Plan prilagođavanja Bosne i Hercegovine na klimatske promjene

O projektu

Projekat za „Unapređenje procesa Plana prilagođavanja na klimatske promjene (eng. National Adaptation Plan – NAP) za srednjoročno planiranje ulaganja u sektore osjetljive na klimatske promjene u Bosni i Hercegovini (BiH)" će pružiti podršku Vladi Bosne i Hercegovine u unapređenju procesa izrade Plana prilagođavanja na klimatske promjene i postizanju ciljeva navedenih u Pariškom sporazumu i Agendi za održivi razvoj do 2030. godine. Resursi Zelenog klimatskog fonda (GCF) će se koristiti kako bi se omogućilo da vlada integriše rizike povezane s klimatskim promjenama, strategije za suočavanje i mogućnosti u tekuće procese planiranja razvoja i budžetiranja.

Plan prilagođavanja na klimatske promjene Bosne i Hercegovine će se nadovezati na Strategiju prilagođavanja na klimatske promjene i niskoemisionog razvoja iz 2013. godine. Strategija je zasnovana na četiri specifična ishoda: podržavanje razvoja politika zasnovanih na dokazima za rizike, ranjivosti i mogućnosti nastale kao rezultat klimatskih promjena; stvaranje efektivnih institucionalnih i regulatornih okvira; uključivanje pristupa prilagođavanja na klimatske promjene u glavne tokove odlučivanja; i adekvatno dodjeljivanje sredstava i postizanje provedbenih ciljeva. Provedba Strategije je usporena uglavnom zbog nedovoljno znanja i institucionalnih kapaciteta za preduzimanje mjera za prilagođavanje na klimatske promjene.

Kako bi se prevladali navedeni izazovi i podržala rješenja koja je predložio UNDP u cilju „jačanja učinkovite, inkluzivne i odgovorne uprave“, te „jačanja kapaciteta u prevenciji i oporavku kako bi se stvorila otporna društva“, projektom će se unaprijediti planiranje prilagođavanja na klimatske promjene u BiH sa fokusom na sektorske pristupe, nadogradnju baze znanja po pitanju prilagođavanja, davanje prioriteta srednjoročnim intervencijama prilagođavanja, izgradnju institucionalnih kapaciteta za integrisanje prilagođavanja na klimatske promjene, te demonstraciju inovativnih načina finansiranja prilagođavanja na klimatske promjene na subnacionalnom i lokalnom nivou.

Predložene aktivnosti će rezultirati izradom Plana za prilagođavanje na klimatske promjene i provedbenom strategijom koja će biti usredotočena na povećanje stepena prilagođavanja u ključnim sektorima, srednjoročno. Putem projekta, Vlada Bosne i Hercegovine će takođe razviti instrumente za finansiranje ulaganja na opštinskom nivou uz angažman javnog i privatnog sektora, te izgraditi nacionalne, subnacionalne i sektorske kapacitete za integraciju i uvođenje procesa planiranja i budžetiranja zasnovanih na procjeni rizika.

Projekat će se provoditi u partnerstvu sa Ministarstvom prostornog uređenja, građevinarstva i ekologije Republike Srpske (MPUGE) i Ministarstvom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa (MVTEO) Bosne i Hercegovine kao ministarstva koja su zadužena za koordinaciju aktivnosti prilagođavanja na klimatske promjene.

Očekivani ishodi

Ishod 1 – Uspostavljen efektivan nacionalni koordinacioni sistem za vođenje procesa Nacionalnog plana prilagođavanja na klimatske promjene

Ishod 2 – Utvrđeni prioriteti po pitanju kapaciteta za procjenu osjetljivosti na klimatske promjene, razvoja socioekonomskih scenarija i mogućnosti prilagođavanja za dva ključna sektora

Ishod 3 – Razvijena i testirana inovativna strategija finansiranja ulaganja u prilagođavanje na klimatske promjene u četiri do pet odabranih opština

Status:

Ongoing

Datum početka projekta:

July 2018

Očekivani datum završetka:

June 2021

Sektor:

 • accelerate structural transformations
 • Projektna kancelarija:

  UNDP in Bosnia and Herzegovina

  Partner u implementaciji:

  United Nations Development Programme

  Full project information  

  Funding Support by

  Donator

 • Green Climate Fund
 • Iznos donacije

  $ 1,523,583

  Realizacija sredstava u prethodnoj godini

  2020 $ 65,114

  2019 $ 544,543

  2018 $ 43,278

  UNDP UNDP širom svijeta