Dežurne službe

9. jun 2014.

Dežurne službe

122 Policija 
121 Centar za obavještavanje
  
Operativno komunikacijski centar Ministarstva sigurnosti BiH
+387 (0)33 492-778
+387 (0)33-492-785

Federalni operativni centar Civilne zaštite 
+387 (0)33 767-530 and+387 (0)33 767-560

Republička uprava Civilne zaštite RS
+387 (0)57 344-258

SOS besplatna linija (RS)
+387 (0)51 303-303
  

Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica 

+387 (0)33 214-865

+387 (0)33 214-865

Stručna služba Federalnog štaba civilne zaštite 
+387 (0)61 070-737

Federalno ministarstvo zdravlja Krizni štab

+387 (0)33 226-635 (available until 22:00)

Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite RS 
+387 (0)51 339-486

Institut za javno zdravstvo RS
+387 (0) 51 232-420
+387 (0) 65 360-694
  
Hitni slučajevi ljudi kojima treba evakuacija, hitna medicinska pomoć ili slično sljedeći telefoni civilne zaštite
FBiH: +387 (0)33 767-530 AND +387 (0)33 767-560
RS: +387 (0)51 314-145, +387 (0)51 314-146 AND +387 (0)51 212-500

Za prijavu o preprodaji, krađama i drugim zloupotrebama humanitarne pomoći
FBIH: +387 (0)33 212-602

Za prijavu svih trgovine koje podižu cijene namirnica neophodnih ugroženima 
+387 (0)33 226-644  
+387 (0)33 563-360  
+387 (0)33 563-350 

Ured BHMAC:
Regional office Travnik +387 (0)63 707 464
Regional office Tuzla +387 (0)61 158 011
Regional office Sarajevo +387 (0)61 489 340
Regional office Brčko +387 (0)61 159 919
Regional office Bihać +387 (0)62 992 382
Regional office Bihać +387 (0)63 284 433
Regional office Banja Luka +387 (0)66 711 093
Regional office Pale +387 (0)65 581 765

Granična policija Operativni centar 
+387 (0)33 755-300 

Call centar za pružanje svih informacija građanima i pravnim licima u vezi pomoći za nastradale u FBiH
Sarajevo  +387 (0)33 276-383
Mostar     +387 (0)36 355-726 i +387 (0)62 575-656


Volonterski servis RS
+387 (0)51 921-592
+387 (0)51 921-594
+387 (0)51 921-597
UNDP UNDP širom svijeta