Obnovljivim izvorima energije do kvalitetnijeg života 44 povratnička domaćinstva u BiH

Solarni paneli osigurali električnu energiju za 44 domaćinstva u ruralnim dijelovima BiH

Povratnička familija Rodić je bila bez električne energije 12 godina. UNDP Bosne i Hercegovine je pronašao način da im osigura kvalitetniji život.

Nakon tri godine čekanja bračni par Milkica i Milan Šipka iz sela Veliko Očijevo svijeću i petrolejsku lampu prije mjesec dana zamijenili su sijalicom. Prvi put je selo električnu energiju dobilo 1980. godine. Ratni sukobi su pokidali električnu mrežu koja nikada više nije uspostavljena jer je ocijenjeno kako bi za njeno ponovno uvođenje trebala velika sredstva, a za što nadležna preduzeća nemaju novaca.

Milkica i Milan Šipka su jedno uz preostala 43 seoska domaćinstva sa područja općina Bihać, Bosanski Petrovac i Drvar koji su zahvaljujući instaliranju solarnih sistema za proizvodnju električne energije i tople vode uz pomoć UNDP-a riješili svoj problem električne energije.

Ne samo da su pogasili svijeće i petrolejske lampe, nego više preko ljeta i ne lože, radi im frižider, imaju vode, čak i tople, gledaju televizor… Život im se, kažu vratio u normalu. Preporođeni su. Drugi put u svom životu dočekali su da upale sijalicu.

“U današnje vrijeme neshvatljivo je biti bez struje. Najteže je bilo kada je hrana u pitanju. Niti možeš imati frižidera, ni vode tako da je to bio osnovni problem. Išli smo, cijelo selo zajednički više puta s namjerom da nam se riješi pitanje električne energije, ali nije se uspjelo.”, priča Milan Šipka.

Solarni sistemi za proizvodnju električne energije i tople vode kapaciteta 1,5 kilovata (paneli) uz agregat 2,8 kilovata osiguravaju im dnevnu proizvodnju u ljetnom periodu četiri do pet kilovata električne energije, a u zimskom periodu će to biti između dva do dva i po kilovata.

Njegova supruga Milkica kafu gostima više ne kuha na plinskoj peći, ali ni na onoj u kojoj se loži. Džezva je sada na električnoj peći. “Velika je razlika. Bez struje dok smo bili nema šta: zimi noć padne pa u pet sati u krevet. Sada je puno lakše i bolje. Nema šporeta za kuhanje, ljeti se mora ložiti vatra, nema mašine za veš, sve se mora ručno raditi. Sada je puno drugačije. Struja nam je promijenila život. Zadovoljni smo. Jeste lakše i za stoku. Sada se i sa mlijekom drugačije radi.”, priča o doskorašnjem i sadašnjem životu Milkica.

Do sada je urađena elektrifikacija putem obnovljivih izvora energije, odnosno instaliranje solarnih sistema za proizvodnju električne energije i tople vode na 44 seoska domaćinstva u regiji koja obuhvata tri općine Bihać, Bosanski Petrovac i Drvar.

Siniša Rodić, rukovodilac projekta Zeleni ekonomski razvoj navodi “Projekat je iniciran od UNDP-a još 2011. godine kada smo uvidjeli ovdje potrebu ovog domaćeg stanovništva koji su tu živjeli nekih 12 godina bez električne energije. Pokušali smo sa nadležnim organima da vidimo da se iznađe neko rješenje, međutim postavljanje elektroenergetske mreže je bilo veoma skupo. Procjena za nekih 20 domaćinstava u ovom selu, Veliko Očijevo, je iznosila negdje oko 700.000 KM što je nekih 35.000 KM po domaćinstvu. Mi smo tada pokušali da identifikujemo neko drugo rješenje koje bi se moglo iznaći za ove porodice.“

UNDP je objavio poziv za iznalaženje najboljeg tehno-ekonomskog rješenja, ali je uslov bio da bude nešto iz  obnovljivih izvora energije. Ovo rješenje je pobjedničko. Cijena je više od tri puta jeftinija nego elektroenergetska mreža. Ovim načinom elektrifikacije postiže se višestruka korist.

“Promocijom obnovljivih izvora energije svakako postiže se i druga korist, odnosno bolje stanje životne sredine, smanjene emisije gasova sa efektom staklene bašte, manje generalno zagađenja i svakako povećava svijest građana o koristima upotrebe obnovljivih izvora, smanjenjem upotrebe fosilnih goriva”, navodi Rodić.

Lokalna nevladina organizacija Izbjeglički servis za povratak (Refugee Return Service - RRS) je partner UNDP-a od početka  projektu, kao i međunarodna organizacija CBS (Svjetski crkveni servis).

UNDP-jev projekt Zeleni ekonomski razvoj realizuje aktivnosti podizanja svijesti o energetskoj efikasnosti mladih u osnovnom i srednjem obrazovanju. Veoma je važno od tog uzrasta pokrenuti ova pitanja, uticati na svijest i širiti znanje. U isto vrijeme Projekt sarađuje sa najvišim nivoima vlasti Bosne i Hercegovine.

Od 2013. godine Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) realizuje petogodišnji projekt „Zeleni ekonomski razvoj“, koji finansiraju Vlada Švedske, Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine i Fond za zaštitu životne okoline i energetsku efikasnost Republike Srpske, u saradnji sa Ministarstvom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, entitetskim ministarstvima prostornog uređenja, kantonalnim ministarstvima, te drugim partnerima.Cilj Projekta je kreiranje povoljnih uslova za investiranje u projekte i mjere poboljšanja energijske efikasnosti, uz doprinos razvoju tržišta i ekonomskom napretku  BiH.

Izvor: Balkan - Anadolu Agency, juni, 2017. godine

UNDP UNDP širom svijeta