Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH

Čime se projekat bavi?

Glavni cilj projekta je doprinijeti kvalitetnijem životu građana kroz veće demokratsko učešće i odgovornost prema javnosti, kroz unapređene usluga na nivou mjesne zajednice, infrastrukturu, te uključivanje socijalno isključenih kategorija.

Kao sredstva ostvarenja ovog cilja odabrani su podsticaji lokalnom razvoju koji će predvoditi zajednica, te revitalizacija lokalne vlasti u mjesnim zajednicama kao nivou gdje je vlast najbliža građanima i njihovim organizacijama koje su na usluzi zajednicama, uz mogućnost stvarnog učešća i provedbe.

Šta mi radimo?

Projekt je osmišljen s ciljem da potakne veći angažman građana u opštinskom/općinskom odlučivanju, pružanju kvalitetnih komunalnih i socijalnih usluga, te u provedbi lokalnih razvojnih inicijativa, pri čemu se revitalizacija mjesnih zajednica (MZ) smatra ključnim sredstvom za postizanje tih ciljeva.

  • Rezultat 1: Građani i vlasti predani su realizaciji zajednički dogovorene, a nove inkluzivne i rodno osjetljive vizije MZ u BiH kao temelja za participativniju i odgovorniju lokalnu samoupravu u BiH. Ovaj rezultat projekta će tražiti primjere najboljih praksi u MZ u regionu i Evropskoj uniji, nalazeći pravne i institucionalne strukture koje funkcioniraju i inspirativne primjere koji pokazuju ljudima šta se može postići.
  • Rezultat 2: Proaktivne, ojačane i uzajamno povezane MZ doprinose odgovornosti lokalne samouprave prema građanima i boljem pružanju usluga. Ovaj projektni rezultat će zahtijevati neposredni rad sa liderima i zajednicama od kojih su sastavljene MZ i sa zvaničnicima lokalne samouprave koji su u konačnici odgovorni za većinu javnih usluga. Biće ojačano liderstvo, unaprijeđeni organizacija, sistemi i regulatorni okvir na lokalnom nivou, te mjesnim zajednicama osigurani alati potrebni da se pokrene zajednica, angažiraju žene, uključe najugroženiji, donesu zajedničke odluke i provedu u djelo vlastite ideje. Istražiće modele za lokalnu demokratiju i učešće zajednice koristeći uspješna iskustva i pomažući zajednicama da pronađu rješenja koja funkcioniraju u njihovim pojedinačnim okolnostima i potrebama, prilagođena realnim aspiracijama njihovog liderstva i lokalnoj spremnosti za angažman u zajednici. Takođe će graditi kapacitete u konkretnim oblastima kao što su obrazovanje, zdravstvena zaštita i socijalna zaštita, tako da ljudi shvate na koji način se donose odluke, definiraju budžeti i dodjeljuju resursi, što će im pomoći da učestvuju u procesu i usmjere ga na svoje stvarne potrebe. Na kraju, daće podršku zajednicama u planiranju i prioritetnom korištenju vlastitog vremena i resursa, kao i iniciranju projekata koji su im važni, uz sufinansiranje projekta kako bi se pomoglo pretvaranju strategije u realnost.
  • Rezultat 3: Novi regulatorni okvir za funkcionalne MZ koji su izradile vlasti omogućava inkluzivniju, rodno osjetljiviju i odgovorniju lokalnu samoupravu u BiH. Nakon pažljive analize u vezi s tim kako MZ mogu najbolje funkcionirati i razvoja zajedničke vizije nove uloge koju mogu imati u BiH (rezultat 1), te rada sa MZ, JLS i njihovim zajednicama u provedbi ovih ideja u praksu (rezultat 2), projekat će biti u stanju da predloži jaku pravnu osnovu za sve MZ u zemlji s ciljem njihovog učinkovitijeg funkcioniranja. U tom smislu, treći rezultat jeste stvaranje pravnog okvira koji odgovara viziji na svim nivoima vlasti kako bi se stvorila sredina u kojoj MZ mogu postati djelotvorne i kako bi se otvorili demokratski kanali da građani učestvuju u vlastitoj upravi.

Ko finansira projekat?“Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH“ predstavlja zajednički projekat Vlade Švicarske i Vlade Švedske. Ovaj 14,5 miliona KM vrijedan projekat sufinanciraju vlade obje zemlje, a sprovodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).

Budžet projekta za prvu fazu I donatori USD 8,327,507.23
2015-2019
Vlada Švicarske USD 4,163,753.62
Vlada Švedske USD 4,163,753.62

UNDP UNDP širom svijeta