Nabavka

Metode nabavke

Nabavke koje UNDP provodi zasnivaju se na postupcima kojima se osiguravaju konkurentske ponude. Ovisno o vrsti, složenosti, veličini i vrijednosti projekta i elemenata nabavke, općenito se koriste sljedeći postupci nabavke:

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA (REQUEST FOR QUOTATION - RFQ)

RFQ predstavlja neformalni poziv za podnošenje ponuda, obično za nabavku roba/usluga/građevinskih radova u vrijednosti od 2.500 američkih dolara do 100.000 američkih dolara. Zahtijeva se navođenje cijena i drugih komercijalnih uslova, a ugovor se dodjeljuje ponuđaču koji ponudi najnižu cijenu za tehnički prihvatljivu ponudu.

ZAHTJEV ZA PODNOŠENJE PONUDA (INVITATION TO BID - ITB)

ITB predstavlja zvanični poziv na podnošenje ponude, obično uz jasne, koncizno definirane uslove koji se odnose na nabavku čija je vrijednost procijenjena na 100.000 američkih dolara ili više. Cijena je najčešće jedini presudni faktor za dodjelu ugovora. Ugovor se dodjeljuje ponuđaču koji je ponudio najnižu cijenu u ponudi koja ispunjava sve tehničke kriterije.

POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA (REQUEST FOR PROPOSAL - RFP)

RFP predstavlja zvanični zahtjev za podnošenje ponuda koji se obično odnosi na usluge koje nije moguće jasno i koncizno definirati, a čija procijenjena vrijednost iznosi 100.000 američkih dolara ili više. Cijena predstavlja jedan od više faktora koji predstavljaju kriterij za evaluaciju ponuda. Ugovor se dodjeljuje kvalificiranom ponuđaču čija ponuda u svim značajnijim aspektima zadovoljava zahtjeve iz tenderske dokumentacije, a za koju se ocijeni da će za UNDP biti najjeftinija.


U određenim se slučajevima kod nabavki ne primjenjuju konkurentski zahtjevi, a umjesto njih se koristi postupak direktnog ugovaranja. To se po pravilu dešava u slučajevima kada već postoji Dugoročni sporazum (Long-Term Agreement - LTA), potpisan bilo na globalnom (IAPSO ili HQ) ili na lokalnom nivou (na nivou ureda za određenu zemlju).

Za nabavke u ukupnoj vrijednosti manjoj od 2.500 američkih dolara ured UNDP-a u određenoj zemlji nabavku može izvršiti direktno na lokalnom tržištu.

Evaluacija ponuda

Ovisno o metodi nabavke, u postupku evaluacije ponuda ključnu ulogu igraju različiti faktori.

Kod evaluacije za postupke putem RFQ i ITB presudan element predstavlja cijena. Suprotno tome, kod evaluacije za postupak putem RFP neophodna je tehnička evaluacija. U tehničkoj se komponenti prije svega utvrđuje hoće li se ponuda prihvatiti ili odbaciti kao nezadovoljavajuća. UNDP, pored toga, robe i usluge koje nabavlja ocjenjuje na temelju sljedećih kriterija:

ROBE:

  • ispunjavanje tehničkih specifikacija
  • isporuka
  • utjecaj na okoliš
  • osiguranje kvalitete
  • tačnost dokumentacije
  • brzina odgovora na zahtjeve
  • služba za korisnike

USLUGE:

  • Osiguranje tehničkih rješenja
  • Kompetencija

Uslovi ugovora

Ukoliko ste zainteresirani da postanete budući dobavljač Razvojnog programa Ujedinjenih nacija, morate potvrditi da prihvaćate Opće uslove UNDP-a.

Za dodatne informacije posjetite: http://www.undp.org/procurement

 

UNDP uvodi elektronski sistem u procedure nabavki – eTendering

Važno obavještenje

 

Sa zadovoljstvom vas obavještavamo da Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) uvodi online sistem nabavki – eTendering koji će od 1. septembra/rujna 2019. godine biti obavezan za vođenje svih međunarodnih konkurentnih procedura nabavki vrijednosti od 150.000,00 USD i više.

Sistem eTendering osmišljen je kako bi olakšao tenderske procedure UNDP-a putem online interakcije. Cilj mu je dodatno unaprijediti integritet i transparentnost tenderskih procedura, uz jednostavnije procedure nabavki. Naime, predviđeno je da ponuđači koriste eTendering za registraciju, dostavljanje ponuda, pregled tenderske dokumentacije i prijem automatskih obavještenja iz sistema kod svake izmjene u postupku.

U sistem eTendering ugrađene su temeljne vrijednosti UNDP-a vezano za procedure nabavki, odnosno, pravičnost, integritet, transparentnost i odgovornost.

 

Neke od osnovnih pogodnosti sistema eTendering su:

ü  Elektronski zapečaćene ponude: sistem eTendering kodira ponude podnesene kroz sistem i ne dozvoljava ničiji uvid u dostavljene informacije i podatke prije isteka roka za podnošenje ponuda;

ü  Elektronsko pečatiranje ponuda: Sistem pečatira sve informacije koje su dostavili ponuđači i sprječava bilo kakve izmjene, brisanje ili dopune ponuda nakon isteka roka za podnošenje ponuda;

ü  Ponude dostavljene nakon isteka roka neće biti prihvaćene: Sistem automatski ne prihvata ponude nakon isteka roka;

ü  Pojednostavljenje procedure natječaja: Ponuđači obavljaju registraciju u sistemu, preuzimaju sve informacije i dokumentaciju za prikupljanje ponuda i automatski primaju obavještenja o određenim fazama postupka nabavki. Ponuđači također dostavljaju svoju ponudu online putem interneta, uređuju je direktno u sistemu i primaju automatska obavještenja nakon završetka ocjene pristiglih ponuda i dodjele ugovora;

ü  Omogućena revizija: Kako eTendering evidentira sve aktivnosti u sistemu, omogućena je i revizija cjelokupne procedure, što dodatno povećava odgovornost i transparentnost.

 

Uskoro slijedi i obuka za ponuđače za korištenje eTendering sistema, uz blagovremenu najavu rasporeda obuke na web stranici UNDP-a u BiH.

Prije učešća u obuci, ponuđačima se preporučuje da se upoznaju sa sistemom eTendering kroz pregled vodiča i videozapisa dostupnih na public UNDP Webpage.       

Za sva eventualna pitanja, kontaktirajte Odjel za opće/opšte poslove i nabavke (General Services) UNDP-a u BiH, na email gs.ba@undp.org .

 

Obavijesti o nabavkama

 

Lista ugovora po godinama

2017

Naziv projekta Naziv vendora
Vrijednost USD
The construction of a new kindergarten in Srebrenica, Municipality of Srebrenica, BiH Keso Promet 858,144
Reconstruction of the Regional Road R-453 in Srebrenica, Municipality of Srebrenica, BiH a.d. Zvornikputevi 735,144
ITB-BIH-002-17 Construction works on Vardiste landslide-phase I ALMY TRANSPORT doo, Zenica 117,385
BIH-RFP-008-17 Delivery of Services for Energy Efficiency and Wood Biomass Promotional Campaign VIA MEDIA doo Sarajevo 154,149
Demilitarization of small arms ammunition (SAA), artillery, and  mortar ammunition AMMSOL 226,831
Construction of the water supply pipeline to settlements Vrbovac and Josava, Municipality Odzak- phase I ROADING DOO 138,299
Civil works- EE Rehabilitation works on five public buildings in BiH divided in 5 lots Tehnogradnja Foca and Zvornik Putevi AD Zvornik Consortium - LOT 2 104,768
Civil works- EE Rehabilitation works on four public buildings in Canton Sarajevo divided into 4 LOTs KOLINVEST doo Sarajevo - LOT 1 132,692
Civil works- EE Rehabilitation works on four public buildings in Canton Sarajevo divided into 4 LOTs PROGRES doo Bratunac and EHTA-R doo Derventa Consortium - LOT 2 218,369
Civil works- EE Rehabilitation works on four public buildings in Canton Sarajevo divided into 4 LOTs SELA doo Sarajevo - LOT 4 102,333
Civil works- EE Rehabilitation works on four public buildings in Canton Sarajevo divided into 4 LOTs UNIGRADNJA doo Sarajevo - LOT 3 115,440
Construction of access roads and supporting facilities for Brcko Police building, Brcko District, BiH Consortium Balegem doo Gradacac & Magnet doo Brcko 160,806
Supply and Delivery of Equipment for 16 BiH Water Utility Companies VmS Group d.o.o. Sarajevo, LOT2 136,227
Development of preliminary and detailed design for regulation of Vrbas river trough urban area of Banja Luka Zavod za vodoprivredu Biljeljina 201,299
Ammunition Disposal Reduction of Stockpiles in BiH AMMSOL DOO 807,525
EE Mechanical works on two public buildings in Foca and Laktasi Gradjenje doo Pale and Termomontaza doo Banja Luka CONSORTIUM - LOT 1 278,670
BIH-RFQ-104-17 EE Rehabilitation works on two public buildings in BPK GPD Drina dd Gorazde 103,952
Lot 1 - Construction of new sidewalks in Srebrenica Municipality; Lot 2 - Construction of bridge in Bratunac Municipality a.d. Zvornikputevi 331,728
Civil construction works in Municipalities of: Novi Grad and Čelinac, BiH AM MEDJUGORJE LOT1 122,283
Construction works on regulation of watercourse Podstranac and watercourse Jularac in City of Banja Luka UNIJAT-M d.o.o. Prijedor - LOT1 110,074
GED Rehabilitation of seven public buildings in BiH Nedjing doo Tesanj - LOT 2 157,870
GED Rehabilitation of seven public buildings in BiH Progres doo Bratunac and Keso Gradnja doo Zvornik Consortium - LOT 1 171,114
GED Rehabilitation of seven public buildings in BiH Zidart doo Mrkonjic Grad - LOT 3 288,511
Strengthening the Organizational, Operational and Financial Capacities of Water Utilities in Selected Local Governments, within MEG Project, BiH Una Consulting doo 333,517
RFQ 112-17-R Reconstruction works on Youth Recreation Center "Partizan", Municipalitz of Foca KONSTRUKTOR DOO 110,611
GED Rehabilitation of four public buildings in BiH LOT 1 -Consortium Visak d.o.o. & Staklorad d.o.o. Mostar 144,156
GED Rehabilitation of four public buildings in BiH LOT 2 - Consortium Visak d.o.o. & Staklorad d.o.o. Mostar 106,164

2016

Project name Vendor name Value USD
Civil works on landscaping and extension of utility installations of the Brcko District Police building GRADJENJE PALE 172,911
Supply and delivery of fuel for CO BIH & UN agencies ENERGOPETROL 128,092
Supply and delivery of fuel for CO BIH & UN agencies PETROL BH 137,155
Project Title: Technology transfer for climate resilient flood management in Vrbas River Basin Alem Sistem 121,877
Supply, delivery and mounting of Greenhouses and Power Tillers Niz doo Laktasi - LOT 1 183,028
Services on Developing Flood Hazard Maps and Flood Risk Maps for Vrbas River Basin in Bosnia and Herzegovina ZAVOD ZA VODOPRIVREDU BIJELJINA 241,284
Reconstruction works - Sports fields Kantarevac, Mostar city in BiH Consortium IZGRADNJA TOJAGA doo, Mostar & PROJECTA doo, Mostar 322,925
 Construction works on the Bosna river regulation,–right riverbank on section Bojin Vir-Lukovo polje in Zenica AGI doo Konjic 158,729
Delivery of Services for Energy Efficiency Promotional Campaign 2016 GED VIA MEDIA doo Sarajevo 163,732
BIH-ITB-007-16 Supply and delivery of raspberry seedlings HEKO d.o.o., Bugojno - LOT 1 115,340
Disposal of white phosphorous (WP) ammunition May – August 2016 (6390 pieces / 177t) ISL SPREEWERK 243,770
Supply and delivery of raspberry seedlings - LOT 2 AGROLUX d.o.o., Laktasi - LOT 2 130,696
Civil works- EE Rehabilitation works on 7 public buildings in Canton Sarajevo KOLINVEST doo Sarajevo & MIBRAL doo Sarajevo CONSORTIUM - LOT 4 135,413
Civil works- EE Rehabilitation works on 7 public buildings in Canton Sarajevo Progres Bratunac&Keso Promet Zvornik &Keso Gradnja Zvornik Consortium - LOT 3 132,719
Civil works- EE Rehabilitation works on 7 public buildings in Canton Sarajevo SELA doo Sarajevo - LOT 6 134,564
Civil works- EE Rehabilitation works on 7 public buildings in Canton Sarajevo SELA doo Sarajevo - LOT 7 121,713
Civil works- EE Rehabilitation works on 7 public buildings in Canton Sarajevo TEHNOGRADNJA doo Foca & KONSTRUKTOR INZINJERING doo Bileca CONSORTIUM - LOT 2 130,472
Civil construction and mechanical works on Orašje High School sport hall - Municipality Orašje, BiH Consortium VINKOVIC d.o.o., Ostra Luka & AKVAVENT d.o.o., Gradacac 496,574
Facilitation of the Professional Development Program for energy professionals, engineers, construction companies CETEOR doo Sarajevo & CRP Tuzla CONSORTIUM 100,274
Civil works- EE Rehabilitation works on 7 public buildings in West Herzegovina Canton AM Medjugorje d.o.o. - LOT 7 165,374
DEMILITARIZATION OF SMALL ARMS AMMUNITION (SAA), ANTI-AIRCRAFT, ARTILLERY, TANK, MORTAR, RECOILLESS RIFLE AMMUNITION AND RIFLE GRENADES Ammsol DOO 250,000
ITB/BIH/021-16 Construction works on 2 landslides in Novo Sarajevo municipality GRAZIT doo, Mostar 179,709
ITB/BIH/013-16-R Construction works on rehabilitation of landslide Gornji Rekici in Bihac municipality, BiH BC-GRADNJA doo, Bosanska Otoka 127,006
ITB/BIH/020-16 Construction works on rehabilitation of “Klisa” landslide in Visoko Municipality, BiH SPIC BETON doo, Zenica 151,411
Civil construction works in: Maglaj, Žepče, Bijeljina, Doboj and Šamac Municipality, BiH Consortium DKM d.o.o. Maglaj  & Hajdic d.o.o. Maglaj & Wood Product d.o.o. Maglaj - LOT 1 190,403
Civil construction works in: Maglaj, Žepče, Bijeljina, Doboj and Šamac Municipality, BiH K Projekt d.o.o. Zepce - LOT 2 145,570
Strengthening the Organizational, Operational and Financial Capacities of Water Utilities in Selected Local Governments, under MEG project UNA CONSULTING (for LOT1) 156,667
Strengthening the Organizational, Operational and Financial Capacities of Water Utilities in Selected Local Governments, under MEG project ZAVOD ZA VODOPRIVREDU, SARAJEVO (for LOT2) 280,171
Request for Proposals Ref. No. RfP-085-016 Community Development and Networking Tools NETWORKS FOUNDATION, Sarajevo 143,647
 EE Civil works - EE reconstruction on 7 public buildings in RS, BiH AM MEDJUGORJE doo Banja Luka - LOT 1 134,360
 EE Civil works - EE reconstruction on 7 public buildings in RS, BiH AM MEDJUGORJE doo Banja Luka - LOT 3 106,256
 EE Civil works - EE reconstruction on 7 public buildings in RS, BiH Progres Bratunac and Keso Promeet Zvornik Consortium  - LOT 2 150,493
EE Civil works - EE reconstruction on 7 public buildings in Una Sana Canton, BiH Alivuk&CO Bihac - LOT 1 161,821
EE Civil works - EE reconstruction on 7 public buildings in Una Sana Canton, BiH DZENA doo Gradacac  - LOT 2 216,394
EE Civil works - EE reconstruction on 7 public buildings in Una Sana Canton, BiH Emir Comerc Kurbegovic doo Sanski Most - LOT 3 262,423
ITB-BIH/027/16  Civil construction works in: Odžak, Gradiška and Zavidovići Municipality, BiH Consortium Dzena d.o.o. Gradacac & Netz - Elektrik d.o.o. Gradacac - LOT 1 341,580
BIH/RFP-098-16 Reconstruction works on 18 housing units and 1 public building and Works on mechanical installations on 5 public buildings VINKOVIC d.o.o. Orasje 127,019
ITB-030-16 MIBO Komunikacije d.o.o. Sarajevo 115,533
ITB-BIH/036/16 - The construction of prefabricated RC objects – Industrial zone Srebrenica, Municipality Srebrenica, BiH Consortium - Gradenje, Civic, Baupartner 423,281

2015

Project name Vendor name Value USD
UN Recovery-Rehabilitation Works BRACA MICIC&RASIM GRADNJA Consortium - LOT 10 123,812
UN Recovery-Rehabilitation Works TEHNOGRADNJA & KONSTRUKTOR & TEHNOMETAL Consortium - LOT 2 123,789
UN Recovery-Rehabilitation Works UNIPROJEKT doo Zenica - LOT 11 132,455
UN Recovery-Rehabilitation Works ALMY Transport doo Zenica - LOT 4 132,847
UN Recovery-Rehabilitation Works Consortium PROGRES&EHTAR - LOT 3 135,442
UN Recovery-Rehabilitation Works Consortium Tehnogradnja&Konstruktor - LOT 8 182,777
Stabilization of landslide at military facility in TROM; Doboj GRAZIT doo Mostar 221,734
Rehabilitation of 7 public buildings in 3 municipalities in BIH AM Medjugorje doo Banja Luka (for LOT 4) 466,244
Rehabilitation of 7 public buildings in 3 municipalities in BIH Gradnja Invest 2 doo Odzak (for LOT 5) 451,153
Rehabilitation of 7 public buildings in 3 municipalities in BIH Proda-Mont doo Doboj (for LOT 2) 1,554,163
Rehabilitation of 7 public buildings in 3 municipalities in BIH TB Inzenjering doo Breza (for LOT 1) 239,312
Rehabilitation of 7 public buildings in 3 municipalities in BIH Unigradnja dd Sarajevo (for LOTs 6, 7, and 8 plus amendments) 1,576,941
 Rehabilitation of 12 public buildings in 7 municipalities in BIH. Dzena doo Gradacac (for LOTs 1, 3, 7, and 9) (WITH AMENDMENTS) 1,090,131
 Rehabilitation of 12 public buildings in 7 municipalities in BIH. Gradjenje doo Pale (for LOT 10) 238,006
 Rehabilitation of 12 public buildings in 7 municipalities in BIH. Gradnja Invest 2 doo Odzak (for LOTs 11, 12, and 13) 360,209
 Rehabilitation of 12 public buildings in 7 municipalities in BIH. Gratod doo Banja Luka (for LOT 8) 162,913
 Rehabilitation of 12 public buildings in 7 municipalities in BIH. ITC doo Zenica (for LOT 5) (WITH AMANDMENT) 238,320
 Rehabilitation of 12 public buildings in 7 municipalities in BIH. Unigradnja dd Sarajevo (for LOTs 4, and 6) (WITH AMANDMENTS) 790,743
Flood and Landslide Risk Assessment for the Housing Sector in Bosnia and Herzegovina Consortium HEIS Sarajevo & Urbis Center Banja Luka 405,879
Flood and Landslide Risk Assessment for the Housing Sector in Bosnia and Herzegovina Consortium Visak&Staklorad - LOT 1 150,338
Flood and Landslide Risk Assessment for the Housing Sector in Bosnia and Herzegovina GRADNJA INVEST 2 doo Odzak- LOT 2 195,039
Flood and Landslide Risk Assessment for the Housing Sector in Bosnia and Herzegovina GTR doo MOSTAR - LOT 5 119,956
Sewage system clearance DELTA PETROL doo Kakanj (all 3 LOTs) 100,399
Selection of housing beneficiaries and preparation of technical specification for the reconstruction of living units in BIH Municipalities. ARBEITER SAMARITER BUND E.V. DEUTSCHLAND 105,736
Selection of housing beneficiaries and preparation of technical specification for the reconstruction of living units in BIH Municipalities. HILFSWERK AUSTRIA INTERNATIONAL 112,109
SUPPLY AND DELIVERY OF BUPRENORPHIN / NALOXON - SUBOXON UNIFARM 252,000
Production and broadcasting of the TV Show Dialogue for the Future (DFF): Promoting Coexistence and Diversity in Bosnia and Herzegovina VIA MEDIA doo Sarajevo 128,300
 Construction works on the Bosna river regulation, on the section “Bojin vir - Lukovo polje” in Zenica, BiH Consortium ALMY-Transport doo Zenica & Komgrade-ZE doo Zenica 362,807
Reconstruction of storage facilities in Visoko and Hadzici SELA DOO 286,510
The provision of services will enable continued ammunition surplus disposal in support to the efforts of MoD BiH to deal with this crucial issue. Ammsol doo 150,000
Rehabilitation works on 400 individual housing units in 8 Municipalities in BiH LOT 1 - Zegrap doo Bijeljina&GP Tomic Bijeljina 185,619
Rehabilitation works on 400 individual housing units in 8 Municipalities in BiH LOT 2 - Radis doo Istocno Sarajevo 169,302
Rehabilitation works on 400 individual housing units in 8 Municipalities in BiH LOT 3 - SETA Inzenjering Zavidovici & MGV Gradnja Zavidovici 125,203
Rehabilitation works on 400 individual housing units in 8 Municipalities in BiH LOT 4 - Seta Inzenjering Zavidovici & MGV Gradnja doo Zavidovici 147,135
Rehabilitation works on 400 individual housing units in 8 Municipalities in BiH LOT 5 - Zidart doo Mrkonjic Grad 204,710
Rehabilitation works on 400 individual housing units in 8 Municipalities in BiH LOT 6 - doo Gromeks, Srebrenik 125,184
Rehabilitation works on 400 individual housing units in 8 Municipalities in BiH LOT 7 - Nedjing doo Tesanj 170,984
Reconstruction of storage facilities in Kula Mrkonjic Grad and Rabic Derventa SELA DOO 109,613
Supply, delivery and mounting of greenhouses S-C doo Sarajevo&PAK CENTAR doo Bok&BOB doo Laktasi&IBRA doo Tuzla CONSORTIUM BiH 1,279,207
Delivery of services for energy efficiency promotional campaign VIA MEDIA doo Sarajevo 168,616
Construction, testing and putting in service a biomass (pellet) fueled boilers in Cantonal Hospital Goražde; BIH E+E+E-ENERGY D.O.O. 101,683
Construction works on five prefabricated houses in Bijeljina Municipality Steco Centar doo Bijeljina 103,888
Rehabilitation works on 642 individual housing units in 12 Municipalities in BiH LOT 1 - Consortium PROGRES doo Bratunac & EHTA-r doo Derventa 171,517
Rehabilitation works on 642 individual housing units in 12 Municipalities in BiH LOT 10 - GP GRATOD Banja Luka 217,743
Rehabilitation works on 642 individual housing units in 12 Municipalities in BiH LOT 12 - ZIDART doo Mrkonjic Grad 153,834
Rehabilitation works on 642 individual housing units in 12 Municipalities in BiH LOT 13 - GROMEX doo Srebrenik 113,716
Rehabilitation works on 642 individual housing units in 12 Municipalities in BiH LOT 14 - VIZIJA doo Sarajevo 111,431
Rehabilitation works on 642 individual housing units in 12 Municipalities in BiH LOT 2 - Almy Transport doo Zenica 134,372
Rehabilitation works on 642 individual housing units in 12 Municipalities in BiH LOT 3 - Consortium PROGRES doo Bratunac & EHTA-r doo Derventa 114,007
Rehabilitation works on 642 individual housing units in 12 Municipalities in BiH LOT 4 - SETA Inzinjering Zavidovici & VINDI TIP Sarajevo 198,684
Rehabilitation works on 642 individual housing units in 12 Municipalities in BiH LOT 5 - GTR doo Mostar 162,271
Rehabilitation works on 642 individual housing units in 12 Municipalities in BiH LOT 6 - Prodamont Doboj 277,017
Rehabilitation works on 642 individual housing units in 12 Municipalities in BiH LOT 7 - ITC doo Zenica 114,762
The provision of services will enable continued ammunition surplus disposal in support to the efforts of MoD BiH to deal with this crucial issue. Pretis dd 127,978
Supply and Delivery of FRIGO strawberry seedlings, variety Senga Sengana for the beneficiaries in the 24 municipalities ITC doo Zenica 221,727
Civil works on landscaping and extension of utility installations of the Brcko District Police building GRADJENJE PALE 261,518
Civil works on landscaping and extension of utility installations of the Brcko District Police building ENERGOSISTEM doo Brcko - LOT 1 104,734
 Construction works on the Dreskovača landslide rehabilitation in Vogošća Municipality MIBRAL doo Sarajevo 239,009
Rehabilitation works on 611 housing units in 8 municipalities in BiH LOT 1, LOT 2 and LOT 5 - AM Medjugorje doo Banja Luka 722,035
Rehabilitation works on 611 housing units in 8 municipalities in BiH LOT 10 - Papilon doo Koraj-Celic 110,431
Rehabilitation works on 611 housing units in 8 municipalities in BiH LOT 11 - Inter EXT doo Banovici 131,005
Rehabilitation works on 611 housing units in 8 municipalities in BiH LOT 13 - Uniprojekt Komerc doo Zenica 183,451
Rehabilitation works on 611 housing units in 8 municipalities in BiH LOT 3 and LOT 14 - Tehnogradnja doo Foca 295,085
Rehabilitation works on 611 housing units in 8 municipalities in BiH LOT 4 - Progres Gradnja doo Banja Luka 193,850
Rehabilitation works on 611 housing units in 8 municipalities in BiH LOT 6 - Consortium Seta Inzenjering Zavidovici & Vindi Tip Sarajevo 123,428
Rehabilitation works on 611 housing units in 8 municipalities in BiH LOT 7 - Consortium Braca Micic Modrica & Rasim gradnja Gradacac 130,322
Civil works on rehabilitation of waterproofing membranes in the basement of the Brcko Police Headquarters Building Bersia d.o.o. Sarajevo 248,472
The provision of services will enable continued ammunition surplus disposal in support to the efforts of MoD BiH to deal with this crucial issue. AmmSol doo 120,000
Production and construction of 41 prefabricated housing units in five municipalities in BiH LOT 1 and LOT 2 - PROMO doo Donji Vakuf 736,583
Rehabilitation works on primary school Crkvina, Samac Municipality BRACA MICIC doo/PRODEX doo/RASIM GRADNJA doo/PROMAX doo Consortium 315,574
  EE Civil and Mechanical Works on JU vrtic Dunja in Zenica, BiH DZENA doo Gradacac 105,977
 Construction works on flood protection wall, on the Sava river embankment in Samac LOT 1 - KESO PROMET doo Trsic-ZVORNIK 116,588
5 EE reconstruction - Replacement of windows in hospital Sveti Apostol Luka in Doboj, BiH KESO PROMET doo Zvornik 222,198
 Construction works for rehabilitation of landslides in Gorazde, Vogosca and Tuzla municipalities LOT 1 - OKAC doo Gorazde 222,820
 Construction works for rehabilitation of landslides in Gorazde, Vogosca and Tuzla municipalities LOT 2 - S.E SARAJKA doo Zivinice&HIH doo Zivinice CONSORTIUM 181,775
 Construction works for rehabilitation of landslides in Gorazde, Vogosca and Tuzla municipalities LOT 4 - Tenogradnja doo, Foca 124,806
 Construction works for rehabilitation of landslides in Gorazde, Vogosca and Tuzla municipalities LOT 5 - Progres Gradnja doo, Banja Luka 111,901
 Construction works for rehabilitation of landslides in Gorazde, Vogosca and Tuzla municipalities LOT 9 - Dzena doo, Gradacac 111,945
 EE Rehabilitation works on 6 public buildings in West Herzegovina Canton and Herzegovina-Neretva Canton, BiH VISAK doo Mostar - LOT 4 136,346
Rehabilitation works on Building of Municipality Novo Sarajevo; Sarajevo; BIH DZENA doo Gradacac 140,519
 Works on the heating system and solar heating of sanitary water on 44 housing units E+E+E ENERGY d.o.o., Sarajevo 180,465
 Supply and Delivery of Test Kits/Reagents for Diagnostic of Tuberculosis Sedzan Ingenering doo Sarajevo 131,984
 Reconstruction of the heating system and boiler rooms in 4 public buildings in West Herzegovina Canton, BiH ALFATHERM doo Mostar 135,154
Works on flood protection summer dyke on Sava river in Domaljevac-Samac BOSMAN doo Sarajevo - LOT 3 178,097
 Construction works for rehabilitation of Suljendici landslide in Srebrenik Municipality TB INZENJERING Breza 151,954
Rehabilitation works on 719 individual housing units in 6 Municipalities in BiH and Construction of 26 housing units LOT 1 - Vinkovic doo Orasje 201,024
Rehabilitation works on 719 individual housing units in 6 Municipalities in BiH and Construction of 26 housing units LOT 10 - Consortium Prizma Bijeljina & Buk Promet Bijeljina 253,880
Rehabilitation works on 719 individual housing units in 6 Municipalities in BiH and Construction of 26 housing units LOT 11 - Consortium Zegrap Bijeljina & GP Tomic Bijeljina & LD Bijeljina 161,183
Rehabilitation works on 719 individual housing units in 6 Municipalities in BiH and Construction of 26 housing units LOT 12 - Consortium Zegrap Bijeljina & GP Tomic Bijeljina & LD Bijeljina 183,213
Rehabilitation works on 719 individual housing units in 6 Municipalities in BiH and Construction of 26 housing units LOT 13 - Progres Gradnja Banja Luka 153,463
Rehabilitation works on 719 individual housing units in 6 Municipalities in BiH and Construction of 26 housing units LOT 14 - GP Gratod Banja Luka 187,353
Rehabilitation works on 719 individual housing units in 6 Municipalities in BiH and Construction of 26 housing units LOT 15 - SETA inzenjering Zavidovici 476,990
Rehabilitation works on 719 individual housing units in 6 Municipalities in BiH and Construction of 26 housing units LOT 2 - Cosicpromex doo Usora 147,801
Rehabilitation works on 719 individual housing units in 6 Municipalities in BiH and Construction of 26 housing units LOT 3 - Uniprojekt doo Zenica 116,061
Rehabilitation works on 719 individual housing units in 6 Municipalities in BiH and Construction of 26 housing units LOT 5 - Consortium Gradjenje Pale & Integral inzenjering Banja Luka 155,906
Rehabilitation works on 719 individual housing units in 6 Municipalities in BiH and Construction of 26 housing units LOT 6 - Cosicpromex doo Usora 169,459
Rehabilitation works on 719 individual housing units in 6 Municipalities in BiH and Construction of 26 housing units LOT 7 - Gradj-promet doo Doboj 196,405
Rehabilitation works on 719 individual housing units in 6 Municipalities in BiH and Construction of 26 housing units LOT 8 - Consortium Rasim Gradnja & Braca Micic Modrica 186,532
Rehabilitation works on 719 individual housing units in 6 Municipalities in BiH and Construction of 26 housing units LOT 9 - Promaks doo Modrica 199,911
Construction works for rehabilitation of Talami landslide in Zenica Municipality TKM doo Zenica & TEHNO-PROMET doo Zenica Consortium 232,810
Supply and Delivery of Hydro Meteorogical Equipment for the Vrbas River basin ALEM sistem 224,112
 Works on supply, delivery and installment of concrete safety barriers on the trunk road M17 in Doboj PRODA-MONT doo Doboj 204,049
 EE Rehabilitation works-Civil works on Primary School "Fahrudin Fahro Bascelija", Gorazde, BiH Progres doo Bratunac 125,966
 Construction works for rehabilitation of Boskovici landslide in Zvornik JOKIC PROMET Zvornik & HERING Mostar Consortium 304,456
Procurement, production and installation of infrastructure upgrades to four facilities at TROM Doboj. GRADJ PROMET DOO 116,672
Selection of housing beneficiaries/preparation of technical specifications/supervision over rehabilitation of living units ASB - ARBEITER SAMARITER BUNT Sarajevo LOT 1 124,853
Selection of housing beneficiaries/preparation of technical specifications/supervision over rehabilitation of living units HWA - HILSWERK AUSTRIA INTERNATIONAL Sarajevo - LOT 2 124,485
Rehabilitation works on 146 individual housing units in 2 Municipalities in BiH LOT 1 - Consortium Gradjenje Pale & Integral Inzenjering Banja Luka 216,452
Rehabilitation works on 146 individual housing units in 2 Municipalities in BiH LOT 2 - Consortium Gradjenje Pale & Integral Inzenjering Banja Luka 218,905
Rehabilitation works on 146 individual housing units in 2 Municipalities in BiH LOT 3 - Consortium Gradjenje Pale & Integral Inzenjering Banja Luka 100,558
ITB 054-15 Supply and delivery of Complex Mineral Fertilizers for Winter Wheat AGROMARKET doo BIJELJINA 108,324
BIH-ITB-058-15 Works on the heating system and solar heating of sanitary water on 26 housing units in Samac, Odzak and Domaljevac-Samac Municipalities E+E+E ENERGY d.o.o., Sarajevo 104,428
Supply and delivery of raspberry seedlings Hargreaves Plants Ltd - LOT 1 174,398
Supply and delivery of raspberry seedlings ZZ Euro-Kalem-Trade - LOT 2 101,964
Construction works for rehabilitation of landslides in Zepce and Zvornik municipalities KESO PROMET doo Zvornik - LOT 2 253,577
Construction works for rehabilitation of landslides in Zepce and Zvornik municipalities TB INZENJERING doo Breza - LOT 1 115,067
Civil works on rehabilitation of Police station in Sanski Most, Bosnia and Herzegovina DZENA DOO 121,701
Construction works on two public buildings in BIH LOT 1 - Nedjing doo, Tesanj 120,711
Construction works on two public buildings in BIH LOT 2 - Dzena doo Gradacac 124,426
Construction works on Vrazale landslide in Zenica Municipality AGI doo Konjic & SPIC BETON doo Zenica & GPI doo Konjic Consortium 107,026
Supply, Delivery and Installation of Intruder Detection System (IDS) at Weapon storage sites in Derventa and Visoko. MIDDLE POINT doo, Sarajevo 468,262
Reconstruction work on 19 public buildings in BiH LOT 1 - Consortium Gradjenje Pale & Integral Inzenjering Laktasi 142,508
Reconstruction work on 19 public buildings in BiH LOT 11 - ALU wood inzenjering Maglaj 110,161
Reconstruction work on 19 public buildings in BiH LOT 12 - Progres-Gradnja Banja Luka 120,524
Reconstruction work on 19 public buildings in BiH LOT 15 - Zidart Mrkonjic Grad 109,674
Reconstruction work on 19 public buildings in BiH LOT 17 - GTR Mostar 252,220
Reconstruction work on 19 public buildings in BiH LOT 18 - TING Zepce 150,003
Detailed Flood and Landslide Risk Assessment for the Urban Areas of Tuzla and Doboj Consortium HEIS Sarajevo & Urbis Center Banja Luka 227,250
Construction Works on 63 solid (build-brick) housing units in 5 municipalities in BiH GROMEKS doo Srebrenik - LOT 3 272,457
Construction Works on 63 solid (build-brick) housing units in 5 municipalities in BiH KOLINVEST doo Sarajevo & MIBRAL doo Sarajevo CONSORTIUM - LOT 1 299,782
Construction Works on 63 solid (build-brick) housing units in 5 municipalities in BiH SIMPRO doo Doboj - LOT 4 300,799
Rehabilitation works on local infrastructure in eleven municipalities in BiH DZENA d.o.o. Gradacac - LOT 4 113,843
Disposal of small arms ammunition (SAA), anti-aircraft, artillery ammunition (from November 2015-November 2017) Ammsol doo, Banja Luka 674,766
Works on supply, delivery and installment of concrete safety barriers on the trunk road M17 in Doboj PRODA-MONT doo Doboj 151,802
Supply and delivery of fertilizers and plant protection products for raspberries production SEMAGRI d.o.o., Semizovac 206,104
Civil works on introduction of energy efficiency in the buildings of the Government of Una-Sana Canton and the Ministry of Interior, Bihac, BiH ALIVUK DOO 166,462
 Construction works for rehabilitation of two landslides in Srebrenik municipality AGI doo Konjic&SPIC BETON doo Zenica&GPI doo Konjic CONSORTIUM - LOT 2 111,888
Rehabilitation works on 49 housing units in Banja Luka AM Medjugorje doo Banja Luka 105,518
Rehabilitation works on 181 individual housing units in 5 Municipalities in BiH LOT 1 - Consortium SETA INZENJERING d.o.o., Zavidovici and VINDI TIP d.o.o., Sarajevo 187,358
Rehabilitation works on 181 individual housing units in 5 Municipalities in BiH LOT 2 - Consortium PROGRES d.o.o., Bratunac and KESO PROMET d.o.o., Zvornik 237,219
Rehabilitation works on 181 individual housing units in 5 Municipalities in BiH LOT 3 - PROGRES GRADNJA d.o.o., Banja Luka 191,044
Rehabilitation works on 181 individual housing units in 5 Municipalities in BiH LOT 4 - GTR d.o.o., Mostar 114,561
 Construction Works on 39 solid (build-brick) housing units in 3 municipalities in BiH LOT 1 - PRODA-MONT doo Doboj 392,156
 Construction Works on 39 solid (build-brick) housing units in 3 municipalities in BiH LOT 2 - PAPILON doo Celic & GRADITELJ doo Brcko Consortium 333,945
SUPPLY AND DELIVERY OF BUPRENORPHIN / NALOXON - SUBOXON UNIFARM 208,932
BIH-ITB-086-15 -Reconstruction works on local roads in Orašje and Odžak municipalities Roading doo Gracanica 168,318

Project name

 

Vendor name

Value USD

2014      
SUPPLY AND DELIVERY OF BUPRENORPHIN / NALOXON - SUBOXON   UNIFARM doo 269,000
LOTs 1 and 2: Delivery of TA and training assistance to LGs in the process of operationalization of local development strategies within the ILDP
  EDA 118,769
Destruction of anti-aircraft and artillery ammunition
  AMMSOL 292,679
Procurement of assembly services for tractors and auxiliary equipment   Meridian d.d. Banja Luka 157,570
Rehabilitation of Laboratory for diagnostic of tuberculosis BSL 3 - Banja Luka   DELTA MD doo 566,374
Development of Strategic Investment Framework and Sustainability Planfor the National HIV and AIDS Prevention Programme in Bosnia and Herzegovina
  APMG 142,670
Rehabilitation of Oncology Hospital Department - Hospital for Pulminary Diseases in Travnik
  GTR doo Mostar 148,259
Provision of Extension Services to the Agri-food Sector in Srebrenica Region
  Regional Extension Service, Bratunac 200,033
RfP/017/14 for Delivery of TA to 5 cantonal governments grouped into 3 LOTs
  INNOVA 130,417
Procurement of emergency livelihood assistance
  AES Trans 244,927
Supply&delivery of anti-infectious diseases medicals.
  MIM COOP D.O.O. 164,673
Procurement of emergency livelihood assistance
  AES Trans 122,767
Supply and Delivery of Emergency relief supplies - Air dehumidifiers
  OMEGA III doo Ilijas 117,554
Biomass boiler instalation elementary school
  Progres Bratunac 137,395
Procurement of emergency livelihood assistance
  ITC 168,232
RFP consisting of six LOTs for the debris management and clearance in four flood affected municipalities in BiH
  a.d. "Prijedorputevi" Prijedor 121,900
Supply, delivery and mounting of greenhouses
  BIOS EXPORT IMPORT 173,555
Emergency clearance of mines, UXO and mine hazard inspection
  PRO VITA 289,549
Supply and Delivery of Emergency relief - Disinsection materials
  EKO-BEL doo Trn, Laktasi 172,218
Supply and Delivery of Mobile Milk Cooling Tanks
  ITC Zenica 247,570
This procurement consists of provision of civil works services related to Reconstruction of the Samac municipal administration building.
  Dzena doo Gradacac 147,534
This procurement deals with construction of 4 bridges damaged in floods 2014 in 3 Local Communities, Bratunac Municipality
  "Zvornikputevi" a.d. Zvornik 111,216
SUPPLY AND DELIVERY OF RAPID DIAGNOSTIC TESTS FOR HIV AND HCV TO VCT CENTERS
  IMRES 129,565
PO
  Agromehanika doo 102,590
Installation of Anti-blast door on ammunition staorage sites
  SAPID d.o.o. Sarajevo 108,987
Ammunition storage facilities reconstruction
  VINDI TIP d.o.o. 114,444
Ammunition storage facilities reconstruction
  SELA d.o.o. Sarajevo 344,611
Civil works on water supply and sewage connection lines external to the Milos Dujic Primary School in Celinac
  Niskogradnja Laktasi 183,003
Reconstruction works in the Cantonal Hospital in Bihac, BiH
  DZENA doo Gradacac 813,786
Reconstruction works on ammunition and storage Military facility in Derventa
  SELA d.o.o. 131,107
Contract for works with Contractor Rasimgradnja doo Gradacac
  Rasimgradnja doo Gradacac 245,919
Rehabilitation works in Sanica Primary school and in Celinac secondary school ITB-BIH-24-14 LOT 17 and 19
  VISAK doo Mostar 388,413
Rehabilitation works in I Sanska School and Primary School Hasan Kikic, both in Sanski Most, ITB-BIH-024-14 LOTs 15 and 21
  Gradjenje doo Pale 324,842
Rehabilitation works in five primary schools in Zenica region LOT 3 of ITB-BIH-24-14
  INTER doo Tesanj 155,382
Rehabilitation works in Kindergarten Kestenko Kostajnica and Celinac Primary School ITB-BIH-024-14 LOTs 14 and 18
  AM MEDJUGORJE d.o.o. 309,400
ITB-BIH-024-14 - LOT6 - 3 schools Odzak, 1 school Orasje
  Gradnja Invest 2 doo Odzak 151,349
Rehabilitation works in PS Camil Sijaric Nemila, Kindergarden Radost Samac and Municipality Building in Samac-Phase II
  DZENA doo Gradacac 688,103
Rehabilitation works in Doboj Health Care Center and Primary school Vuk Karadzic Petrovo_Doboj ITB-BIH-24-14 LOT 1 and 8
  UNIPROJEKT KOMERC INZINJERING d.o.o. 882,764
ITB-BIH-024-14  - LOTs 10 and 12
  Progres Bratunac 112,352
ITB-BIH-025-14 - Rehabilitation of Primary school Crkvine Gornje in Samac Municipality
  Radis doo Istocno Sarajevo 463,382
ITB-BIH-031-14 - Rehabilitation works on public buildings in six municipalities in BiH
  DZENA Gradacac - LOT6 181,758
ITB-BIH-031-14 - Rehabilitation works on public buildings in six municipalities in BiH
  PRIZMA Consortium - LOT 5 122,090
ITB-BIH-031-14 - Rehabilitation works on public buildings in six municipalities in BiH
  ZIDART consortium - LOT 3 189,518
ITB-BIH-021-14 - Pellet fueled boiler and storage facilities in 2 public buildings in Samac
  Energotehnika doo Doboj 234,234
Civil, Electrical and Mechanical (HVAC) Finishing Works on the Brcko Police Headquarters Building in Brcko, BIH
  JV G4 Gradjeneje Pale lead member 5,603,053
ITB-BIH-029-14 - Supply and Delivery of cattle feed
  Rapic doo Gradiska 360,251
ITB-BIH-032-14 - Biomass fueled boiler and storage facilities in four schools and one health care center
  Gradnja Invest 2 doo Odzak 125,184
ITB-BIH-038-14 - Rehabilitation works on 835 individual housing units in 15 Municipalities in BiH
  LOT 1 and 2 - GROMEKS Srebrenik 509,554
ITB-BIH-038-14 - Rehabilitation works on 835 individual housing units in 15 Municipalities in BiH   LOT 13 and 15 - ITC Zenica 713,376
ITB-BIH-038-14 - Rehabilitation works on 835 individual housing units in 15 Municipalities in BiH   LOT 14 - PRODAMONT Doboj 238,861
ITB-BIH-038-14 - Rehabilitation works on 835 individual housing units in 15 Municipalities in BiH   LOT 3 and 4 - ZVORNIK PUTEVI Zvornik
326,115
ITB-BIH-038-14 - Rehabilitation works on 835 individual housing units in 15 Municipalities in BiH   LOT 5, 6 and 7 - PROGRES GRADNJA Banja Luka
687,898
ITB-BIH-038-14 - Rehabilitation works on 835 individual housing units in 15 Municipalities in BiH   LOT 8 and 11 - GTR Mostar 417,834
ITB-BIH-038-14 - Rehabilitation works on 835 individual housing units in 15 Municipalities in BiH   LOT 9, 10 and 12 - COSICPROMEX Consortium Usora
1,345,223
ITB-BIH-035-14 - Rehabilitation works on local infrastructure in six municipalities in BiH
  LOT 3 - ZVORNIKPUTEVI AD Zvornik 111,442
This procurement deals with construction of production facility in Skelani industrial zone, Srebrenica Municipality
  Keso Prom doo Kozluk-Zvornik 294,801
ITB-BIH-037-14 - Supply and Delivery of Ambulance vehicle, Vehicles for transport of Dialyses patients  and other types of vehicles
  MARKETAUTO doo Laktasi 209,618
ITB-BIH-040-14 Rehabilitation works on nine public buildings in four municipalities in BiH   EMIR COMERC KURBEGOVIC & KOFIX Consortium - LOT 5,6,8
320,722
ITB-BIH-040-14 Rehabilitation works on nine public buildings in four municipalities in BiH   GRADINVEST doo Prijedor - LOT 2,4 267,567
ITB-BIH-040-14 Rehabilitation works on nine public buildings in four municipalities in BiH   RADIS doo I. Sarajevo - LOT 1,3,7,9 381,840
ITB-BIH-036-14 - Supply, delivery and mounting of greenhouses   ITC Zenica 415,177
This procurement deals with selection of firm for Monitoring and Supervision of Finishing Works on the Brcko Police Headquarters Building.
  IPSA INSTITUT d.o.o. Sarajevo 159,392
Civil works - EE reconstruction of Primary School “Duboki Potok” in Srebrenik   GROMEKS doo Srebrenik 114,191
ITB-BIH-042-14 Rehabilitation works on JU Srednja Mjesovita skola in Kljuc Municipality
  DZENA doo Gradacac 133,879
Construction works on additional 33 Housing Units in Banja Luka Municipality
  AM Medjugorje Banja Luka 173,963
2013      
Works on BSL 3 Level laboratory in Sarajevo   UNIGRADNJA Sarajevo 684,644.60
Works on expanding of business incubator production in Srebrenica   DZENA doo Gradacac 138,730.40 
Instalation of briquettes boilers two schools in Srebrenica   PROGRES Bratunac 217,955.40
Destruction of anti-aircraft and artillery ammunition   AMMSOL Banja Luka 250,800.00 
Destruction of small arms and light weapons ammuntion   AMPHIBIA Sarajevo 289,600.80
Works on Hospital Travnik - pulmonary ward   VISAK doo Mostar 155,774.70
Works on BSL 2 Level laboratory in Bijeljina   VISAK doo Mostar 224,322.90
Works on Ventilation system in TB ward in Banja Luka   VISAK doo Mostar 296,040.00 
Roof reconstruction on Cantonal Hospital in Bihać   DZENA doo Gradacac 366,797.60
Road asphalting Brda-Bakovic 1541 m in Srebrenica area   ZVORNIKPUTEVI Zvornik 139,318.80 
2012

Installation of LED traffic lights in Tuzla crossroads

 

Step dd sarajevo

111,813.00

Raspberry seedlings for farmers in Srebrenica Municipality

 

HEKO doo Bugojno

160,858.00

Reconstruction on new municipal premises in Cultural center in Bratunac

 

PROGRES Bratunac

185,327.00

Asphalt paving of Pervani_grabosko road

 

Zvornikputevi; Zvornik

248,051.00

Provision of extension services in Srebrenica region

 

Reg Savjetodavna sluzba Bratunac

209,876.00

Installation of Anti-balst doors on 14 ammunition storages

 

Consortium Albera & Profit

231,904.00

Reconstruction and establishment of two MDR TB wards (Sarajevo and Banja Luka)

 

Medico inzenjering

115,071.00

Civil works on rehabilitation and reconstruction of Kazani-Gostilj, water transportation pipeline in Srebrenica

 

SF Inzenjering

153,833.00

Supply and distribution of diagnostic tests HIV/HCV

 

Farmavita

206,673.00

Dispose of 147,354 piece of fuses and hand grenades

 

Binas d.d.

126,310.00

Construction works on energy efficient reconstruction of Culture Centre Bihac

 

Alivuk doo Bihac

146,991.00

Replacement of old joinery and construction of thermal facade on Milici primary school

 

JOKIC-INVEST d.o.o. Zvornik

136,250.00

Reconstruction of Laboratories for diagnostic of tuberculosis -Clinical Hospital Zenica and Clinical Hospital for pulmonary diseases in Travnik

 

INTEGRA d.o.o. Zenica

179,118.00

Reconstruction of Laboratory for diagnostic of tuberculosis - Clinical Hospital Bihac

 

VISAK doo Mostar

123,439.00

Reconstruction works on energy efficient reconstruction of Dom Vojske (municipal administration and culture building)in Doboj

 

Simpro doo Doboj

157,396.00

energy efficient reconstruction of heating system of Culture Centre Bihac

 

GTO d.o.o. Bihac

125,389.00

Construction of expanding of Business incubator production facilities, in the Srebrenica Industrial zone

 

"DZENA" d.o.o. Gradacac

132,743.00

Reconstruction of Laboratory for diagnostic of tuberculosis within the Clinical Hospital for pulmonary diseases Podhrastovi Clinic in Sarajevo

 

Unigradnja doo

670,552.00

UNDP UNDP širom svijeta