uganda
Water tanks help households keep dry spells away

A small grants scheme provides financial and technical support to projects that conserve and restore the environment while enhancing people’s well-being and livelihoods.more 

Learn more: Water and oceans

UNDP UNDP širom svijeta