Treći nacionalni izvještaj Bosne i Hercegovine u skladu sa Okvirnom konvencijom Ujedinjenih nacija o klimatskim promjenama

Čime se projekat bavi?

UNDP BiH u partnerstvu sa Ministarstvom za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, uz finansijsku podršku GEF-a, započeo je implementaciju projekta Priprema Trećeg nacionalnog izvještaja Bosne i Hercegovine prema UNFCCC-u, koji ima za cilj da omogući Bosni i Hercegovini da pripremi i distribuira svoj Treći nacionalni izvještaj (TNC) Konferenciji strana (CoP) Okvirne konvencije Ujedinjenih nacija za klimatske promjene (UNFCCC) u skladu sa Odlukom 17/CP8 i drugim datim smjernicama.


U okviru TNC-a su ažurirane i unaprijeđene informacije vezane za klimatske promjene, inventar gasova staklene bašte, ublažavanje klimatskih promjena, ranjivost na klimatske promjene i preduzeti koraci za adaptaciju na klimatske promjene, kao i informacije o javnoj svijesti, obrazovanju, obuci, sistemskom istraživanju, te prenosu tehnologija. Projektom su takođe povećani kapaciteti za proizvodnju kasnijih nacionalnih izvještaja, koji će biti u skladu sa smjernicama CoP-a.

Šta radimo?

Bosna i Hercegovina, kao zemlja koja nije članica Aneksa i Okvirne konvencije Ujedinjenih nacija o klimatskim promjenama (UNFCCC), je dužna dostaviti svoje Nacionalne Izvještaje o klimatskim promjenama (NC) svake četiri godine. Drugi nacionalni izvještaj Bosne i Hercegovine u skladu sa Okvirnom konvencijom Ujedinjenih nacija o klimatskim promjenama (SNC) podnešen je 2012. godine.


Svoje dvogodišnje izvještaje o emisiji stakleničkih gasova(BUR) Bosna I Hercegovina dužna je podnijeti svake dvije godine.  Prvi dvogodišnji izvještaj Bosne i Hercegovine o emisiji stakleničkih plinova (FBUR)  podnešen je u 2014. godini.


Projekat Treći nacionalni izvještaj (TNC) projekat nije samo podrška BiH u ispunjavanju svojih obaveza koje kao država potpisnica UNFCCC-a ima, već će takođe služiti i kao značajan strateški dokument za održivi razvoj, te povezati zaštitu životne sredine i borbu protiv klimatskih promjena sa ključnim pitanjima socio-ekonomskog razvoja.

Šta smo do sada postigli?Projektne aktivnosti su usmjerene na završetak četiri poglavlja Trećeg nacionalnog izvještaja. U trenutnoj, završnoj fazi Projekta dokument je finaliziran i u procesu je objavljivanja. Sljedece aktivnosti su morale bitiimplementirane, a kako bi se kompletirao izvještaj:

•    Ažuriran inventar emisije gasova staklene bašte (GHG)
•    Procjena ranjivosti i mjere adaptacije
•    Identifikovati mjere ublažavanja klimatskih promjena
•    Ažurirano poglavlje o prilikama unutar države

Nastavak aktivnosti

Dugoročni cilj projekta je da pomogne BiH da integriše pitanje klimatskih promjena u ciljeve razvoja sektora okoliša i da omogući entitetske i državne razine vlasti da odgovore međunarodnim obvezama, za očuvanje okoliša jačanjem i održavanjem kontinuiteta institucionalnog i tehničkog razvoja kapaciteta koji je iniciran i podupiran procesom izdavanja Nacionalnih izvještaja.

Ko finansira projekat?

Glavni donator projekta je Globalni fond za životnu sredinu (GEF). Ukupna vrijednost projekta je 631.000 američkih dolara.

UNDP UNDP širom svijeta