Srazmjerno povećanje univerzalnog pristupa za najrizičnije populacije u Bosni i Hercegovini (HIV/AIDS, 9. runda)

Čime se projekat bavi?

 Ulična akcija u Sarajevu, obilježavanje 1. decembra, Svjetskog dana AIDS-a.Ulična akcija u Sarajevu, obilježavanje 1. decembra, Svjetskog dana AIDS-a.

HIV/AIDS je do sada u Bosni i Hercegovini (BiH) imao ograničen utjecaj, uz svega 74 zabilježena slučaja osoba koje žive sa bolešću i trenutno su na antiretroviralnoj terapiji. Iako je prevalencija  HIV/AIDS-a u BiH niska, fokus na sprečavanju povećanja broja infekcija je visok. Rano prepoznavanje oboljenja omogućava pojedincima da poduzmu korake od koristi i za njihovo zdravlje i za javno zdravstvo, a rano liječenje inficiranih znatno smanjuje rizik prenošenja HIV-a na druge. Prevencijske dobrobiti liječenja mogu biti ostvarene samo uz djelotvorno liječenje i pridržavanje antiretroviralne terapije. BiH od 2006. godine dobija fondove Globalnog fonda za borbu protiv AIDS-a, tuberkuloze i malarije (GFATM), što se u velikoj mjeri reflektira na sposobnost zemlje da održava prevalenciju HIV-a ispod 1% opće populacije i niže od 5% unutar bilo koje od populacija povišenog rizika.  

Šta mi radimo?

Projekat se bavi pitanjima prevencije i liječenja HIV/AIDS-a kroz seriju ciljanih aktivnosti usmjerenih na smanjenje prenošenja HIV-a i unapređenje liječenja HIV-a, te putem pružanja njege i podrške populacijama koje su u najvećem riziku. U okviru projekta, zajedno sa svojim partnerima, UNDP specifično radi na:

 • Zagovaranju postavljanja HIV/AIDS-a u središte državnog planiranja i budžeta;
 • Jačanju državnih kapaciteta za upravljanje inicijativama koje uključuju osobe i institucije koje se obično ne bave javnim zdravljem;
 • Promociji decentraliziranih akcija koje podržavaju aktivnost na nivou zajednica;
  - Testiranje na HIV je osnova i za prevenciju i za rad na njezi. Stoga su širom BiH uspostavljena 22 centra koja pružaju besplatno, povjerljivo testiranje na HIV za sve;
  - Uspostavljeno je 10 „dnevnih boravaka“ u kojima intravenozni korisnici droga mogu dobiti besplatnu medicinsku pomoć i komplete koji sadrže šprice, kondome i informacije o prevenciji HIV-a;
  - Mehanizmi podrške u 12 zatvora sada postoje putem mreže od 60 vršnjačkih edukatora, sa ciljem prevencije širenja HIV-a i seksualno prenosivih bolesti;
  - Prikladna medicinska njega, uključujući antiretroviralno liječenje, sada je dostupna osobama koje žive sa HIV/AIDS-om. Također im se pruža psihosocijalno savjetovanje, kao i dodaci prehrani;
 • Smanjenju stigmatiziranja i diskriminacije osoba koje žive sa HIV/AIDS-om, što je prepreka za prevenciju HIV/AIDS-a i njegu;
 • Pokretanju kampanje za promociju promjene ponašanja ljudi, kako bi se smanjila vjerovatnoća za dobijanje ili širenje HIV-a, pravilnim i dosljednim korištenjem kondoma, smanjivanjem broja partnera i izbjegavanjem zajedničkog korištenja igala i šprica.

Šta smo do sada postigli? • “Strategija za odgovor na HIV/AIDS u BiH 2011-2016” usvojena je od strane Vijeća ministara BiH u septembru 2011. godine;
 • Prevalencija HIV-a među općom populacijom trenutno je ispod 1% i niža je od 5% unutar bilo koje od populacija povišenog rizika za infekciju HIV-om;
 • Sistem nadzora, praćenja i evaluacije javnog zdravlja je unaprijeđen, kao i međusektorska suradnja;
 • Osigurano je aktivno učešće civilnog društva u procesu izrade politika.

Nastavak aktivnosti

Uprkos niskoj prevalenciji HIV/AIDS-a u BiH, potreban je nastavak aktivnosti kako bi se spriječilo povećanje stope infekcija i osiguralo kvalitetno liječenje, njega i podrška za osobe koje žive sa HIV/AIDS-om. Ovo uključuje:

 1. Maksimiziranje pokrivenosti populacije povišenog rizika djelotvornom HIV prevencijom i njegom;
 2. Osiguranje odgovarajuće prevencije, liječenja, njege i podrške za osobe koje žive sa HIV/AIDS-om;
 3. Jačanje okruženja koje omogućava unapređenje HIV prevencije i njege;
 4. Jačanje kapaciteta agencija za koordinaciju i provedbu da odgovore na HIV/AIDS.

Ko finansira projekat?

Donator Donirani iznos
  2010
GFATM* $4,389,664
  2011
GFATM $5,048,126
  2012
GFATM $2,895,711
  * Globalni fond za borbu protiv AIDS-a, tuberkuloze i malarije (GFATM)

Realizacija sredstava po godini

2012 $ 9,219,092.79*
2011 $ 3,896.487,59**
  *izvor: Finalni finansijski rezultati 2012 (1. april 2013)
  **izvor: Pregled sredstava 2011 (12. januar 2012)

Geografska pokrivenost

UNDP UNDP širom svijeta