Ruralni i regionalni razvoj

Sektor za ruralni i regionalni razvoj fokusiran je na sveobuhvatan pristup razvoju na lokalnom nivou, u skladu sa evropskim principima i normama. Kroz regionalne urede UNDP-a, Sektor se bavi: jačanjem kapaciteta lokalnih vlasti za planiranje, identificiranje prioriteta i ostvarivanje rezultata; stimuliranjem ekonomskog oporavka kroz poduzetničku aktivnost, rast tržišta rada i investicije, povećanje konkurentnosti lokalnih proizvođača i generiranje prihoda; jačanjem prioritetne lokalne infrastrukture; pružanjem socijalnih usluga ranjivim grupama; i održivim korištenjem prirodnih resursa i energetske efikasnosti.

Geografski, sektor se fokusira na 70 najmanje razvijenih općina u Bosni i Hercegovini.Detaljno

Via Dinarica: platforma za održivi razvoj turizma i lokalni ekonomski rast

Cilj projekta je da doprinese smanjenju ekonomskih, društvenih i regionalnih različitosti u BiH kroz afirmaciju Via Dinarice kao regionalne turističke destinacije, kao i da poveća konkurentnost BiH u oblasti turizma u prirodi.Više

Naše priče

Korparstvo u Posavini –povratak tradiciji i biznis na kućnom pragu

Pokrenuti uspješan biznis u svom domu, san je mnogih koji žele da uplove u preduzetničke vode, ili pak da nađu neko zaposlenje. Taj san je postao stvarnost za one koji su učestvovali u projektu „Razvojem korparstva do samozapošljavanja“ u Posavini.Više 

 Socijalna uključenost – ključ za kvalitetniji život u BiH
Socijalna uključenost – ključ za kvalitetniji život u BiH
Socijalna uključenost – ključ za kvalitetniji život u BiH

Kako Projekt integrisanog lokalnog razvoja (ILDP) pomaže u socijalnom uključivanju osoba s posebnim potrebama i osoba treće životne dobi u Bosni i Hercegovini?Više 

Više

Projekti i inicijative

 • Projekat „Lokalni integrisani razvoj“ (LIR)

  Projekat „Lokalni integrisani razvoj“ (LIR) će izravno doprinijeti unaprjeđenju životnog standarda za više od 100.000 stanovnika u BiH i, u saradnji s domaćim vlastima, raditi na uspostavljanju mehanizama i resursa potrebnih za socijalni i ekonomski razvoj. Projekat se provodi u 21 partnerskoj opštini i gradovima, gdje su prioritetne lokacije one sa značajnom povratničkom populacijom, te lokaliteti pogođeni poplavama u maju 2014. godine.Više 

 • Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD)

  Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu – ReLOaD, finansira Evropska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP). ReLOaD je utemeljen na pozitivnim iskustvima projekta Jačanje lokalne demokratije (LOD), koji je u Bosni i Hercegovini provodio UNDP, uz finansijsku podršku EU, i koji služi kao primjer dobre prakse koja će biti ponuđena kao model za korištenje i u drugim zemljama Zapadnog Balkana. Kao regionalna inicijativa, ReLOaD projekat se provodi u 6 zemalja Zapadnog Balkana.Više 

 • Projekat Dijaspora za razvoj (D4D)

  Uvrštavanje koncepta migracija i razvoja u relevantne politike, planove i aktivnosti u Bosni i Hercegovini (BiH): Projekat Dijaspora za razvoj (D4D) ima za cilj jačanje uloge bh. dijaspore u razvojnim procesima u BiH.Više 

 • Projekat Općinskog okolišnog i ekonomskog upravljanja (MEG) (faza 1)

  Cilj MEG projekta je poboljšanje općinskog sistema upravljanja razvojem, te usluga u okolišnim i ekonomskim sektorima. Poboljšanja će rezultirati boljim uslugama za građane na lokalnom nivou, te većom odgovornošću i izgradnjom povjerenja između lokalnih vlasti, građana i privrede.Više 

 • Via Dinarica: platforma za održivi razvoj turizma i lokalni ekonomski rast

  Cilj projekta je da doprinese smanjenju ekonomskih, društvenih i regionalnih različitosti u BiH kroz afirmaciju Via Dinarice kao regionalne turističke destinacije, kao i da poveća konkurentnost BiH u oblasti turizma u prirodi.Više 

 • Projekat integriranog lokalnog razvoja (ILDP)

  Projekat integriranog lokalnog razvoja, kao jedan od stubova UNDP-ovog Sektora za ruralni i regionalni razvoj, pruža podršku jačanju planiranja lokalnog razvoja i realizaciji lokalnih strategija u BiH. Koncept projekta osigurava “most” između strateških i budžetskih okvira lokalnih i viših nivoa vlasti, a također pomaže i lokalnim vlastima da izrade integrirane lokalne strategije i uspješno ih sprovedu u partnerstvu sa svojim zajednicama.Više 

Pogledajte sve projekte

UNDP UNDP širom svijeta