Projekat razvoja i saradnje u regiji Birač (BIRAČ)

Kontekst:

SrebrenicaSrebrenica

Regija Birač se nalazi u istočnoj Bosni i obuhvata geografski povezane teritorije opština Bratunac, Milići, Srebrenica, Šekovići, Vlasenica i Zvornik. Iako obiluje prirodnim resursima, ova regija se suočava s velikim razvojnim izazovima koji proizilaze iz razarajućih posljedica rata 1992.-1995., a time i teške sveukupne socioekonomske tranzicije. Slabi ekonomski rezultati su povezani s uništenom industrijskom infrastrukturom, nedostatkom proizvodnih kapaciteta, ograničenim poduzetničkim aktivnostima, niskim ulaganjima, poteškoćama u procjenama novih tržišta, nedovoljnom kvalificiranom radnom snagom i vještinama upravljanja te nepovoljnim poslovnim ambijentom. Prosječna zvanična stopa nezaposlenosti u regiji Birač je u 2010. godini iznosila 49%, premda su bila prisutna značajna odstupanja među opštinama. Ukupno siromaštvo u opštinama Srebrenica, Bratunac i Milići se procjenjuje na 19%, što je blizu vrijednosti na državnom nivou, dok siromaštvo među povratničkom populacijom u nekim opštinama iznosi čak 33%. Kao što je slučaj i u ostalim područjima u BiH, opštine u regiji Birač i dalje ne posjeduju ključne kapacitete koji bi im omogućili da budu stvarni pokretači razvojnih akcija s konkretnim rezultatima. Razlozi tome su mnogobrojni i s jedne strane obuhvataju neadekvatan okvir javnih politika i pravni okvir, kao i nedovoljne prihode koji ne pokrivaju potrebe opštinskih funkcija. S druge strane, iako su ostvarena opšta poboljšanja u više realizovanih funkcija, osnovni kapaciteti u ciljnim opštinama su veoma slabi. Shodno tome, ostvareni napredak ni izdaleka ne zadovoljava ono što je potrebno u smislu novih kompleksnih zadataka koji leže pred opštinama u BiH. Uprkos određenim sporadičnim inicijativama, puni potencijal međuopćinske ili regionalne saradnje je neiskorišten. Više izazova također je prisutno i kada je u pitanju uspješno učešće zajednice. Organizacije civilnog društva još uvijek nisu značajno prepoznate među građanima i ostvaruju slabu ulogu u kreiranju politika. Pored participatornih procesa strateškog planiranja, javno-privatni dijalog u opštinama date regije je ograničenog karaktera.

Tema projekta:

Projekat je zajednička inicijativa UNDP-a, UNICEF-a i UNHCR-a koja se temelji se na prethodno realizovanoj i tekućoj podršci općinama u regiji Birač, te potiče na međuopćinsku i regionalnu saradnju kako bi se pružila podrška partnerskom pristupu. Ovakav pristup podrazumijeva jačanje koordinacije od dna prema vrhu, kao i teritorijalne povezanosti, uz primjenu EU LEADER principa. Obuhvatajući kao ciljnu grupu prevashodno subregionalna područja glavni nosioci pomenutog  pristupa su lokalne akcione grupe (LAG), tj. njihovi članovi iz reda predstavnika lokalnih javnih i privatnih socioekonomskih interesa. On se zasniva na zajedničkoj područnoj integriranoj razvojnoj strategiji, osmišljenoj uzimajući u obzir lokalne potrebe i potencijale, u cilju poticanja na aktivni angažman svih aktera u provedbi zajedničkog plana i programa područnog  razvoja. U ovom kontekstu, uz LEADER metodologiju će se primijeniti pristup uspostave i provedbe programa temeljen na ljudskim pravima, a u smislu socijalne zaštite i inkluzije.

Šta smo do sada postigli?Nakon uspješnog početnog sastanka, memorandum o razumijevanju je potpisan između UNDP-a, UNHCR-a, UNICEF-a i pet ciljanih općina, čime je uspostavljena platform za zajedničku saradnju.

Aktivnosti:

  1. Konsolidacija razvojnih partnerstava i jačanje mehanizama kooridinacije u datoj regiji
  2. Planiranje razvoja regije Birač na socijalno inkluzivan i integrisan način
  3. Pretvaranje lokalnih strategija u akciju

Ko finansira projekat?

2013-2016
Donator
Ukupna kontribucija
Vlada Holadnije $ 2.150.757
Opštine $ 300.000

Geografska pokrivenost

UNDP UNDP širom svijeta