Vanparnični postupci

14. Mart 2013
image

Sudski i tužilački sistem promovira i štiti demokratske vrijednosti, mir, sigurnost i ljudska prava.

Nažalost, veliki broj korisnika sudskih i tužilačkih usluga nema dovoljno informacija o tome šta može očekivati prilikom dolaska u sud ili tužilaštvo, niti kome se obratiti u određenom slučaju. Shvatamo da takav nedostatak informacija može uzrokovati dodatnu nelagodu prilikom dolaska u ove institucije ili suočavanja s nekim životnim situacijama za koje mislite da se ne mogu riješiti bez djelovanja suda i/ili tužilaštva.

Ova publikacija, koja je  izrađena je u okviru UNDP-ovog projekta Pristup pravdi: “Suočavanje s prošlošću i izgradnja povjerenja za budućnost”, ima za cilj pružiti informacije građanima o pravilima vanparničnog postupka u BiH kojim se uređuju lična, porodična, imovinska i druga prava i pravni interesi fizičkih i pravnih osoba, te na taj način omogućiti vaš pristup pravdi bržim i efikasnijim.  

Lakši pristup pravnim informacijama i zakonima, kao i bolje razumijevanje  kompleksnih zakonskih  procedura doprinosi poštivanju sudskih odluka i većem povjerenju građana u sudski sistem.


Svijest o  sudskom i tužilačkom sistemu i njihovom radu je prvi korak ka vašem pristupu pravdi.

UNDP UNDP širom svijeta