e-pristup: kako online alati mogu promovirati prava osoba sa invaliditetom?

Edukativni software na bosanskom jeziku
Edukativni software na bosanskom jeziku

Položaj osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini je težak. Ne postoji okvirni zakon koji bi regulirao oblast invaliditeta, što u praksi znači da osobe sa invaliditetom imaju različita prava i ostvaruju različite povlastice u zavisnosti od toga gdje žive. Ovo je stvorilo nove obrasce migracija, koji često kreiraju dodatni sloj siromaštva onih koji su već marginalizirani. Tražeći nove načine promoviranja prava osoba sa invaliditetom, UNDP je pomogao razvoj nekoliko web-baziranih alata i uključio osobe sa invaliditetom u dizajniranje, implementaciju i testiranje ovih alata, na sljedeće načine:

Izdvajamo

  • Ne postoji okvirni zakon koji bi regulirao oblast invaliditeta, što u praksi znači da osobe sa invaliditetom imaju različita prava i ostvaruju različite povlastice u zavisnosti od toga gdje žive.
  • Izrađen je izvještaj o e-dostupnosti u Jugoistočnoj Evropi, koji prikazuje kako se informaciono-komunikacijske tehnologije (IKT) mogu koristiti da bi se uklonile prepreke za učešće u društvu.
  • Napravljena je prva regionalna web stranica za osobe sa oštećenjima vida, www.infoservis.ba, koju je pokrenula osoba sa oštećenim vidom i koja sadrži online uputstvo za osobe sa oštećenim vidom o pisanju i uređivanju vijesti.

Uspostavljen je novi web portal, www.visemogucnosti.info, na kojem ljudi mogu prijaviti diskriminaciju, podijeliti ideje za projekte, predložiti izmjene politika i upoznati se sa Konvencijom Ujedinjenih nacija o pravima osoba sa invaliditetom. Ovaj je portal u suštini svojevrsni “one-stop-shop” (sve na jednom mjestu) za osobe sa invaliditetom, gdje na jednom mjestu i u lako čitljivom formatu mogu pronaći svu bitnu legislativu i informacije o mehanizmima ljudskih prava u BiH i u međunarodnim okvirima.

Izrađen je izvještaj o e-dostupnosti u Jugoistočnoj Evropi, koji prikazuje kako se informaciono-komunikacijske tehnologije (IKT) mogu koristiti da bi se uklonile prepreke za učešće u društvu.

Osim toga, prva regionalna baza podataka o asistivnim tehnologijama, dat-see.com, predstavlja one-stop-shop za e-dostupnost u devet zemalja Jugoistočne Evrope. Osobe sa invaliditetom mogu se upoznati sa vrstama, dostupnošću i cijenama asistivnih tehnologija (kao što su uređaji za pomoć pri kretanju, slušni aparati i software za prepoznavanje govora) u Jugoistočnoj Evropi i Evropskoj uniji, kako bi mogle donositi informirane odluke.

Također je dizajniran i prvi edukativni software na bosanskom jeziku, koji je izrađen, testiran i sa velikim uspjehom primijenjen u učionicama za specijalno obrazovanje za djecu sa autizmom.

Napravljena je prva regionalna web stranica za osobe sa oštećenjima vida, www.infoservis.ba, koju je pokrenula osoba sa oštećenim vidom i koja sadrži online uputstvo za osobe sa oštećenim vidom o pisanju i uređivanju vijesti.

Također, Vijeće ministara BiH izrazilo je želju da vladine web stranice učini potpuno dostupnim i u toku je prikupljanje sredstava kako bi se to i ostvarilo.

UNDP UNDP širom svijeta