Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD)

Opšte informacije o projektu

ReLOaD 1

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu – ReLOaD, finansira Evropska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP). ReLOaD je utemeljen na pozitivnim iskustvima projekta Jačanje lokalne demokratije (LOD), koji je u Bosni i Hercegovini provodio UNDP, uz finansijsku podršku EU, i koji služi kao primjer dobre prakse koja će biti ponuđena kao model za korištenje širom Zapadnog Balkana. Kao regionalna inicijativa, ReLOaD projekat se provodi u Albaniji, Sjevernoj Makedoniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Kosovu* i Srbiji.

U svim državama i teritorijama na Zapadnom Balkanu nedovoljno je razvijena saradnja između lokalne samouprave i organizacija civilnog društva (OCD). Nedostatak transparentnosti u finansiranju OCD-ova se prepoznaje kao jedna od najvećih prepreka razvoja i funkcionisanja civilnog društva. Modeli koji se koriste su često nepotpuni i diskriminatorni te ne doprinose jačanju položaja i važnosti civilnog društva u zajednicama i usporavaju dalji razvoj participativne demokratije.

Opšti cilj projekta je jačanje participativne demokratije i EU integracija na Zapadnom Balkanu, putem osnaživanja civilnog društva da aktivno sudjeluje u donošenju odluka, te unapređenje poticajnog pravnog i finansijskog okruženja za civilno društvo.

Specifični cilj je jačanje partnerstava između lokalnih vlasti i civilnog društva na području Zapadnog Balkana, širenjem uspješnog modela transparentnog projektnog finansiranja OCD-ova iz budžeta jedinica lokalne samouprave, usmjerenog ka većem građanskom učešću u procesima donošenja odluka i unapređenju pružanja usluga u lokalnim zajednicama.

ReLOaD će unaprijediti saradnju između lokalnih vlasti i OCD-ova i ojačati kapacitete svih relevantnih aktera da se aktivno uključe u razvoj partnerstava. Projekat će raditi na uvođenju i održivosti transparentnog, razvojno orijentiranog projektnog pristupa finansiranju OCD-ova iz budžeta jedinica lokalne samouprave koji doprinosi ostvarivanju lokalnih prioriteta u skladu sa lokalnim strategijama razvoja.

S obzirom na regionalnu prisutnost, ReLOaD će funkcionisati i kao platforma za umrežavanje država i teritorija Zapadnog Balkana, te za razmjenu iskustava i naučenih lekcija vezano za bolje pružanje usluga građanima.

Ko će imati koristi od ReLOaD projekta i šta mi radimo?

OCD aktivnosti-„Mala škola pčelarstva“ u CazinuOCD aktivnosti-Udruženje pčelara „Kesten“ Cazin je provelo projekat „Mala škola pčelarstva“ koji je imao za cilj unaprijediti znanja mladih, žena i socijalno ugroženih lica za samostalno bavljenje pčelarstvom.

Koristi od ReLOaD projekta imat će sljedeći projektni partneri:

  • jedinice lokalne samouprave (općine i gradovi),
  • OCD-ovi,
  • relevantne institucije odgovorne za saradnju s OCD-ovima u zemljama koje učestvuju u projektu.


Partnerske jedinice lokalne samouprave će se birati kroz kompetitivan i transparentan proces u svim zemljama Zapadnog Balkana. Cilj procesa je izbor ukupno 50 jedinica lokalne samouprave i to po 5 na Kosovu*, u Sjevernoj Makedoniji, Crnoj Gori i Srbiji; te 10 jedinica lokalne samouprave u Albaniji i 20 u Bosni u Hercegovini od kojih će biti 10 novih i 10 jedinica lokalne samouprave koje su ranije učestvovale u LOD projektu.

U izabranim općinama i gradovima, ReLOaD će podržati provedbu 200 projekata OCD-ova i očekuje se da će korist od tih projekata imati oko 38.000 građana. Posebna pažnja bit će posvećena projektima koji doprinose jačanju uloge žena, mladih i socijalno isključenih grupa stanovništva.

ReLOaD će stvoriti uslove za konkurentan pristup pri dodjeli sredstava na projektnoj osnovi iz budžeta jedinica lokalne samouprave i istovremeno motivirati OCD-ove da se profesionaliziraju i unaprijede nivo pružanja usluga. Osim toga, uvođenjem transparentnog i inkluzivnog pristupa u proces raspodjele sredstava na lokalnom nivou unaprijedit će se iskoristivost fondova i transparentnost grant šema jedinica lokalne samouprava.


*Sve reference na Kosovo su u skladu sa Rezolucijom 1244 (1999) Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija

ReLOaD - očekivani rezultatiOCD aktivnosti-akcije čišćenja i izleti za mlade- Hutovo blatoOCD aktivnosti: organizacija “Anguila” iz Čapljine je provela projekat revitalizacije parka prirode Hutovo blato gdje su organizirali akcije čišćenja, izlete za djecu i omladinu.

ReLOaD će, između ostalog, postići sljedeće ključne rezultate u 50 jedinica lokalne samouprave širom Zapadnog Balkana:

  • Razvijene procedure za transparentnu dodjelu finansijske podrške za OCD-ove iz javnih budžeta,
  • Usluge koje pružaju OCD-ovi odražavaju potrebe građana u partnerskim jedinicama lokalne samouprave širom Zapadnog Balkana,
  • Osnaženi kapaciteti OCD-ova i jedinica lokalne samouprave u implementaciji grant šema i realizovanju kvalitetnih projekata,
  • Poboljšano regionalno umrežavanje i dijalog između civilnog društva i jedinica lokalne samouprave širom Zapadnog Balkana.

 

 ReLOaD
Broj  projekata OCD-a Ukupna vrijednost (EUR)  Ukupna vrijednost (USD) Ukupan broj korisnika
200  10,03 miliona EUR (od kojih je 8,5 miliona finansirano od strane EU a 1,53 miliona od strane UNDP kancelarija koje djeluju u zemljama Zapadnog Balkana i partnerskih jedinica lokalne samouprave)
10,70 miliona dolara (od kojih je 9,07 miliona finansirano od strane EU a 1,63 miliona od strane UNDP kancelarija koje djeluju u zemljama Zapadnog Balkana
i partnerskih jedinica lokalne samouprave)
38.000

UNDP UNDP širom svijeta