EU4Business – Za konkurentnu i inovativnu lokalnu ekonomiju

Projekat “Konkurentnost i inovacije: Lokalne razvojne strategije – EU4Business” ima za cilj da doprinese ekonomskom rastu i otvaranju novih radnih mjesta, kroz podršku konkurentnosti i inovacijama u izvozno orijentisanim sektorima (npr. prerada drveta, metal, tekstil, plastika ili informacione i komunikacione tehnologije), kao i u poljoprivredi, proizvodnji hrane, turizmu i ruralnom razvoju u Bosni i Hercegovini. Projekat će takođe aktivno podržati poboljšanje poslovnog okruženja pružanjem tehničke pomoći relevantnim vlastima u zemlji u dizajniranju, upravljanju i praćenju finansijskih podsticaja namjenjenih jačanju konkurentnosti malih i srednjih preduzeća te poboljšanju međusektorske saradnje. Takođe, podsticati će se i preduzetničke inicijative, uključujući razvoj lokalnog digitalnog preduzetništva.

Projekat je četvorogodišnja inicijativa (2018-2022), prvenstveno finansirana od strane Evropske unije (EU) u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) II. Zajednički je implementiraju Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP), Njemačka agencija za razvoj (GIZ) i Međunarodna organizacije rada (ILO).

Status:

Ongoing

Datum početka projekta:

April 2018

Očekivani datum završetka:

March 2022

Sektor:

 • eradicate poverty in all its forms and dimensions
 • Funding Support by

  Realizacija sredstava u prethodnoj godini

  Šta mi radimo?

  UNDP je odgovoran za provedbu projektnih aktivnosti u oblasti poljoprivrede, proizvodnje hrane i ruralnog razvoja. Ukupan budžet projekta iznosi 8,75 miliona KM, dok će blizu 6 miliona KM biti izdvojeno za nepovratna sredstva namijenjena komercijalnim poljoprivrednim gazdinstvima, malim i srednjim preduzećima u prehrambenoj industriji i lokalnim zajednicama, kao i društveno-ekonomskim partnerima za ruralni razvoj. Projekat će podržati modernizaciju velikih lanaca vrijednosti u poljoprivrednoj i prehrambenoj industriji, kroz sistematiziranje i  integrisanje operacija u svim fazama lanca snabdijevanja: proizvodnji, sakupljanju, preradi, marketingu i prodaji. Pored toga, projekat planira da unaprijedi diverzifikaciju ruralnih ekonomskih aktivnosti, s fokusom na male poljoprivrednike koji dominiraju ruralnom Bosnom i Hercegovinom, jačajući njihovu konkurentnost, podržavajući unaprijeđenje njihovih gazdinstva, obradu farmi, promociju kratkih lanaca vrijednosti i aktivnosti izvan farme, kao što su zanati i usluge u šumarstvu i poljoprivredi.

  Jedan od glavnih alata za pružanje pomoći u projektu je Grant Fund Facility (GFF), koji će služiti kao mehanizam finansiranja projekta u cilju efikasne podrške korisnicima i postizanja postavljenih ciljeva. Pored toga, cijeli proces dizajniranja grant shema odvijat će se uz puno učešće odgovarajućih javnih institucija na državnom i entitetskom nivou vlasti, čime se omogućava direktno učenje i razvoj kapaciteta, u cilju postepenog rutinskog korištenja istog pristupka za dizajniranje javnih finansijskih podsticaja u ovom sektoru.

  Finansijska podrška kroz GFF će biti objavljenja kroz Pozive za podnošenje projektnih prijedloga.

  Očekivani rezultati

  Projekat predviđa tri međusobno povezana rezultata:

  • Povećanje učinka malih i srednjih preduzeća uslijed boljeg pristupa i dostupnosti dobro ciljanih mjera i inovativnih usluga za razvoj biznisa u konkurentnim izvozno orijentisanim sektorima;
  • Unaprijeđeno poslovno okruženje za razvoj novih biznisa i podršku postojećim; i
  • Povećane preduzetničke inicijative u turizmu i ruralnim lancima vrijednosti za stvaranje prihoda i zapošljavanja.

  Glavni korisnici

  • Komercijalni poljoprivrednici
  • Agro-prehrambena preduzeća
  • Lokalne zajednice i ruralni poljoprivrednici
  • Vladine institucije
  • Organizacije za razvoj biznisa

  Status

  aktivan

  Početak projekta

  april 2018. godine

  Očekivani završetak projekta

  mart 2022. godine

  Geografska pokrivenost

  Bosna i Hercegovina

  Donator

  Evropska unija (4,4 miliona eura)

  Sektor

  Ruralni i regionalni razvoj

  Menadžer projekta

  Ismar Ćeremida

  Partneri

  • Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine
  • Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Federacije Bosne i Hercegovine
  • Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske
  • Vlada Brčko Distrikta BiH
  • Ured za harmonizaciju i koordinaciju sistema plaćanja u poljoprivredi, ishrani i ruralnom razvoju Bosne i Hercegovine

  UNDP UNDP širom svijeta