Energija i okoliš

Energetska efikasnost i održivost okoliša suštinske su komponente evropske budućnosti za zemlje kakva je Bosna i Hercegovina. Uz generalno nizak nivo svijesti o međuovisnosti okoliša i razvoja, postavljanje nacionalnih prioriteta u ovoj oblasti prilično je ograničeno. UNDP svoju podršku fokusira na to da osigura da BiH posjeduje ljudske i finansijske resurse za održivo korištenje svojih okolišnih i prirodnih resursa, da ispunjava okolišne Acquise EU i kreira zeleni, vitalan ekonomski rast i održivu egzistenciju za svoje stanovništvo. Krajnji cilj Sektora za energiju i okoliš u BiH jeste da temeljno promijeni razumijevanje okoliša, uključujući vodne resurse, i pitanja održive energije u zemlji, od trenutne percepcije kao tereta do shvatanja da su ovo važne prednosti za sadašnji i budući razvoj. više

Projekti energetske efikasnosti kreiraju nova radna mjesta u BiH

U sklopu projekta “Zeleni ekonomski razvoj” realizovani su radovi postavljanja nove termalne fasade, unaprjeđenja sistema grijanja, zamijene krovne konstrukcije, stolarije, rasvjete i radijatorskih ventila na Prirodno-matematičkom fakultetu u Banja Luci. Utopljavanje objekta će doprinijeti uštedama na grijanju 50%, a 1.400 studenata i uposlenika imaće bolje uslove boravka.više

Naše priče

Čišćenje poslije poplava 2014. godine (Foto: UNDP BiH)
Kako se ulaganje u prevenciju od prirodnih nepogoda isplati?

Poplave u 2004, 2006, 2009, 2010. i naročito u 2014. godini iznova nam pokazuju da je naša zemlja u potpunosti izložena uticaju klimatskih promjena.više 

Finansiranje troškova grijanja za energetski neefikasne javne zgrade je najveći problem javnih administracija na državnom nivou.
Rješenja za održivu energiju

Iako bogata obnovljivim izvorima energije, Bosna i Hercegovina je u najranijem stadiju razvitka svojih ogromnih potencijala, trenutno trošeći oko 20% BDP-a na energiju (tri puta viševiše 

Više

Projekti i inicijative

  • Projekat Zeleni ekonomski razvoj ima za cilj institucionalizaciju aktivnosti upravljanja energijom unutar zgrada javnog sektora u Bosni i Hercegovini. Te aktivnosti doprinose, te su u skladu sa smjernicama Evropske unije (Direktiva energetskih usluga, EPBD direktiva / Energy Service Directive, EPBD directive), prema ugovoru energetske zajednice i obavezom Bosne i Hercegovine da izvještava o trenutnoj potrošnji energije i energetskim uštedama, u skladu sa Akcionim planovima energetske efikasnosti. Trenutno, lokalne vlasti i nadležna ministarstva ne raspolažu dovoljnim ljudskim i finansijskim resursima za provođenje ovih aktivnosti.više 

  • Projekat će omogućiti BiH vlastima kao i zajednicama u slivu Vrbasa da se prilagode rizicima od poplava kroz prenos tehnologija koje su prilagodljive, kako bi se omogoćilo klimatski otporno upravljanje poplavama, te oslonac za ekonomske aktivnosti koje su fleksibilne po pitanju klimatskih promjena.više 

  • Zapošljavanje i sigurno snabdijevanje energijom korištenjem biomase u Bosni i Hercegovini

    Projekat će doprinijeti poboljšanju životnog standarda stanovništva poticanjem održivog korištenja drvne biomase kroz strateško djelovanje, uspostavljanje tržišnog lanca vrijednosti i podizanje nivoa svijesti građana o prednostima korištenja ovog energenta kako bi se dugoročno smanjile emisije CO2. više 

  • Regulatorni okvir za određivanje cijena usluga vodosnabdijevanja/vodoopskrbe i kanalizacije u Bosni i Hercegovini

    Doprinijeti održivom razvoju komunalnih preduzeća koja pružaju kvalitetne usluge vodosnabdijevanja, prikupljanja i odvodnje otpadnih voda obezbijeđenjem zdravog životnog okruženja stanovništvu, uz paralelno jačanje sistema socijalne zaštite i inkluzije.više 

Pogledajte sve projekte

UNDP UNDP širom svijeta