Izvještaj o održivom poslovanju – Mapiranje ciljeva održivog razvoja u odnosu na lance vrijednosti u sektoru proizvodnje namještaja i dijelova za automobile u BiH

18. Septembar 2019
image

Izvještaj o održivom poslovanju – Mapiranje ciljeva održivog razvoja u odnosu na lance vrijednosti u sektoru proizvodnje namještaja i dijelova za automobile u Bosni i Hercegovini predstavlja inovativan pristup u identifikaciji indikatora ciljeva održivog razvoja u lancima vrijednosti u sektoru proizvodnje namještaja i automobilske industrije, koji mogu pomoći u mjerenju i praćenju utjecaja ciljeva održivog razvoja i  njihovog uticaja na pojedinačne dijelove odabranog lanca vrijednosti.

UNDP UNDP širom svijeta