Projekat uvođenja usluga podrške žrtvama/svjedocima

Čime se projekat bavi?

Uredi za podršku svjedocima uspostavljeni su u Okružnom sudu i Tužilaštvu u istočnom Sarajevu. Ovi standardi će se održati u cijeloj zemlji.Uredi za podršku svjedocima uspostavljeni su u Okružnom sudu i Tužilaštvu u istočnom Sarajevu. Ovi standardi će se održati u cijeloj zemlji.

U periodu 1992-1995. godine Bosna i Hercegovina (BiH) bila je poprište oružanog sukoba širokih razmjera, koji je karakteriziralo sistematsko i rasprostranjeno kršenje međunarodnog humanitarnog prava i koji je rezultirao gubitkom oko 100.000 života. Suočavanje sa događajima iz nedavne prošlosti, naročito borbom protiv nekažnjavanja ratnih zločina, prepoznato je kao jedan od osnovnih preduslova za pomirenje i napredak, kako unutrašnji tako i vanjski, i za razvitak BiH u demokratsku i sigurnu zemlju.

U tom smislu, odsustvo jednakosti građana pred zakonom i nedostatak institucionalnih kapaciteta na svim nivoima pravosuđa za podršku i zaštitu žrtava i svjedoka od zastrašivanja i ponovne viktimizacije, pitanja su od posebnog značaja.

Sud BiH preusmjerio je preko 300 predmeta ratnih zločina na procesuiranje kantonalnim/okružnim sudovima i uredima tužilaštava, iako su ove pravosudne institucije u ozbiljnom nedostatku neophodnih infrastrukturnih i profesionalnih resursa da odgovore na potrebe žrtava i svjedoka koji se pojavljuju u ovim predmetima.

S obzirom na visok prioritet koji građani BiH daju krivičnoj pravdi i opasnoj, potencijalno konfliktnoj situaciji da se počinioci i žrtve suočavaju živeći u istim lokalnim zajednicama, od krucijalnog je značaja da kapaciteti lokalnih institucija krivične pravde budu osnaženi kako bi mogle efikasno procesuirati ratne zločine i biti prihvaćene kao nepristrane u obezbjeđivanju pravde.

Šta mi radimo?

Sa svojim državnim partnerima, projekat radi na postavljanju temelja integriranih i održivih mehanizama podrške i zaštite svjedoka u okružnim/kantonalnim pravosudnim institucijama, što uključuje:

 • Rekonstrukciju kantonalnih i okružnih sudova i ureda tužilaštava kako bi se stvorili uredi za podršku svjedocima sa odvojenim čekaonicama za žrtve/svjedoke;
 • Obuku, angažiranje i zapošljavanje službenika za podršku svjedocima (psihologa/socijalnih radnika), koji pružaju psihološku, emotivnu i administrativnu podršku svjedocima u krivičnim postupcima, uključujući ratne zločine, seksualno nasilje, nasilje u porodici itd.;
 • Profesionalno usavršavanje sudija i tužilaca o tome kako raditi sa uredima za podršku svjedocima na način koji najbolje odgovara potrebama žrtava/svjedoka;
 • Izradu jednoobraznih procedura ureda za podršku svjedocima, koje osiguravaju jednak pristup pri pružanju usluga podrške u cijeloj zemlji;
 • Informiranje žrtava i svjedoka o njihovima pravima i obavezama u vezi sa učešćem u krivičnim postupcima;
 • Podsticanje stvaranja mreža svih vladinih i nevladinih pružalaca usluga podrške svjedocima, kao dijela mehanizma upućivanja;
 • Inkorporiranje uspostavljenih ureda za svjedoke u unutrašnje strukture sudova i ureda tužilaštava, i osiguravanje njihove održivosti kroz kantonalno/entitetsko finansiranje.

Šta smo do sada postigli?Uredi za podršku svjedocima uspostavljeni su u Okružnom sudu i Tužilaštvu u istočnom Sarajevu. Standardi uspostave će se primijeniti diljem BiHUredi za podršku svjedocima uspostavljeni su u Okružnom sudu i Tužilaštvu u istočnom Sarajevu. Standardi uspostave će se primijeniti diljem BiH
 • Uspostavljeno je šest integriranih ureda za podršku svjedocima u kantonalnim/okružnim sudovima i uredima tužilaštava u Sarajevu, Banjoj Luci i Istočnom Sarajevu, sa punim infrastrukturnim i profesionalnim kapacitetima za podršku najranjivijim žrtvama i svjedocima koji se pojavljuju u različitim krivičnim postupcima;
 • Više od 650 žrtava i svjedoka u 384 krivična predmeta primilo je podršku ureda za podršku svjedocima kroz skoro 2.000 intervencija. Skoro 50% njih bila su djeca ili maloljetnici koji su se pojavili kao žrtve ili svjedoci;
 • Standardizirane su procedure ureda za podršku svjedocima, koje osiguravaju jednak tretman i pristup pri pružanju usluga podrške svjedocima na svim pravosudnim nivoima;
 • Osnaženi su profesionalni kapaciteti sudija i tužilaca u oblasti podrške svjedocima, što je za rezultat imalo efikasnije provođenje krivičnih postupaka;
 • Odgovaranje na širok raspon potreba žrtava i svjedoka i njihovo upućivanje drugim vladinim i nevladinim institucijama na dugoročnu obradu i pomoć, poboljšalo je percepciju pravosudnih institucija u široj javnosti.

Nastavak aktivnosti

 1. Uspostavljanje ureda za podršku svjedocima u preostalim kantonalnim/okružnim uredima tužilaštava u BiH, kojima nedostaje ovaj mehanizam;
 2. Koordiniran pristup policijskih agencija i ureda tužilaštava u pružanju usluga podrške svjedocima u fazi istrage za traumatizirane svjedoke;
 3. Sveobuhvatan pristup pružanju usluga podrške svjedocima, koji uključuje mehanizme upućivanja i koordinaciju uloge vansudskih pružalaca usluga.

Ko finansira projekat?

Donator Donirani iznos
  2013
Vlada SAD $191,600
  2012
Vlada SAD $193,200
UNDP $36,380
  2011
UNDP $100,000
  2009
AECID (Španija) $726,744.19
Vlada Japana
$45,792.00
UNDP $22,900.00
  2008
AECID (Španija) $278,551.53

Realizacija sredstava po godini

2012 $194,770.35
2011 $367,277.84
2010 $413,907.15

Geografska pokrivenost

.

UNDP UNDP širom svijeta