Smjernice UNDP-a - Uklanjanje krhotina

4. jun 2014
image

Fokusirajući se na hitnu pomoć u periodu nakon krize i katastrofe, ove smjernice pružaju praktične savjete kancelarijama Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) pri planiranju, dizajniranju i implementiranju kratkoročnih projekata koji brzo povezuje vlasti i lokalne zajednice u procjeni, čišćenju, recikliranju i uklanjanju krhotina nakon značajne katastrofe.

UNDP UNDP širom svijeta