Jačanje DOTS strategije i unapređenje Programa borbe protiv tuberkuloze, uključujući i kontrolu pojave sojeva rezistentnih na više lijekova i kontrolu širenja infekcije u Bosni i Hercegovini

Čime se projekat bavi?

Otvaranje renoviranih laboratorija za dijagnosticiranje tuberkuloze. Otvaranje renoviranih laboratorija za dijagnosticiranje tuberkuloze.

Oko jedne trećine svjetske populacije inficirano je bakterijom tuberkuloze (TBC), međutim, samo mali dio inficiranih i oboli od TBC-a. Do 20 miliona života spašeno je od 1995. godine kroz DOTS (Directly Observed Treatment Short-course – Direktno nadzirano kratkotrajno liječenje tuberkuloze) i Stop TBC strategije. Bosna i Hercegovina spada u zemlje sa “srednjom” stopom tuberkuloze, uz oko 1.400 evidentiranih novih slučajeva tuberkuloze godišnje tokom posljednjih nekoliko godina i stopom smrtnosti vezane za TBC od 6,8%. Većina pacijenata koji boluju od TBC-a u BiH mogu biti izliječeni pomoću lijekova protiv TBC-a u okviru standardnog tretmana liječenja, dok su slučajevi otpornosti na ove lijekove rijetki. BiH ima izvrsne pokazatelje uspješnosti liječenja – izvještaji navode više od 90% izliječenih pacijenata koji boluju od TBC-a. Stoga je sasvim vjerovatno da će Milenijumski razvojni cilj suzbijanja širenja tuberkuloze do 2015. godine u BiH biti postignut. UNDP-ov projekat radi na postizanju ovog cilja, a njegove aktivnosti usmjerene su prema osiguranju pristupa dijagnosticiranju, liječenju i njezi za sve osobe pogođene TBC-om.

Šta mi radimo?

Projektne aktivnosti uključuju:

  • Osiguranje uspostavljanja Jedinica za kontrolu tuberkuloze na svim administrativnim nivoima širom zemlje;
  • Nabavku neophodne laboratorijske opreme za laboratorije u BiH koje se bave dijagnosticiranjem TBC-a, osiguranje primjene standarda bezbjednosti i kvalitete, i unapređenje dostupnosti standardnih i naprednih dijagnostičkih procedura za pacijente;
  • Podršku provođenju politika i praksi za kontrolu infekcije, što vodi ka prevenciji novih slučajeva TBC-a putem pravovremene dijagnoze, odgovarajućem liječenju tuberkuloze otporne na uobičajene lijekove protiv TBC-a, i prevenciji prenošenja rezistentnih bakterijskih sojeva;
  • Jačanje zdravstvenog sistema kako bi bio u stanju obezbijediti odgovarajuću zdravstvenu njegu za najranjivije i marginalizirane grupe u BiH društvu, kao što je romska populacija. Ove su aktivnosti pojačane uspostavljanjem sistema njege u zajednici i podrškom nevladinim organizacijama u njihovim naporima na promociji adekvatnog pristupa zdravstvenoj njezi i nastojanjima na zagovaranju, komunikaciji i društvenoj mobilizaciji.

Šta smo do sada postigli?  • Broj slučajeva tuberkuloze smanjen je sa 2.373 (2007. godine) na 1.190 (2014. godine);
  • Ostvaren je značajan napredak u kontroli tuberkuloze, u pogledu poboljšanog otkrivanja slučajeva TBC-a, neprekinutog snabdijevanja besplatnim lijekovima protiv tuberkuloze za sve pacijente koji boluju od TBC-a; te ojačane i regionalizirane Mreže laboratorija za TBC sa sveobuhvatnim sistemom evidentiranja i izvještavanja, koji čini dio efikasnog mehanizma praćenja i evaluacije.

Nastavak aktivnosti

UNDP u svom kapacitetu primarnog primaoca sredstava Globalnog fonda za borbu protiv AIDS-a, tuberkuloze i malarije (GFATM), nastavlja tražiti rentabilne načine za umanjivanje tereta bolesti TBC-a u BiH. Ključni princip projekta je participativno učešće najvažnijih zdravstvenih institucija u ostvarivanju projektnih ciljeva. Očekivani krajnji rezultati su: visokokvalitetne i lako dostupne usluge vezane za TBC, ojačani sistemi praćenja i evaluacije te pouzdani sistemi evidentiranja i izvještavanja, uz unapređenje mreže laboratorija u skladu sa evropskim standardima, sa biološkom sigurnošću i osiguranjem kvalitete kao prioritetima.

Ko finansira projekat?

Donator

Donirani iznos

2010

GFATM*

$ 854,148.77

2011

GFATM

$ 5,864,149.95

2012

GFATM

$ 3,591,848.95

2013
GFATM $ 3,965,828.36
2014
GFATM $ 905,977.00

*Globalni fond za borbu protiv AIDS-a, tuberkuloze i malarije (GFATM)

Realizacija sredstava po godini

2014    $ 2,161,679.00
2013    $ 5,367,642.00

2012

   $ 3,527,949.53

2011

   $ 3,051,209.37

2010

   $ 938,884.00

Geografska pokrivenost

Video o borbi protiv tuberkuloze u Bosni i Hercegovini

 

UNDP UNDP širom svijeta