Zapošljavanje i sigurno snabdijevanje energijom korištenjem biomase u Bosni i Hercegovini

Čime se projekat bavi?

Pomoć pružena za marketing drvne biomase i promociju aktivnosti u cijeloj BiHPomoć pružena za marketing drvne bio mase i promociju aktivnosti u cijeloj BiH

Preko 53% teritorije Bosne i Hercegovine prekriveno je šumom i šumskim zemljištem. Iako Bosna i Hercegovina ima značajan potencijal za proizvodnju energetskih proizvoda baziranih na drvetu, njegova upotreba se najčešće ogleda u korištenju za grijanje pojedinačnih domaćinstava.
Ujedno, sektor obnovljivih izvora energije odlikuje se nedostatnim aktivnostima privatnog sektora. Ograničeni podsticaji za projekte obnovljivih izvora energije iz drvne biomase predstavljaju prepreku za razvoj sektora, zapošljavanje domaće radne snage i povećanje izvoza.

Kako bi se potaklo održivo korištenje drvne biomase i razvoj sektora obnovljivih izvora energije, od 2016. godine Češka razvojna agencija finansira trogodišnji “Projekt zapošljavanja i sigurnog snabdijevanja energijom korištenjem biomase u Bosni i Hercegovini” koji implementira UNDP.

Partneri u realizaciji aktivnosti su Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Ambasada Republike Češke u BiH, Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske i Vlada Brčko Distrikta BiH.

Šta mi radimo?

Cilj Projekta je dugoročno smanjenje emisija CO2 i poboljšanje životnog standarda stanovništva poticanjem održivog korištenja drvne biomase kroz strateško djelovanje, uspostavljanje tržišnog lanca vrijednosti i podizanje nivoa svijesti stanovništva o prednostima korištenja ovog energenta.

Projekt nastoji doprinijeti smanjenju ukupne emisije tCO2 po glavi stanovnika u BiH za 3% do 2030. godine, a na temelju globalno prihvaćene bazne godine 1990. kao polazne osnove (emisija od 8,97 tCO2 po glavi stanovnika). Na osnovu Baze podataka o emisijama za istraživanje atmosfere na globalnom nivou (Emission Database for Global Atmospheric Research (EDGAR )), u 2014. godini ukupna emisija tCO2 po glavi stanovnika u BiH je iznosila 6,18 tCO2.

Projekt doprinosi:

 • Unaprjeđenju sigurnog snabdijevanja energijom
 • Podsticanju razvoja preduzeća za preradu domaće raspoložive drvne biomase
 • Uspostavljanju održivih partnerstava koja doprinose privrednom razvoju lokalnih zajednica

Projekt se realizuje kroz tri komponente:

 • Razvoj politika za održivo korištenje drvne biomase – revidiranje zakonodavstva u oblasti šumarstva i energetike, podrška u pripremi odgovarajućeg zakonodavnog okvira, unapređenje Akcionih planova za obnovljive izvore energije, jačanje kapaciteta donosioca odluka, privatnog sektora i lokalnih zajednica u segmentu drvne biomase u BiH.
 • Unaprjeđenje dostupnosti i kvalitete drvne biomase kao energenta za potrebe grijanja  - uspostava multi-disciplinarnog i koordinacionog mehanizma između relevantnih institucija iz energetskog i sektora šumarstva u BiH, mapiranje potencijala korištenja i eksploatacije drvne biomase, podrška uspostavi mehanizama upravljanja šumama sa ciljem povećanja korištenja drvne biomase za proizvodnju energije, podizanje svijesti stanovništva o potencijalima drvne biomase u BiH.
 • Realizacija infrastrukturnih projekata za obnovljive izvore energije – kreiranje poslovnih modela i finansijskih mehanizama za finansiranje projekata zamjene goriva u zgradama javne namjene, uspostavljanje Inovativnog centra za drvnu biomasu, instaliranje novih sistema grijanja na drvnu biomasu u četiri (4) javna objekta u BiH.

Očekivani rezultati Projekta:

 • Pripremljena Studija o analizi nedostataka u strateškom i zakonodavnom okviru sektora šumarstva i energetike u BiH u segmentu drvne biomase  
 • Pripremljena Studija o analizi preporuka o strateškom i zakonodavnom okviru sektora šumarstva i energetike u segmentu drvne biomase i Vodič za primjenu najboljih praksi i operativnih metoda za povećanje korištenja drvne biomase
 • Organizovana Studijska posjeta Republici Češkoj od strane donosioca odluka u segmentu drvne biomase u BiH
 • Održana obuka o finansijskim mehanizmima za predstavnike 10 lokalnih zajednica i preduzeća iz oblasti energetske efikasnosti u BiH
 • Uspostavljena Radna grupa o drvnoj biomasi u BiH koja uključuje predstavnike svih relevantnih institucija iz energetskog i sektora šumarstva
 • Pripremljene Studije o potencijalu i kvalitetu drvne biomase u BiH
 • Pripremljene Studije sa preporukama za kreiranje/unapređenje mehanizama upravljanja šumama u Federaciji BiH i Republici Srpskoj sa ciljem povećanja korištenja drvne biomase za proizvodnju energije
 • Najmanje 4.500 osoba informisano o potencijalima drvne biomase u BiH  
 • Pripremljena Studija sa preporukama za pokretanje mehanizama finansiranja projekata zamjene goriva u zgradama javne namjene u okviru Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH i Fonda za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske
 • Pokrenut Inovativni centar za drvnu biomasu u okviru Udruženja biomase u BiH
 • Instalirani novi sistemi grijanja na drvnu biomasu u četiri (4) javna objekta

Šta smo do sada postigli?Realizovane aktivnosti:

 • Uspostavljena Radna grupa o drvnoj biomasi u BiH koja uključuje predstavnike svih relevantnih institucija iz energetskog i sektora šumarstva
 • Organizovana studijska posjeta BiH donosioca odluka u oblasti drvne biomase ključnim institucijama u Republici Češkoj
 • Pripremljena i prezentirana Studija o analizi nedostataka u strateškom i zakonodavnom okviru sektora šumarstva i energetike u BiH u segmentu drvne biomase
 • Pripremljena Studija o kvalitetu drvne biomase na BiH tržištu u inicijalnoj fazi projekta

Aktivnosti u toku:

 • Podizanje svijesti stanovništva o potencijalima drvne biomase u BiH
 • Pokretanje Inovativnog centra za drvnu biomasu u okviru Udruženja biomase u BiH
 • Instaliranje novih sistema grijanja na drvnu biomasu u četiri (4) javna objekta
 • Priprema Studije o potencijalu drvne biomase u BiH
 • Priprema Studije sa preporukama za kreiranje/unapređenje mehanizama upravljanja šumama u Federaciji BiH i Republici Srpskoj sa ciljem povećanja korištenja drvne biomase za proizvodnju energije
 • Priprema Studije sa preporukama za pokretanje mehanizama finansiranja projekata zamjene goriva u zgradama javne namjene u okviru Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH i Fonda za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske

Ko finansira projekat?

Od 2009. godine, Sektor za energiju i okoliš UNDP-a u Bosni i Hercegovini realizuje niz aktivnosti u segmentu drvne biomase kroz projekte „Zeleni ekonomski razvoj“ i „ Zapošljavanje i sigurno snabdijevanje energijom korištenjem biomase“.

Od 2013. godine Ministarstvo vanjskih poslova Republike Češke je ko-finansiralo aktivnosti prethodnog projekta biomase, a trenutni projekt predstavlja nastavak uspješne saradnje između UNDP Bosne i Hercegovine i Češke razvojne agencije.

Donator

Donirani iznos

2009

Globalni fond za zaštitu okoliša (GEF)

$     1,600.00

2010

GEF

$  165,000.00

2011

GEF

$  195,000.00

2012

GEF

$  240,000.00

2013

GEF

$  200,000.00

Ministarstvo vanjskih poslova Republike Češke

$    50,000.00

2014

GEF

$  165,250.00

Ministarstvo vanjskih poslova Republike Češke

$  100,000.00

2016-2019  
Češka razvojna agencija   
$  993,273.00
UNDP $  448,430.00

Publikacije

UNDP UNDP širom svijeta