Međusobno povezivanje u upravljanju rizicima od katastrofa (IDRM) u Bosni i Hercegovini

Čime se projekat bavi?

poplave

Štete uzrokovane katastrofama u Bosni i Hercegovini (BiH) kontinuirano se povećavaju, a stručnjaci za klimatske promjene predviđaju učestalije ekstremne vremenske pojave. Iako BiH pogađaju velike prirodne katastrofe, poput poplava iz maja 2014. godine koje su uzrokovale gubitke i štete u vrijednosti preko 2 milijarde eura, stanovništvo se svakodnevno suočava sa katastrofama manjih razmjera.

Kako bi se nosili sa ovim pojavama, koje su svakim danom sve složenije, neophodno je da BiH vlasti imaju puno razumijevanje uticaja prirodnih  katastofa i klimatskih promjena na razvoj zemlje. Sektor za smanjenje rizika od katastrofa (DRR) zahtijeva strateški plan i akcije koje uzimaju u obzir nove alate i inovativan pristup.

Šta mi radimo?

Cilj Projekta je unapređenje strategija i pravnog okvira za smanjenje rizika od katastrofa, te provedba mjera upravljanja katastrofama i klimatskim rizicima na svim nivoima vlasti u cilju zaštite građana. IDRM projekt finansira Agencija za razvojnu saradnju Italije.

Ključne aktivnosti

  • Razviti procjenu strateških kapaciteta i razviti akcioni plan djelovanja
  • Unaprijediti entitetski zakonodavni okvir civilne zaštite
  • Poboljšati upravljanje rizikom od katastrofa na lokalnom nivou kroz procjenu rizika, te razvoj i implementaciju strateških akcija DRR-a
  • Realizacija DRR mjera u pet jedinica lokalne samouprave: Brčko Distrikt BiH, Laktaši, Maglaj, Lukavac, ZvornikUNDP UNDP širom svijeta