Osnaživanje marginaliziranih grupa u e-upravljanju

Čime se projekat bavi?

Kako kreirati program za djecu sa invaliditetom? Pozovete ih da pomognu.Kako kreirati program za djecu sa invaliditetom? Pozovete ih da pomognu.

Nedostatak statističkih i drugih podataka o razmjerama, prirodi i karakteristikama invaliditeta u Bosni i Hercegovini predstavlja prepreku za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom. Ne postoji centralni registar osoba sa invaliditetom, no procjenjuje se da osobe sa invaliditetom čine blizu 15% populacije u Jugoistočnoj Evropi. Trenutno, mnoge javne usluge nisu dostupne osobama sa invaliditetom.

UNDP-ov projekat “Osnaživanje marginaliziranih grupa u e-upravljanju” kreiran je kako bi se pomoglo zemljama regiona da obaveze e-dostupnosti iz UN Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom (UNCRPD) provedu u praktične akcije.

Ovaj projekat demonstrira kako informaciono-komunikacijske tehnologije (IKT) i elektronske javne usluge mogu biti od koristi osobama sa invaliditetom i odgovoriti na trajna pitanja marginalizacije.

Šta mi radimo?

Projektne aktivnosti uključuju:

 • Izradu web stranica, portala, baza podataka i drugih e-usluga prilagođenih marginaliziranim grupama i osobama sa invaliditetom, omogućavajući im pristup informacijama o relevantnoj legislativi, mehanizmima ljudskih prava i asistivnim tehnologijama, ali i osposobljavajući ih da sami kreiraju svoje sadržaje;
 • Izradu edukativnih softwarea za osobe sa invaliditetom;
 • Izgradnju IKT kapaciteta ključnih institucija;
 • Zagovaranje uključivanja e-dostupnosti u listu prioriteta vlasti;
 • Analizu i procjenu razvoja e-dostupnosti;
 • Kampanje za davanje glasa osobama sa invaliditetom.

Šta smo do sada postigli? • E-dostupnost je sada prioritet u agendi Vlade za sljedećih pet godina;
 • Sve web stranice vlasti na državnom nivou na putu su da postanu potpuno usklađene sa WCAG 2.0 standardom, ili dostupne za veliki broj osoba sa invaliditetom i starijih osoba;
 • Pokrenut je prvi portal za e-učešće osoba sa invaliditetom, koji pruža pristup cjelokupnoj relevantnoj legislativi i informacijama o mehanizmima ljudskih prava u lako čitljivom formatu;
 • Kreirana je prva regionalna web stranica za osobe sa oštećenjima vida. UNDP održava web stranicu, pruža tehničku pomoć i podržava online uputstva za osobe sa oštećenjima vida o tome kako da kreiraju i uređuju članke;
 • Kreirana je prva regionalna baza podataka o asistivnim tehnologijama za Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Hrvatsku, Kosovo, Makedoniju, Moldaviju, Rumuniju i Srbiju. Osobe sa invaliditetom tu mogu saznati o vrstama asistivnih tehnologija koje su trenutno dostupne u Jugoistočnoj Evropi, te njihovoj cijeni. Baza podataka će biti potpuno popunjena do kraja 2013. godine;
 • Prvi edukativni software na bosanskom jeziku je razvijen, testiran i primijenjen u školama za djecu sa autizmom. Ovaj pilot-projekat za cilj je imao izradu edukativnog softwarea, korištenjem jeftinog softwarea visokih tehničkih karakteristika, kako bi se promoviralo učenje uz pomoć računara za djecu sa invaliditetom. Uspjeh pilot-projekta nagovještava da će biti ponovljen u tri druge zemlje, uključujući Crnu Goru, Hrvatsku i Srbiju;
 • 400 profesionalaca iz 247 ključnih institucija u zemljama Jugoistočne Evrope savjetovano je i obučeno za korištenje modernih tehnologija za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom i drugih marginaliziranih grupa;
 • Urađena je prva Procjena e-dostupnosti kako bi se obezbijedile osnove, mapiranje i analiza aktivnosti na polju e-dostupnosti, kao i preporuke vezane za proces pristupanja EU i UN Konvenciju o pravima osoba sa invaliditetom;
 • Organizirana je kampanja za davanje glasa osobama sa invaliditetom:
  o    Kratki video o ključnim tačkama Konvencije napravljen je na znakovnom jeziku;
  o    Napravljena je serija kratkih fillmova sa pričama osoba sa invaliditetom, kao što je Nadža Suljović, svjetska paraolimpijska prvakinja u plivanju;
  o    Osobe sa invaliditetom intervjuirane su na Međunarodni dan osoba sa invaliditetom, kako bi se čulo o njihovim željama, o tome kako žive sa invaliditetom i o njihovom viđenju Konvencije;
  o    Dva od snimljenih videa prikazana su na UN Enable Film Festivalu (UNEF) u decembru 2012. godine u New Yorku, za koji su izabrana između stotina prijavljenih videa iz cijelog svijeta.

Nastavak aktivnosti

Neki od izazova na koje još uvijek treba odgovoriti su:

 1. Iako postoje planovi i strategije na državnom nivou za razvoj informacijskog društva u BiH, nivo usluga e-upravljanja i dalje je generalno ograničen usljed političke fragmentiranosti zemlje;
 2. Trenutno ne postoji politika koja bi osigurala da web stranice i druge e-usluge budu usaglašene sa W3C standardima i budu generalno e-dostupne, niti je izvršena procjena u tom pogledu;
 3. U ovom trenutku, osobe sa invaliditetom nisu u mogućnosti da isprobaju različite, često skupe asistivne tehnologije prije nego ih naruče iz inostranstva. Prijedlog za uspostavljanje centara u kojima bi pojedinci mogli istražiti dostupne asistivne tehnologije i inovativne alate iz regije, uz trenutna budžetska ograničenja još uvijek nije ostvariv;
 4. Iako je mnogo toga postignuto sa ograničenim sredstvima, i dalje postoje mnoge potrebe na polju IKT-a za marginalizirane grupe. Postoji evidentna neusklađenost između trenutno raspoloživih sredstava i stvarnih potreba na terenu.

Ko finansira projekat?

Donator Donirani iznos
  2011
UNDP (Democratic Governance Thematic Trust Fund) $ 40,149
  2012
UNDP (Democratic Governance Thematic Trust Fund) $ 111,366
  2013
UNDP (Democratic Governance Thematic Trust Fund) $ 98,485

Realizacija sredstava po godini

2012 $ 111,366
2011 $ 40,149

UNDP UNDP širom svijeta