Naši ciljevi

Vidljiv i mjerljiv doprinos smanjenju siromaštva, kroz realizaciju aktivnosti u okviru sektora ruralnog i regionalnog razvoja, čime se primarno osigurava ciljana podrška  najsiromašnijim i najugroženijim grupama stanovištva putem poboljšanja javnih usluga na općinskom niovu, zapošljavanja, stvaranja dohotka i poslovnog razvoja, a kroz uspostavu lanaca ponude i pristupu tržištima, poboljšanjima lokalne infrastrukture, energije i okoliša.
 
Socijalna uključenost i  koncept javnog upravljanja se provlače kroz aktivnosti unutar četiri tematske cjeline.  Osnovno usmjerenje je ka razvoju i sprovođenju politika na participatornim osnovama, a radi osiguranja inkluzivne i kvalitetne osnovne socijalne zaštite i usluga vezanih za zapošljavanje. U tom kontekstu, posebna pažnja je posvećena  osiguravanju pristupa i učešća društveno isključenih i ranjivih grupa.

UNDP UNDP širom svijeta