Pravda i sigurnost

 • EU STAR projekat

  Prevelike zalihe municije zbog rizika od moguće nekontrolisane eksplozije i dalje predstavljaju značajnu opasnost za sigurnost ljudi i zajednica u BiH. Cilj EU STAR projekta je da se tokom trajanja projekta uništi 3.000 tona nestabilne municije u specijalizovanim domaćim i međunarodnim postrojenjima za demilitarizaciju

 • Projekat uvođenja usluga podrške žrtvama/svjedocima

  U periodu 1992-1995 Bosna i Hercegovina (BiH) bila je poprište oružanog sukoba širokih razmjera, koji je karakteriziralo sistematsko i rasprostranjeno kršenje međunarodnog humanitarnog prava i koji je rezultirao gubitkom oko 100.000 života. Suočavanje sa događajima iz nedavne prošlosti, naročito borbom protiv nekažnjavanja ratnih zločina, prepoznato je kao jedan od osnovnih preduslova za pomirenje i napredak, kako unutrašnji tako i vanjski, i za razvitak BiH u demokratsku i sigurnu zemlju.

 • Uništavanje eksplozivnih ubojitih sredstava i zaostataka rata (projekat EXPLODE)

  Projekat EXPLODE je nastavak Projekta kontrole malog oružja i lakog naoružanja u Bosni i Hercegovini, koji je UNDP provodio u periodu 2005-2012. Kako nekontrolirane eksplozije mogu uzrokovati raseljavanje osoba koje žive u blizini skladišta municije i izazvati teške implikacije po sigurnost i razvoj lokalnog stanovništva te uistinu rezultirati humanitarnom krizom, od krucijalnog je značaja spriječiti nekontrolirane eksplozije stare i nestabilne municije.

 • Pristup pravdi: Podrška vladavini prava i tranzicijskoj pravdi (projekat završen)

  Pristup pravdi za siromašne i marginalizirane u Bosni i Hercegovini nije garantiran, zbog fragmentiranog i slabo razvijenog sistema besplatne pravne pomoći (FLA) u zemlji, i nedostatka usklađene legislative na državnom nivou. Prema tome, besplatna pravna pomoć dostupna je u ograničenom broju jurisdikcija, a – tamo gdje postoji legislativa – usluge besplatne pravne pomoći koje pružaju institucije vlasti u nedostatku su opreme i osoblja, a manjkaju im i kvalitetni alati za praćenje i profesionalna obuka. Uz to, šira javnost nije svjesna svojih prava na usluge besplatne pravne pomoći.

 • CIAT Projekat

  Kako bi se unaprijedila sigurnost ljudi i zajednica u Bosni i Hercegovini, a i u Evropskoj uniji i susjednim državama, UNDP u partnerstvu i uz finansijsku pomoć Vlade SR Njemačke i Vlade Francuske provodi Projekat za borbu protiv ilegalne trgovine oružjem (CIAT)

UNDP UNDP širom svijeta