Podrška oporavku od poplava i smanjenju rizika u Bosni i Hercegovini

Opće informacije o projektu

 Šamac tokom poplava u maju 2014. godine

Bosna i Hercegovina (BiH) je ranjiva na brojne prirodne nesreće poput poplava, klizišta, suša, požara i potresa. Poplave u maju 2014. godine, kao najgore poplave u posljednjih 120 godina, pogodile su četvrtinu njene teritorije i ponovno pokazale kolika je ranjivost BiH na prirodne i druge nesreće. Majske poplave i klizišta uzrokovala su štetu na infrastrukturi, u poljoprivredi, na javnim institucijama i lokalnoj ekonomiji, u iznosu koji se procjenjuje na 1,67 milijardi dolara. Obnova oštećenog i revitalizacija životnih uslova za milion osoba pogođenih poplavama jeste jedan od najvećih izazova zemlje, podsjećajući na potrebu značajnijih ulaganja, fokusa i pažnje kod prevencije i pripremljenosti.  

Naše aktivnosti

 Domaljevac-Šamac - oštećenje puta u poplavama

Projekat „Podrška oporavku od poplava i smanjenju rizika u BiH“ podržava napore Programa UN-a za oporavak od poplava putem zaštite značajnih ulaganja iz faze oporavka i izgradnje na principu unaprijeđene ponovne izgradnje (engl. Build Back Better) s fokusom na prevenciji. Ovim će se pomoći u jačanju otpornosti zemlje do pojave prirodnih katastrofa sa smanjenjem rizika koje buduće poplave mogu uzrokovati i provođenjem potrebnih zaštitnih mjera za upravljanje eventualnim budućim poplavama.

Projekat ima dvije komponente: 1) podrška ponovnom uspostavljanju funkcionalnosti javnih sistema odvoda otpadnih voda, te 2) tehnička podrška zaštiti od poplava.

Postojeći sistemi za otpadne vode u pogođenim područjima pretrpjeli su značajna oštećenja. Ostaci mulja mogu spriječiti njihovo funkcioniranje, uzrokujući vraćanje otpadnih voda nazad u domove i javne objekte, čime se ugrožava kvaliteta pitke vode. Uklanjanje mulja i potrebne popravke na cjevovodima za otpadne vode pomažu u ponovnom uspostavljanju ovih usluga. Ovim djelovanjem izravno će se unaprijediti zdravlje i bezbjednost za preko 7.000 izravnih korisnika u oko 2.000 domaćinstava.

Poplave su dovele do erozije okolnog zemljišta. Uništavanje imovine riječnog područja, domova i naslage velikih količina sedimenta doveli su do klizišta i pomjeranja mina i neeksplodiranih ubojitih sredstava. Proširenje i produbljenje rječnih korita (pored deminiranja), učvršćivanje korita i obala, te sanacija nasipa, brana i mostova će ograničiti ovakve pojave u budućnosti. Navedene aktivnosti će ublažiti rizike od poplava za 3.200 domaćinstava, osam javnih objekata i 1200 hektara poljoprivrednog zemljišta za 11.500 izravnih korisnika.

Dosadašnji rezultatiPonovno uspostavljanje funkcionalnog javnog sistema odvoda otpadnih voda započelo je u februaru u deset općina/opština, a u njih pet je sistem već u potpunosti ponovno funkcionalan. Naredne aktivnosti uključuju građevinske radove na rijeci Bosni i njezinim pritokama, čime će se ublažiti rizici od poplava u urbanim i ruralnim područjima na temelju hidrauličnih i ekoloških procjena. Ove aktivnosti ublažavanja rizika od poplave će biti usmjerene na šest do osam lokacija širom zemlje, te će se sastojati od čišćenja rijeka i obalnog dijela, te izgradnje novog nasipa za jačanje odbrane riječnog obalnog područja, uz smanjenje mogućnosti poplava.

Lokalno vlasništvo nad intervencijom osigurano je kroz partnerstvo s lokalnim vlastima i institucijama poput Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, Javne ustanove „Vode Srpske“ Republike Srpske, Vodne inspekcije Republike Srpske, Agencije za vodno područje rijeke Save u Federaciji Bosne i Hercegovine, te jedinicama lokalne samouprave kao korisnicima.

Poziv na djelovanje

 Maglaj poslije poplave

Neposredno nakon poplava, pokrenuta su nastojanja u pružanju pomoći najugroženijim zajednicama, uz podršku međunarodne zajednice i predstavnika lokalnih vlasti. Pripremljen u bliskoj vezi s postojećim intervencijama, ovaj projekat bavi se nekim od potreba u smislu oporavka i neposredne prevencije. Projekat daje važan doprinos naporima na prevenciji u BiH. Akcioni plan zaštite od poplava i upravljanja rijekama za BiH za 2014. do 2017. godine navodi sve potrebe u ovom području s procijenjenih 592,7 miliona KM potrebnih za provedbu. Iz postojećih kreditnih linija, instrumenata grantova i predviđenih budžetskih sredstava osigurano je tek 45% sredstava.

Donatori

Finansiranje projekta
1,464,497.04 USD DFID (UK)

UNDP UNDP širom svijeta