Program održivog razvoja do 2030. godine

"Naša generacije je posljednje koja može da stane na kraj najgorim posljedicama klimatskih promjena i prva sa bogastvom i znanjem da iskorijeni siromaštvo. Zbog toga je potrebno neustrašivo vođstvo svih nas”  - Helen Clark, UNDP administrator.

Šta je Program održivog razvoja do 2030. godine?

Na Samitu o održivom razvoju, koji se održao 25. septembra 2015. godine, države članice Ujedinjenih nacija usvojile su Program održivog razvoja do 2030. godine, koji sadrži 17 Ciljeva održivog razvoja sa ciljem iskorjenjivanja siromaštva, borbe protiv neravnopravnosti i nepravde i rješavanje pitanja klimatskih promjena do 2030. godine.

Ciljevi održivog razvoja, koji se nazivaju i Globalnim ciljevima, predstavljaju nadgradnju Milenijumskih razvojnih ciljeva (MDGs) - osam ciljevaborbe protiv siromaštva  koje se svijet obavezao da će postići do 2015.  godine. Milenijumski ciljevi, usvojeni 2000. godine, obuhvataju veliki broj pitanja, uključujući borbu protiv siromaštva, gladi, bolesti, neravnopravnosti polova i obezbjeđivanje vode i sanitarnih uslova života. Na postizanju milenijumskih ciljeva ostvaren je ogroman uspjeh, što ukazuje na značaj postojanja objedinjujućeg programa koji počiva na ciljevima i rezultatima. Uprkos uspjehu, siromaštvo nije u potpunosti iskorijenjeno.

Globalni ciljevi i širi program održivosti idu mnogo dalje od milenijumskih ciljeva i bave se osnovnim uzrocima siromaštva i univerzalnom potrebom razvoja na dobrobit svih ljudi.

Helen Klark, administrator UNDP-a, izjavila je sljedeće: "Ovaj dogovor predstavlja značajnu prekretnicu u tome što je svijet zauzeo inkluzivan i održiv kurs.  Ako svi budemo radili zajedno, imamo šansu da ispunimo težnje naših građana ka miru, prosperitetu, blagostanju i očuvanju naše planete".

Globalnim ciljevima sada će biti dovršen zadatak iz milenijumskim ciljeva, pri čemu će se voditi računa o tome da ništa ne bude zanemareno.

Koji su to usvojeni Globalni ciljevi?

                               

Svih 17 Ciljeva održivog razvoja povezano je sa tematskim područjima iz Strateškog plana UNDP-a. To su: održivi razvoj, demokratsko upravljanje i izgradnja mira i klima i otpornost na katastrofe. Cilj broj 1, koji se odnosi na siromaštvo, cilj broj 10, koji se odnosi na neravnopravnost i cilj broj 16, koji se odnosi na upravljanje, posebno su bitni za aktuelno djelovanje UNDP-a i dugoročno planiranje.

Integrisan pristup ostvarivanju napretka na višestrukim ciljevima suštinski je za postizanje Ciljeva održivog razvoja, a UNDP ima posebno mjesto u podršci tom procesu.

Koja je uloga UNDP-a u ostvarivanju Globalnih ciljeva?

UNDP može da pomogne, a nekim zemljama već i pomaže, na tri načina, i to na osnovu pristupa MAPS: uvođenjem tema u sve tokove, ubrzavanjem rada i podrškom za politike.

Naša uloga u tome je sljedeća:

  • podrška vladama u preuzimanju novog globalnog programa u domaće planove i politike razvoja. Na njihov poziv, na ovome već radimo u  velikom broju zemalja;
  • pomoć zemljama na bržem ostvarivanju zadatih rezultata po osnovu Ciljeva održivog razvoja. Pri tom, koristimo ogromna petogodišnja iskustva u radu sa Okvirom za ubrzavanje napretka po osnovu Milenijumskih razvojnih ciljeva; i
  • stavljanje stručnih znanja Ujedinjenih nacija u domenu politike održivog razvoja i upravljanja na raspolaganje vladama u svim fazama realizacije.

Kolektivno, svi partneri mogu da podrže informisanje o novom programu, jačanje partnerstva u cilju realizacije i popunjavanje praznina u postojećim podacima u svrhu praćenja i revizije.  Kao kopredsjedavajući Radne grupe za održivi razvoj UNDG, UNDP biće na čelu priprema Smjernica za nacionalne izvještaje o Ciljevima održivog razvoja, koje su relevantne i svrsishodne za zemlje u kojima radimo.

UNDP je intenzivno uključen u sve procese razrade Ciljeva održivog razvoja. Smjernice i instrumenti biće dostavljeni čim budu gotovi. Isto tako, donosimo veliko iskustvo u programiranju, koje će zemljama pomoći da koncipiraju svoje djelovanje na ciljevima održivog razvoja.

UNDP UNDP širom svijeta