Cilj 12: Odgovorna potrošnja i proizvodnja

Žene iz Darfura, Sudan. Photo: Albert González Farran/UN

Osigurati modele održive potrošnje i proizvodnje

Postizanje privrednog rasta i održivog razvoja nalaže hitno smanjenje našeg uticaja na životnu sredinu, koje će se postići promjenom načina na koji proizvodimo i trošimo proizvode i resurse. Poljoprivreda je najveći potrošač vode u svijetu, a za navodnjavanje danas se troši skoro 70% ukupnih slatkih voda koje su adekvatne za ljudsku upotrebu.

Efikasno upravljanje zajedničkim prirodnim resursima i način na koji odlažemo toksičan otpad i zagađivače predstavljaju važne rezultate zadate za postizanje ovog cilja. Podsticanje privrede, preduzeća i potrošača da recikliraju i smanje količinu otpada jednako je važno, kao i pomoć zemljama u razvoju da se okrenu održivijim obrascima potrošnje do 2030. godine.

Veliki broj ljudi u svijetu i dalje troši premalo da bi se zadovoljile čak i  osnovne potrebe. Isto tako, bitno je utvrditi količinu bačene hrane po glavi stanovnika na nivou maloprodaje i potrošača, što bi doprinijelo postizanju efikasnog lanca proizvodnje i snabdijevanja. To može doprinijeti ispravnosti hrane i pomoći nam da pređemo na privredu koja efikasnije koristi resurse.

Odgovorna potrošnja i proizvodnja jedan je od 17 globalnih ciljeva koji čine Program održivog razvoja do 2030. godine. Za napredak na više ciljeva istovremeno ključan je integrisani pristup.

Saznajte više o zadatim rezultatima za Cilj 12.

Our work

Coco
UNDP in Ghana
How agro-commodity traders can help the SDGs and reduce poverty

With the global population predicted to reach nine billion by 2050, we face a dual challenge: ensuring the continued production of agricultural commodities without destroying the planet’s natural resources.more 

Woman working
UNDP in Malawi
Malawi women turn waste into a sustainable living

The women are turning garbage into compost manure, benefiting financially and improving their environment. In 2010, UNDP and UN Habitat launched the Waste for Wealth project.more 

Youth
UNDP in Kazakhstan
Kazakhstan tackles its electronic waste problem

Through an unusual public-private partnership, Kazakhstan is making changes with its e-waste. Aigul Manataeva is meticulous about clearing out household junk.more 

Farmer
UNDP in Ethiopia
From seed to market, transforming agriculture

Ethiopia is in the midst of important agricultural shifts that are changing the way smallholder farmers do business. A new organization is bringing in modern planting practices.more 

UNDP UNDP širom svijeta