Dijalog za budućnost: Promovisanje društvene kohezije i raznolikosti u Bosni i Hercegovini

"Platforme za dijalog ili Dijaloške platforme" su mehanizam za pružanje formalnog prostora za interakciju između građana i donosilaca odluka putem dijaloga, te omogućujući civilnom društvu, građanima i vladinim partnerima da zajednički identifikuju, promovišu i provode aktivnosti izgradnje povjerenja i jačanja društvene kohezije.

Projekt je razvijen na inicijativu i pod pokroviteljstvom Predsjedništva BiH, a zajednički se provodi od strane UNICEF-a, UNDP-a i UNESCO-a. U toku prve faze projekta ‘Dijalog za budućnost’ , u periodu od 2014. do 2017. godine, uspostavile su se dijaloške platforme i forumi za mlade širom zemlje, podržano je 42 projekta te je oko 30% stanovništva dobilo informaciju o inicijativama u okviru projekta ‘Dijalog za budućnost’.

Deklaracija o platformi za dijalog, usvojena u prvoj fazi projekta, i dalje će poslužiti kao okosnica inicijative za izgradnju mira sa pozivom "da svi narodi i građani Bosne i Hercegovine, posebno mladi, postanu aktivni učesnici i pokretači promjena te da sarađuju ​​s nama u razvoju politika s ciljem prevazilaženja ključnih izazova s ​​kojima se suočava Bosna i Hercegovina ".

Status:

Completed

Funding Support by

Realizacija sredstava u prethodnoj godini

Šta mi radimo?

U drugoj fazi, koja traje do 30.6 2019. godine DFF projekat namjerava povećati inkluzivnost upravljanja na lokalnom nivou organizirajući participatorne analize zajedničkih problema, te kreiranjem lokalnih platformi za dijalog – okupljajući lokalne lidere, civilno društvo, mlade, vjerske lidere, ženske organizacije i predstavnike relevantne lokalne vlasti. Ove platforme za dijalog će se uspostaviti u cilju kreiranja saradnje sa različitim zainteresovanim stranama koje će dobiti priliku da upotpune svoje vještine, neophodne za uspješni dijalog u zajednici, a to su liderstvo bazirano na saradnji, te set vještina pomoću kojih se postižu bolji rezultati u procesu izgradnje dugoročnih stabilnih društvenih odnosa. Projekat će osigurati da žene i devojčice postanu aktivni i ravnopravni učesnici u dijaloškim platformama. Cilj participatorne analize problema i platforme za dijalog će biti podsticanje zajednica da diskutuju o (zajedničkim) izazovima i zajedničkim rješenjima za te probleme kroz međusobnu saradnju.

Grant sredstva će biti dodijeljena putem javnog poziva za projektne prijedloge, podržavajući aktivnosti i inicijative koje jačaju društvenu koheziju.

Pod pokroviteljstvom Predsjedništva BiH, projekat će raditi sa mladima kao prioritetnom ciljnom grupom izvan odabranih opština u cilju stvaranja grupe budućih lidera sa kapacitetima nove generacije liderskih vještina baziranih na saradnji. Mladi kao ciljna grupa će imati priliku voditi dijalog o izazovima koji posebno utiču na mlade te pitanjima, poput Globalnih Ciljeva održivog razvoja, obrazovanja, kulture i problema odliva mozgova. Mladi će stoga biti osnaženi da vode dijaloge, o pitanjima koja ih naročito pogađaju, putem platformi za dijalog sa Predsjedništvom BiH.

Projekat će se fokusirati na potencijal Bosne i Hercegovine da bude na čelu promovisanja vrijednosti kao što su poštivanje i prihvatanje različitosti sa interkulturalnom dinamikom u Bosni i Hercegovini. Aktivnosti u ovoj oblasti imaju za cilj da pokažu moć obrazovanja i kulture da promovišu bogato i raznoliko društvo u Bosni i Hercegovini.

Projekat će raditi sa medijima u nastojanju da iskoriste svoj potencijal i uključe retoriku o važnosti jačanja društvene kohezije. Partneri na projektu će pokrenuti proces angažovanja medija u dijalogu o dugotrajnom procesu izgradnje mira te ulozi medija u nepristrasnom  i objektivnom izvještavanju. Konačno, projekat će pokušati ostvariti cilj da medijske kuće i novinari potpišu pakt za promovisanje mira kroz svoje izvještavanje.

Cilj održivog razvoja - Dijalog za budućnost II

Status:

aktivan

Datum početka:

januar 2018. godine

Datum završetka:

jun 2019. godine

Geografska pokrivenost:

Sarajevo / Istočno Sarajevo, Tuzla, Mostar, Centralna Bosna (Vitez, Busovača, Kiseljak, Kreševo, Travnik, Novi Travnik, Bugojno), Bijeljina, Banja Luka, Doboj, Doboj, Usora, Tešanj, Trebinje i Brčko Distrikt

Partner (pod pokroviteljstvom)

Predsjedništvo Bosne i Hercegovine

Donator

UN Peace Building Fund (Fond UN-a za izgradnju mira) 

Vrijednost projekta

2 miliona US dolara

UN agencije koje provode projekat

Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP), UNESCO i UNICEF

koordinatorica Zajedničkog projekta UN-a:

Renata Gojak

 

UNDP UNDP širom svijeta