O UNDP-u u Bosni i Hercegovini

Integrirani lokalni razvoj - Programske aktivnosti u BihaćuIntegrirani lokalni razvoj - Programske aktivnosti u Bihaću

Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP), uz podršku globalne UNDP mreže, od 1996. godine pomaže Bosni i Hercegovini da privuče i iskoristi međunarodnu pomoć. Naši glavni ciljevi su obnova zemlje nakon konflikta, podrška i izgradnja državnih kapaciteta u ključnim sektorima, napredak humanog razvoja i pomaganje u prebacivanju fokusa razvojnog planiranja sa poslijeratnog oporavka na dugoročni strateški razvoj.

Rad Tima Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNCT) – samim tim, i rad UNDP-a – vođen je srednjoročnim strateškim Okvirom razvojne pomoći Ujedinjenih nacija (UNDAF). Trenutni UNDAF za BiH pokriva period 2015-2019. godine i potpisan je sa Vijećem ministara BiH u junu 2015. godine. Unutar tog okvira je, kao sveobuhvatni prioritet, prepoznata težnja BiH da postane članica Evropske unije i fokusiran je na četiri prioritetna područja pomoći: ruralni i regionalni razvoj, socijalno uključivanje i demokratska uprava, pravda i sigurnost, i energija i okoliš.

Fokus naredne generacije zajedničkih UN programa (koji pokrivaju period 2015-2019.) je na adresiranju prioritetnih razvojnih izazova BiH na poljima pomirenja i međukulturalnog dijaloga, pravde i sigurnosti, održivih životnih uslova, socijalne uključenosti i okoliša.

Šta želimo postići?

U uskoj suradnji sa ostalim UN agencijama, UNDP svoje programe usmjerava prema četiri prioritetne oblasti UNDAF-a, sa ciljem poboljšanja života ljudi u BiH, jačanja napora na ostvarivanju mirnog demokratskog društva i pomaganja BiH da postigne dugoročni održivi razvoj. Konsultacije sa ključnim visokim zvaničnicima vlasti i unutar donatorske zajednice ukazuju na to da će očekivani rezultati programa dati strateški doprinos u pomaganju BiH da ostvari Ciljeve održivog razvoja.

Strateški prioritet BiH je pristupanje EU. Stoga je, u svrhu pružanja podrške zemlji na njenom evropskom putu, naš program za period 2015-2019 usmjeren na sljedeće planirane sektorske teme:

 1. Jačanje demokratske uprave, uključujući izgradnju i razvoj kapaciteta vlasti.
 2. Smanjenje socijalnog isključivanja i usklađivanje socijalnih politika sa evropskim standardima i ratificiranim UN-ovim i drugim međunarodnim konvencijama.
 3. Promocija ruralnog i regionalnog razvoja sa naglaskom na socioekonomski oporavak i smanjenje siromaštva.
 4. Unapređenje sigurnosti kroz razoružavanje i reforme sektora sigurnosti, te promocija reforme pravosuđa sa naglaskom na procesuiranje ratnih zločina, tranzicijsku pravdu, pristup pravdi i aktivnosti podrške žrtvama i svjedocima.
 5. Razvoj i implementacija inicijativa za očuvanje biološke raznolikosti i voda, te za energetsku efikasnost.

Koji su naši rezultati?

Ključni rezultati za 2016. godinu

Stvaranje i zadržavanje radnih mjesta

 • 1,421 novih radnih mjesta (uključujući 286 radnih mjesta koja doprinose očuvanju okoliša) stvorenih putem pružanja podrške privatnom sektoru i pomoći pri usvajanju javnih mjera za stvaranje radnih mjesta.
 • Više od 100 mikro, malih i srednjih poduzeća (MSME)  koje je podržao UNDP tokom 2016., dok je 79 poduzeća imalo koristi od poboljšane poslovne infrastrukture.
 • U odnosu na 2015., UNDP je povećao ukupni broj stvorenih radnih mjesta za 40% (676 radnih mjesta u 2015. godini i 1,421 radnih mjesta u 2016. godini).
 • Uz podršku UNDP-a je došlo do privlačenja novih investicija u vrijednosti od 8 miliona US$ na različitim lokacijama.
 • Tokom prve dvije godine provedbe Nacionalnog programskog dokumenta (2015.-2019.), UNDP je podržao stvaranje ukupno 2,097 radnih mjesta i uspješno se kreće ka ostvarenju cilja od 3,000 radnih mjesta postavljenog za 2019. godinu.  

Povećanje prihoda i sredstava za život

 • 6,698 osoba  (4,164 muškaraca i 2,534 žena) je poboljšalo sredstva za život i prihode uz podršku UNDP-a tokom 2016. godine.
  U poređenju sa 2015. godinom, broj osoba koje su imale koristi od pomoći vezane za osiguravanje sredstava za život se povećao za 20%.

Poboljšanje lokalne infrastrukture i povećanje pristupa javnim uslugama

 • Kvalitet i dostupnost administrativnih, općinskih usluga i usluga pravne pomoći su se poboljšali za više od 300,000 građana (43% žena), što ukupno čini 1,3 miliona građana (jedna trećina stanovništva zemlje) sa boljom kvalitetom života od 2015. godine. 
 • Više od 3,700 domaćinstava u nedovoljno razvijenim oblastima je imalo koristi od poboljšanog vodosnabdijevanja, 40,000 domaćinstava je dobilo bolje usluge upravljanja otpadom, dok se 500 socijalno marginaliziranih osoba iz lokacija zahvaćenih poplavama moglo vratiti u svoje obnovljene domove i nastaviti živjeti u normalnim životnim uslovima.  

Jačanje spremnosti za katastrofe

 • UNDP je podržao jačanje spremnosti za katastrofe uključivanjem smanjenja rizika od katastrofa u strategije. Rizik od poplava je eliminiran u slučaju 172 domaćinstva  i  354 ha obradivog zemljišta.

Borba protiv HIV i TB

 • Učestalost pojave tuberkuloze u Bosni i Hercegovini je smanjena na 37/100,000 tokom 2016. godine. Očekuje se da će preostalo smanjenje na 35/100,000 (preostalih 20/100,000) biti postignuto do 2018. godine, kako je to i planirano. 
 • Podignuta je svijest 19,406 osoba putem komuniciranja o promjeni ponašanja/HIV-u.  

Smanjenje troškova javnih sredstava na potrošnju energije i vode povećanjem energetske efikasnosti

 • Zahvaljujući podršci UNDP-a, više od 60 javnih zgrada je sezonu grijanja dočekalo sa poboljšanom energetskom efikasnošću, čime su troškovi grijanja smanjeni za više od 30%, a emisije stakleničkih gasova smanjene za više od 4,000 tona/godišnje.
 • Od 2015., potrošnja energije u zgradama javnog sektora se smanjila sa 220 kWh/m2 na 215 kWh/m2, dok se obim javnih investicija u energetsku efikasnost od strane partnerskih institucija udvostručio i dosegao iznos od 3,4 miliona US$.

Uništavanje eksplozivnih ubojitih sredstava i zaostataka rata

 • Zahvaljujući podršci UNDP-a, Ministarstvo odbrane je uspjelo uništiti preko 3,000 tona municije, te na taj način smanjiti višak za 35% na 11,000 tona i skratiti trajanje procesa uništavanja za najmanje 5 godina.  

Podrška vladavini prava

 • Zahvaljujući podršci UNDP-a, pristup besplatnoj pravnoj pomoći je osiguran za dodatnih 14,991 građana (7,005 muškaraca i 7,986 žena).
 • U 13 operativnih ureda za podršku žrtvama i svjedocima u BiH, 797 žrtava je dobilo psiho-socijalnu podršku.

Stvaranje prostora za dijalog, promoviranje suživota i poštivanje različitosti u BiH

 • 1300 mladih je aktivno učestvovalo u inicijativama u zajednicama koje su za cilj imale promociju dijaloga, izgradnju mira raznolikosti;                                                                                                                                                           4,500 građana (žena, mladih i socijalno marginaliziranih osoba) je učestvovalo na 202 foruma koji su organizirani u 125 lokalnih zajednica i imalo priliku iznijeti probleme i izazove u svojim lokalnim zajednicama i tražiti rješenje

 

 

Ko donosi odluke?

UNDP u Bosni i Hercegovini vode rezidentna predstavnica, Steliana Nedera i zamjenik rezidentne predstavnice, Sukhrob Khoshmukhamedov. Zajedno su odgovorni za učinkoviti svakodnevni menadžment UNDP ureda, te su direktno odgovorni za vođenje UNDP programa i operacija kako bi se osigurala usklađenost sa strateškim pravcima djelovanja UNDP-a.

UNDP djeluje u bliskoj saradnji sa institucijama vlasti u Bosni i Hercegovini na svim nivoima, putem nadležnih ministarstava, agencija i institucija. Implementaciju programskih aktivnosti UNDP-a provode partnerske institucija/organizacije (gdje je to primjereno) uključujući partnere iz institucija vlasti (vlada) i organizacije civilnog društva.

UNDP u Bosni i Hercegovini fokusira se na četiri programske oblasti koje vode koordinatori sektora: Ruralni i regionalni razvoj, Društveno uključivanje i demokratsko upravljanje, Pravda i sigurnost i Energija i okoliš.

Current Staff Count for Bosnia and Herzegovina

Contract TypeSub Total
0
Service Contract 117
UN Volunteers 7
UNDP Staff 46
Total 213

UNDP UNDP širom svijeta