Smjernice UNDP-a - Rehabilitacija infrastrukture lokalnih zajednice

4. jun 2014
image

Fokusirajući se na hitnu pomoć u periodu nakon krize, ove smjernice pružaju praktične savjete kancelarijama Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) pri planiranju, dizajniranju i implementaciji kratkoročnih projekata koji brzo povezuju vlasti i zajednice u procjeni, popravci i rekonstrukciji infrastrukture zajednica, kao što su lokalni putevi, mostovi, kanali za navodnjavanje, škole, domovi zdravlja i tržišta.

UNDP UNDP širom svijeta