Program zapošljavanja i zadržavanja mladih (YERP)

Čime se projekat bavi?

Centri za zapošljavanje širom zemlje obučavaju mlade, pomažu im da nađu poslove i nude im poslove. Centri za zapošljavanje širom zemlje obučavaju mlade, pomažu im da nađu poslove i nude im poslove.

Nezaposlenost mladih u Bosni i Hecegovini (BiH) procjenjuje se na alarmantnih 60%. Stopa nezaposlenosti mladih ostala je blizu svog vrhunca iz vremena krize 2009. godine, uz malo izgleda za poboljšanje u skorijoj budućnosti ukoliko proces stvaranja radnih mjesta ne bude ubrzan. BiH je također pogođena znatnim odlivom mozgova – naročito među mladima.

Javni zavodi za zapošljavanje moraju poduzeti aktivne mjere da privuku ekonomski neaktivne nezaposlene mlade osobe, izgrade njihove vještine za traženje zaposlenja i nauče ih kako da se predstave poslodavcima, napišu biografiju, unaprijede svoje vještine rada na računaru i pronađu radno mjesto ili mjesto gdje mogu odraditi pripravnički staž.

Program zapošljavanja i zadržavanja mladih (YERP) je zajednički UN program, osmišljen da adresira probleme visoke nezaposlenosti mladih i neregularne migracije mladih u BiH. Finansiran je od Vlade Kraljevine Španije kroz Fond za postizanje milenijumskih ciljeva (MDG-F) u vrijednosti od 5,999 miliona američkih dolara, a implementiraju ga UNDP, UNICEF, UNFPA, UNV i IOM.

Šta mi radimo?

U partnerstvu sa Ministarstvom civilnih poslova, entitetskim ministarstvima za rad i obrazovanje, javnim zavodima za zapošljavanje i organizacijama civilnog društva (OCD), UNDP je pomogao javnim zavodima za zapošljavanje i lokalnim zajednicama da isporuče integriran paket mjera za zapošljivost mladih. Aktivnosti programa uključuju:

 • Uspostavljanje Centara za informiranje, savjetovanje i obuku (CISO) širom BiH, u suradnji sa ključnim partnerima;
 • Pružanje standardiziranih, kvalitetnih usluga za nezaposlene mlade osobe kroz rad CISO-a, koji jačaju njihovu ekonomsku aktivnost i vještine potrebne za zapošljavanje. Ponuđene usluge uključuju: aktuelne informacije o tržištu rada, pojedinačno i grupno savjetovanje, radionice o vještinama aktivnog traženja posla, kurseve računara i jezika;
 • Izradu relevantnih dokumenata iz oblasti radnog iskustva mladih i zapošljivosti mladih, u suradnji sa predstavnicima relevantnih institucija, OCD-ova i privatnog sektora.

Šta smo do sada postigli?



 • Uspostavljeno je 17 CISO-a širom BiH;
 • Više od 21.000 nezaposlenih mladih osoba imalo je koristi od usluga CISO-a;
 • Organizirano je više od 1.200 radionica o vještinama aktivnog traženja posla za više od 17.000 korisnika CISO-a;
 • Organizirani su kursevi računara i engleskog jezika za više od 1.600 korisnika CISO-a;
 • Više od 28.000 učenika dobilo je savjetovanje o profesionalnom usmjerenju;
 • Više od 38 miliona pregleda na 17 Facebook stranica CISO-a;
 • Više od 4.000 korisnika CISO-a pronašlo je posao ili počelo volontirati nakon usluga dobijenih u CISO-ima;
 • Prvi relevantan dokument iz oblasti radnog iskustva mladih i zapošljivosti mladih – Situacijska analiza radnog iskustva mladih – izrađen je kroz osnivanje dvije multidisciplinarne entitetske radne grupe.


Prikaži MDG-F Youth Employability and Retention (YERP) na većoj karti

Nastavak aktivnosti

Kako bi se omogućilo veće zapošljavanje mladih i smanjio odliv mozgova, ove i slične aktivnosti trebaju biti pojačane i proširene. Pružiti mladim osobama vještine i iskustvo koji su relevantni za potrebe tržišta rada, od krucijalne je važnosti.

Ko finansira projekat?

Donator

Donirani iznos

 

2010

MDG Fund

$    740,011.97

 

2011

MDG Fund

$ 1,323,189.37

UNV

$      86,340.40

Općine BiH

$      14,566.64

 

2012

MDG Fund

$1,114,386.98

UNV

$   136,309.17

Općine BiH

$   113,646.80

 

2013

MDG Fund

$  148,620.02

UNV

$    22,591.99

Općine BiH

$      7,289.82

Realizacija sredstava po godini

2012

$ 1,364,342

2011

$ 1,424,096

2010

$    740,011

UNDP UNDP širom svijeta