Cilj 15: Očuvanje života na zemlji    

Šuma Pahmung Krui Damar Forest u Indoneziji. Photo: Eva Fendiaspara/UN

Održivo upravljati šumama, suzbijati dezertifikaciju, zaustaviti i preokrenuti degradaciju zemljišta i spriječiti dalji gubitak biološke raznolikosti

Život ljudi zavisi od zemlje u istoj mjeri kao i od okeana, od kojih živimo i hranimo se. Biljke čine 80% naše ishrane i oslanjamo se na poljoprivredu kao bitnog ekonomskog resursa i sredstva razvoja. Šume čine 30% površine Zemlje i osnovno su stanište miliona vrsta i bitan izvor čistog vazduha i vode; isto tako, šume igraju suštinsku ulogu u borbi protiv klimatskih promjena.

Danas smo svjedoci neviđenih razmjera degradacije zemljišta, a gubitak zemljišta je 30-35 puta veći od istorijske stope. Suša i dezertifikacija, u kojima je izgubljeno 12 miliona hektara, javljaju se sve više iz godine u godinu i pogađaju siromašne zajednice u cijelom svijetu. Od 8.300 poznatih životinjskih vrsta, 8% su već izumrle, a 22% su u opasnosti od izumiranja.

Svrha Ciljeva održivog razvoja je očuvanje i vraćanje u prvobitno stanje kopnenih ekosistema, kao što su šume, močvare, sušni tereni i planine do 2020. godine. Promovisanje održivog upravljanja šumama i zaustavljanje krčenja šuma takođe su značajni za ublažavanje posljedica klimatskih promjena. Potrebno je hitno raditi na sprječavanju nestanka prirodnih staništa i biodiverziteta, koji su naše zajedničko nasljeđe.

Očuvanje šuma i drugih ekosistema jedan je od 17 globalnih ciljeva koji čine Program održivog razvoja do 2030. godine. Za napredak na više ciljeva istovremeno ključan je integrisani pristup.

Saznajte više o zadatim rezultatima za Cilj 15.

Our work

Naga youth water plants
UNDP in Myanmar
Naga youth join forces to
protect forests

An estimated 47 percent of Myanmar’s land mass is covered with forests. Close to 100,000 Naga people living mostly though subsistence farming and hunting.more 

Farmers
UNDP in China
Biodiversity conservation yields organic tea

Green tea, abundantly available in China, is an important commodity for Li, who has been farming tea for twenty years. Every year the mountains attract hundreds of tourists.more 

Youth in Nepal
UNDP in Nepal
Restoring land, nurturing young leaders

Despite the beautiful landscapes, panoramic views, and resilient mountain people, life in the mountains of Nepal can be tough, particularly for rural youth.more 

Colombia farmers
UNDP in Colombia
A cup of coffee, spiced with biodiversity

In Colombia, for over 50 years coffee has been the main engine of economic growth and development in the biodiversity-rich landscapes of the Andean region.more 

Ecosystems and biodiversity

UNDP UNDP širom svijeta